Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odwołanie Prezesa Zarządu a wpis w KRS

Aneta Kułakowska31 stycznia 2018Komentarze (0)

Czytelniku, w ostatnich dwóch wpisach: Jak odwołać Prezesa Zarządu i Wzór uchwały zgromadzenia o odwołaniu Prezesa Zarządu opowiedziałam Tobie o odwołaniu Prezesa Zarządu, zamieszczając dodatkowo dwa przykładowe wzory uchwał o odwołaniu Prezesa Zarządu. Zgodnie z planem, dzisiejszy wpis poświęcę problematyce dokonania zmian w KRS związanych z odwołaniem z zarządu.

Odwołanie Prezesa Zarządu a wpis w KRS

Zmiana Prezesa Zarządu w Spółce z o.o.

Czytelniku, aby szybko i sprawnie przygotować Cię do sporządzenia dokumentacji do KRS związanej ze zgłoszeniem zmiany w Zarządzie Spółki z o.o. , na początek poczyńmy pewne założenia.

Nasze założenia: W spółce XXZZ Sp. z o.o. mamy jednoosobowy Zarząd. W Spółce nie powołano prokurenta. W dniu 28 stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki XXZZ Sp z o.o. podjęło uchwałę o odwołaniu Jana Nowaka z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W tym samym dniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło kolejną uchwałę o powołaniu do Zarządu Jana Kowalskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

 

Wniosek o wpis zmiany Prezesa Zarządu w KRS

Jak już zapewne wiesz,  Spółka z o.o. powinna w terminie 7 dni od dokonania zmian w Zarządzie dokonać wpisu zmiany w KRS. Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS:

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Aby dokonać skutecznej zmiany musisz złożyć następujące dokumenty do KRS:

  • wypełnione formularze KRS Z3 i KRS ZK, które możesz pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
  • Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wraz z dwiema uchwałami o odwołaniu Prezesa Zarządu i powołaniu Prezesa Zarządu
  • adres Prezesa Zarządu (ja to nazywam listą członków Zarządu; przykładowy wzór poniżej)
  • potwierdzenie opłaty na kwotę 350 zł (chyba że opłaty dokonujesz w kasie sądu).

Zarówno formularze KRS Z3 i ZK oraz listę członków zarządu podpisuje aktualny Prezes Zarządu, czyli w naszym przypadku Jan Kowalski. Prezes Zarządu może również upoważnić do złożenia dokumentów do KRS radcę prawnego lub adwokata. Gdyby tak się stało, dodatkowo należałoby załączyć do powyżej wskazanych dokumentów pełnomocnictwo podpisane przez Prezesa Zarządu Jana Kowalskiego wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej 17 zł. Dokumenty możesz złożyć osobiście w sądzie lub wysłać pocztą (najlepiej pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru).

Wzór listy Członków Zarządu

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór dokumentu, w którym zamieszczam adres Prezesa Zarządu Spółki z o.o.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2018 r.

LISTA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Spółki pod firmą XXZZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

Jan Kowalski – Prezes Zarządu

Adres: 01-234 Warszawa, ul. Sądowa 5/6

…………………………………………………

Prezes Zarządu (podpis)

 

Czytelniku, liczę że tym razem nie będziesz miał problemów ze złożeniem dokumentów do KRS po odwołaniu Prezesa Zarządu. Jednak jeśli wciąż nie wszystko jest dla Ciebie jasne i masz wątpliwości w tym zakresie, to proszę daj mi znać.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: