Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Aneta Kułakowska24 października 20184 komentarze

Mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń czy w ogóle temat dotyczący adresu członka zarządu, bije rekordy popularności. Przy okazji również przyczynia się do Waszych wątpliwości. Na blogu pojawiły się wpisy o adresie członka zarządu, mi.in. wpis Adres członka zarządu spółki z o.o. w KRS po zmianie przepisów.

 

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z nowelizacją, członkowie zarządu spółki z o.o. są zobowiązani do poinformowania KRS o swoim adresie do doręczeń. Jeśli adres do doręczeń członków zarządu znajduje się poza Unią Europejską, wówczas wskazać należy pełnomocnika do doręczeń na terytorium Polski. W przypadku zmiany adresu do doręczeń członek zarządu zobowiązany do jego aktualizacji w KRS. Aktualizacja adresu do doręczeń nie wymaga jednak dokonywania opłaty sądowej.

Informację o adresie do doręczeń należy złożyć przy pierwszym wniosku składanym do KRS, jednak nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian ustawy, czyli do dnia 15 września 2019 r.

 

Oświadczenie członka zarządu czy lista członków zarządu?

W art. 34 Ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw można przeczytać:

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa w art 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie obejmującym adresy do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.

Przywołany art. 19a ust. 5 ustawy o KRS  zobowiązuje do załączenia do wniosku o wpis oświadczeń osób członków w sprawie ich adresów do doręczeń. Z kolei w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej podkreślano, iż istotne jest osobiste podpisanie oświadczeń przez wskazane osoby, gdyż to one będą ponosiły ewentualne negatywne konsekwencje związane z zaniedbaniem tego obowiązku.

Pytacie mnie:

Czy w takim razie mam złożyć do KRS oświadczenie czy listę członków zarządu? Jak nazwać dokument z adresem do doręczeń członka zarządu, aby uniknąć braków formalnych?

Moje zdanie jest takie, że bez względu na to jaką nazwę będzie miał dokument, to jeśli jest na nim adres do doręczeń członka zarządu i na dokumencie widnieje jego podpis to jest to prawidłowe. Pomimo kilkumiesięcznego już funkcjonowania nowych przepisów, mam wrażenie że nie została wypracowana jakaś stała praktyka. KRS przyjmuje zarówno oświadczenie członka zarządu przez niego podpisane o adresie do doręczeń, co wydaje się najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem. Przyjmuje też listę członków zarządu z adresami do doręczeń podpisaną zarówno przez cały zarząd, jak i zarząd zgodnie z reprezentacją. Zakładam, że niektóre sądy wychodzą z założenia, że ważne, iż taki adres do doręczeń w ogóle został zgłoszony.

 

Wzór oświadczenia o adresie do doręczeń

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór oświadczenia członka zarządu o adresie do doręczeń.

 

Warszawa, dnia ……………

 

Oświadczenie o adresie do doręczeń

Ja niżej podpisany Jan Nowak – Prezes Zarządu Spółki pod firmą ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadczam, że aktualnie moim adresem do doręczeń jest: 00-000 Warszawa, ul. …………….

 

………………………………

Jan Nowak

 

 

Należy liczyć, że sądy rejestrowe wypracują jednolitą praktykę w tym zakresie, co ułatwi nie tylko składanie dokumentów, a jednocześnie przyspieszy dokonanie wpisu.

 

*******

Zachęcam również do zapoznania się ze starszymi wpisami:

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki?

Papier firmowy w spółce z o.o.

Zawieszenie członka zarządu

Członek zarządu bez wynagrodzenia

Zmiana zarządu a wpis w KRS

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Umowa między członkiem zarządu a spółką 

 

Zapraszam również na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lucjan Listopad 14, 2018 o 11:34

Otrzymałem zarządzenie z KRS wzywające do uzupełnienia braków poprzez nie tylko wskazanie adresów członków zarządu, ale i wspólników (!). Przeszukałem Internet, a tam wszędzie mowa o aktualizacji adresu członków zarządu…

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Listopad 14, 2018 o 12:29

Panie Lucjanie,
jeśli wspólnicy powołują w Pana spółce członków zarządu to również lista wspólników uprawnionych do powołania zarządu powinna być złożona w krs.
Zapraszam do zapoznania się z wpisem na blogu: https://zarzadwspolcezoo.pl/adresy-osob-uprawnionych-do-powolania-zarzadu/

Odpowiedz

Lucjan Listopad 14, 2018 o 20:19

Dziękuję za odpowiedź.
W naszej spółce członków zarządu powołuje Zgromadzenie Wspólników, czyli jak rozumiem mam wskazać Sądowi adresy wszystkich wspólników? Czy w przypadku wspólnika – osoby prawnej wystarczy, że Zarząd wymieni z imienia i nazwiska osobę fizyczną przedstawiciela tej spółki czy winno się dołączać jakiś dokument to potwierdzający? (jest to spółka zagraniczna, do której danych rejestrowych dostęp jest nieco utrudniony).

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Listopad 17, 2018 o 13:36

Panie Lucjanie,
wystarczą dane i adres do doręczeń osoby reprezentującej spółkę – wspólnika upoważnionego do powołania zarządu.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: