Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Reprezentacja spółki z o.o.

Aneta Kułakowska21 stycznia 2018Komentarze (0)

Z poprzedniego wpisu już wiecie, że zarząd odgrywa kluczową rolę w spółce z o.o., a spółka z o.o. musi posiadać zarząd. Wiecie również, iż zarząd jest tym organem w spółce z o.o., który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Chciałabym niniejszym wpisem opowiedzieć Wam czym jest reprezentacja spółki z o.o. przez zarząd.

Reprezentacja spółki z o.o.

Reprezentacja spółki z o.o. jest uprawnieniem i zarazem obowiązkiem zarządu. Prawo reprezentowania spółki przysługuje przede wszystkim zarządowi, a działania zarządu w tym względzie poczytywane są za działania samej spółki. Reprezentowanie spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki i nie można go ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

Reprezentowanie spółki polega na składaniu (reprezentacja czynna) i przyjmowaniu (reprezentacja bierna) oświadczeń woli za spółkę lub w jej imieniu. Dotyczy więc dokonywania czynności prawnych wynikających chociażby z prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego czy występowanie w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dotyczącym spółki. W tym zakresie mieszczą się czynności sądowe: wytaczanie powództwa, udział w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, udzielanie pełnomocnictwa radcy prawnemu, zawieranie ugód sądowych. W zakres reprezentacji wchodzą wszelkie czynności pozasądowe: zawieranie i rozwiązywanie umów, składanie ofert, podpisywanie listów intencyjnych, protokołów, składanie i przyjmowanie innych oświadczeń woli, udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw i prokury, zawieranie ugód pozasądowych itd.

Reprezentacja spółki w odróżnieniu od prowadzenia spraw spółki przez Zarząd ma wymiar zewnętrzny, tzn. że dotyczy działania w imieniu spółki wobec osób trzecich (osób spoza spółki). Reprezentacja spółki polega na wykonywaniu przez zarząd decyzji wewnętrznych, podejmowanych w ramach prowadzenia spraw spółki przez właściwy organ, czyli przez sam zarząd, bądź przez zgromadzenie wspólników czy organ nadzoru.

reprezentacja spółki z o.o.

Czy zarząd reprezentuje spółkę po wpisie w KRS?

Wpis w KRS nie jest w przypadku zarządu decydujący w zakresie uzyskania prawa wykonywania przez zarząd reprezentacji. Bowiem prawo do reprezentowania spółki ma ustanowiony członek zarządu, choćby jeszcze nie został wpisany do KRS. Prawo reprezentacji traci członek zarządu, którego mandat wygasł. Czy to na skutek rezygnacji, odwołania, śmierci czy upływu kadencji. Choćby nawet jeszcze nie został wykreślony z KRS. Wpis i wykreślenie członka zarządu z KRS mają bowiem charakter deklaratywny. Oznacza to, iż dla skuteczności zarówno powołania członka zarządu czy wygaśnięcia jego mandatu nie jest potrzebny wpis w KRS. Wpis jedynie potwierdza to co miało miejsce.

Przykład: Jeśli uchwałą zgromadzenia wspólników z dnia 11.01.2018 r. został odwołany z członek zarządu, a uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, to przestaje on pełnić funkcję z dniem podjęcia uchwały, nawet jeśli wpis w KRS zostanie dokonany z datą 20.01.2018 r. albo później.

                                                                                                                          Przykład: Jeśli uchwałą zgromadzenia wspólników z dnia 11.01.2018 r. został powołany członek zarządu, a uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, to zaczyna on pełnić funkcję z dniem podjęcia uchwały, nawet jeśli wpis w KRS zostanie dokonany z datą 15.01.2018 r. albo później.

Kto ma prawo reprezentacji poza zarządem?

Kodeks spółek handlowych przyznaje prawo reprezentowania spółki z o.o. także innym niż zarząd podmiotom. A mianowicie radzie nadzorczej, pełnomocnikowi, prokurentowi, likwidatorowi, syndykowi, zarządcy lub kuratorowi, ale o tych szczególnych przypadkach napiszę w kolejnych wpisach.

Zapytacie zaraz: a co ze wspólnikami? mogą reprezentować spółkę?

Otóż co do zasady, wspólnicy spółki z o.o. nie mają prawa reprezentacji spółki z o.o. Wyjątkiem jest działania na zasadzie prokury lub pełnomocnictwa. A także wówczas, kiedy wspólnicy są jednocześnie członkami zarządu, co nie zdarza się rzadko. Szczególnie w małych spółkach.

Czy można ograniczyć reprezentację przez zarząd?

Niestety można. I z takimi przypadkami też możemy mieć do czynienia. Zawsze tam gdzie mamy jakąś zasadę (reprezentacja spółki przez zarząd), to zaraz też pojawiają się wyjątki od tej zasady. Ograniczenie prawa członka zarządu do reprezentowania spółki z o.o. oznacza ograniczenie zakresu reprezentacji spółki przez członka zarządu w zakresie czynności sądowych i pozasądowych spółki. Ograniczenie takie jest możliwe tylko ze skutkiem wobec spółki i może zostać wprowadzone w umowie spółki. Poza tym w regulaminie zarządu czy w uchwałach wspólników.

Ze skutkiem wobec spółki oznacza, iż w razie ograniczenia w zakresie reprezentacji i przekroczenia uprawnień przez członka zarządu, spółka pomimo tego zaciągnie w ten sposób ważne zobowiązanie. A zatem złoży ważne oświadczenie czy podpisze ważną umowę itd. Członek zarządu w przypadku takiego naruszenia ograniczenia może ponieść odpowiedzialność organizacyjną (może zostać zawieszony czy zostać odwołany z zarządu). Może również ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki.

W kolejnych wpisach przybliżę przypadki ograniczenia reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd i podam więcej przykładów.

*********************************************

#autopromocja #produktwłasny

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Powołanie i odwołanie prokurenta w spółce z o.o. Wzory dokumentów z omówieniem.

Powołanie i odwołanie prokurenta w spółce z o.o. Wzory dokumentów z omówieniem.

Zapraszam Was do zapoznania się z innymi wpisami:

Wzór podpisu członka zarządu

Jak odwołać Prezesa Zarządu spółki z o.o.?

Po co spółce zarząd?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: