Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Rezygnacja członka zarządu w przypadku jednoosobowego zarządu

Aneta Kułakowska14 września 20186 komentarzy

Rezygnacja członka zarządu spółki z o.o. stanowi jedną przesłanek powodujących wygaśnięcie mandatu członka zarządu. O wygaśnięciu mandatu już pisałam. O rezygnacji członka zarządu również, ale jedynie w przypadku kiedy w spółce z o.o. był jeszcze drugi członek zarządu i prokurent. Rezygnacja członka zarządu w przypadku jednoosobowego zarządu nie była do tej pory poruszana na blogu.

Jeśli w umowie spółki brak szczególnych uregulowań w tym zakresie, to co do zasady rezygnację członek zarządu może złożyć w każdym czasie. Zgodnie z art. 202 §5 k.s.h. do złożenia rezygnacji przez członków zarządu spółki z o.o. stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie, czyli art. 746 k.c. Niestety te dwa przepisy nie dają oczywistej odpowiedzi komu tę rezygnację członek zarządu ma złożyć, żeby była skuteczna. Zgodnie z przywołaną w ostatnim wpisie uchwałą SN pod sygn. akt III CZP 89/15, członek zarządu powinien złożyć rezygnację z pełnionej funkcji na ręce innego członka zarządu lub prokurenta, którzy uprawnieni są do reprezentowania spółki. Dzisiaj również w oparciu o tę uchwałę odpowiem komu złożyć ma rezygnację członek zarządu w przypadku jednoosobowego zarządu.

 

Rezygnacja członka zarządu w przypadku jednoosobowego zarządu

Rezygnacja członka zarządu w przypadku jednoosobowego zarządu

Do czasu przywołanej uchwały SN były różne stanowiska zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie.

Komu członek zarządu ma złożyć rezygnację, kiedy jest jedynym członkiem zarządu i nie ma w spółce prokurenta?

Sugerowano, aby członek zarządu złożył rezygnację wspólnikom bądź zgromadzeniu wspólników Ewentualnie proponowano ustanowienie pełnomocnika dla odbioru tego oświadczenia. Brano również pod uwagę możliwość złożenia rezygnacji wobec podmiotu powołującego członka zarządu lub na ręce rady nadzorczej albo pełnomocnika powołanego przez zgromadzenie spółki. Uchwała dała odpowiedź na wątpliwości i uporządkowała pewnie kwestie dotychczas wątpliwe.

Oznacza to, że co do zasady członek zarządu spółki powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji innemu członkowi zarządu lub prokurentowi. Powyższe będzie miało również zastosowanie w przypadku, gdy rezygnację składa członek zarządu jednoosobowego zarządu czy ostatni członek zarządu wieloosobowego. A także gdy rezygnację złożyli jednocześnie wszyscy członkowie zarządu, a spółka nie ma prokurenta.

W uzasadnieniu omawianej uchwały, Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż oświadczenie o rezygnacji członka zarządu powinno zostać przekazane spółce pod jej adresem. Momentem skutecznego doręczenia będzie natomiast chwila jego doręczenia na adres spółki w sposób umożliwiający podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją. Sąd dopuścił ponadto możliwość określenia w oświadczeniu o rezygnacji późniejszego terminu jego dojścia do skutku.

Wobec powyższego, oświadczenie o rezygnacji członka zarządu jednoosobowego lub ostatniego członka zarządu wieloosobowego albo wszystkich członków zarządu wieloosobowego rezygnujących jednocześnie, dochodzi do skutku z chwilą przekazania go pod adres spółki (adres zarządu, adres do doręczeń). Taką rezygnację członek zarządu może np. złożyć pisemnie pocztą lub w sekretariacie, ewentualnie pocztą elektroniczną na adres mailowy zarządu spółki.

 

*******

Zachęcam również do zapoznania się ze starszymi wpisami:

Członek zarządu bez wynagrodzenia

Zmiana zarządu a wpis w KRS

Czy członek zarządu może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą?

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Umowa między członkiem zarządu a spółką 

Wynagrodzenie Członka Zarządu na podstawie uchwały

 

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Błażej Sarzalski | Rejestracja spółki z o.o. 19 września, 2018 o 19:41

Naprawdę, Sąd Najwyższy popłynął tutaj…

Jak to się ma do teorii reprezentacji biernej? Nijak.

Nie można złożyć skutecznego oświadczenia o rezygnacji na ręce nikogo. Można zastanawiać się jedynie czy taka rezygnacja może być skierowana do samego siebie. W mojej ocenie nie można z góry przyjąć tezy, że każda taka rezygnacja będzie skuteczna. Z uwagi na brak przepisów odnoszących się wprost do tej materii można by się zastanowić czy nie stosować w drodze analogii przepisów o pełnomocnictwie dot. samego siebie. W takiej sytuacji rezygnacja byłaby skuteczna tylko tyle, o ile wykluczone byłoby działanie na szkodę spółki, którą reprezentuje członek zarządu.

Dobra rada dla wszystkich rezygnujących… powołajcie w tym celu choćby prokurenta. To niewiele kosztuje, a ułatwia życie i interpretację.

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 20 września, 2018 o 07:22

No cóż, taka uchwała…. osobiście też uważam, że proponowane rozwiązanie bardziej komplikuje niż ułatwia rezygnację. Choć z założenia miało odpowiedzieć na dręczące pytania: jak skutecznie złożyć rezygnację?

Odpowiedz

Michał 25 stycznia, 2019 o 12:07

Pani Mecenas,
A jak to się ma w sytuacji jeśli jedyny członek zarządu wysyła list wraz z rezygnacją na adres spółki, pod którym nikt nie przebywa lub celowo list nie jest odbierany?
Spółka nie wykonuje żadnej działalności a właściciel celowo nie chce odwołać członka zarządu.

Odpowiedz

Anna 4 marca, 2020 o 11:19

Pytanie: W dniu 12 czerwca 2019 złożyłam rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu i prezesa w jednoosobowym zarządzie Spółki z o.o. Rezygnację złożyłam i na ręce prokurenta Spółki i na ręce jedynego Wspólnika Spółki na Zgromadzeniu Wspólników , zwołanego w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018. Po tym czasie przestałam pełnic owe funkcje, niestety nie mogłam wyegzekwowac od Spółki by uaktualniła dane w KRS. Zrobiła to dopiero w grudniu – a w lutym dostałam od Prokurenta Spółki informację, że KRS odmówił dokonania zmian gdyż rezygnacja została złożona nieprawidłowo. W związku z tym czy ja nadal mam uprawnienia Członka Zarządu i Prezesa Spółki i czy mogę zwołać jako taki Zgromadzenie Wspólników w celu złożenia rezygnacji?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 4 marca, 2020 o 12:07

Pani Anno,
zapraszam do zapoznania się z wpisem na blogu: https://zarzadwspolcezoo.pl/rezygnacja-czlonka-zarzadu-zmiana-przepisow/

Odpowiedz

Zbyssek 23 marca, 2020 o 14:04

Witam, co się dzieje w przypadku kiedy rezygnacja została dostarczona mailowo i osobiście jednak spółka nigdzie tego nie zgłasza, nie wybrała nowego prezesa. Cały czas widnieje w KRS jako prezes zarządu. Jak doprowadzić do skutku moją rezygnację?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: