Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

wykreślenie z krs

O powołaniu do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej i skutkach tego powołania pisałam tutaj. Pytacie mnie jednak, co się będzie działo, jeśli osoba zostanie skazana w trakcie pełnienia funkcji członka zarządu. Otóż w tej sytuacji wygasa mandat i nastąpi wykreślenie członka zarządu z KRS z urzędu. Czytelniku wiesz już, że zgodnie z art. 18 […]