Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Zmiany w k.s.h. przez koronawirusa

Aneta Kułakowska21 kwietnia 20205 komentarzy

Czy są jakieś zmiany w k.s.h. przez koronawirusa? – pytanie od Czytelniczki bloga sprzed kilku dni.

Pandemia koronawirusa wpłynęła na działalność wielu spółek z o.o na różnych płaszczyznach. Spływają od Was prośby o wpisy, które pozwolą na podjęcie decyzji co do dalszych kroków. Postaram się o takimi wpisami zapełnić bloga. Wymaga to jednak czasu.

Doszło również do zmiany w k.s.h. przez koronawirusa. Dzisiaj trochę zaległy wpis właśnie o zmianach w k.s.h. które weszły w życie 31 marca 2020 r. Do wprowadzenia szybkich zmian w k.s.h. przyczynił się właśnie koronawirus. A dokładnie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowo przed publikacją uzupełniłam go o informację o zmianie wprowadzonej nowelizacją z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Liczę, że przynajmniej dla części z Was informacje te będą pomocne.

Zmiany w k.s.h. przez koronawirusa

Zmiany w k.s.h. przez koronawirusa

W przypadku spółek z o.o. w/w ustawa wprowadziła zmiany w art. 208, 222, 2341 i 238 k.s.h. Zmienione przepisy umożliwiają organom spółki z o.o. działalność w innych formach. Zarząd i rada nadzorcza mogą podejmować uchwały również w trybie obiegowym. A ich członkowie mogą oddawać głosy za uchwałami za pośrednictwem innego członka.

Aktualnie głosowanie i udział w posiedzeniu zarządu i rady nadzorczej są możliwe przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oczywiście pod warunkiem, że umowa spółki nie stanowi inaczej. Oznacza to, że jeśli umowa spółki wprost wyłącza możliwość komunikacji zdalnej to wówczas nie będzie ona możliwa. Nie będzie to zatem możliwe tylko wtedy, gdy zostanie wprost wyłączone w treści umowy spółki.

Jeśli więc zależy Wam na powzięciu ważnej uchwały przez zarząd lub radę nadzorczą to musicie zapewnić, aby wszyscy zostali powiadomieni o treści uchwał które mają być podjęte. Ponadto co najmniej połowa członków musi wziąć udział w głosowaniu. Chyba że Wasza umowa spółki określa większe wymagania.

Przepisy aktualnie pozwalają na rezygnację z dotychczasowych ograniczeń dotyczących zakazu podejmowania niektórych uchwał w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dotyczy to chociaż wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Możliwość komunikacji zdalnej przepisy dopuszczają również w przypadku zgromadzenia wspólników. Zwołując takie zgromadzenie zadbajcie o zamieszczenie informacji o sposobie uczestniczenia w zgromadzeniu, zabierania głosu w jego trakcie, wykonywania prawa głosu czy  wniesienia sprzeciwu wobec podjętych wówczas uchwał bądź uchwały. Pamiętajcie, że zasady tajności w podejmowaniu niektórych uchwał nie zostały wyłączone.

Zmiany w k.s.h. w przypadku zarządu spółki

W art. 208 k.s.h. po § 5 wprowadzono § 51-53 :

§51. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§52. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§53. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Zmiany w k.s.h. w odniesieniu do rady nadzorczej

W art. 222 po § 1 dodano § 11 w brzmieniu:

W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Zmieniono art. 222 § 3 i 4 k.s.h.:

§3. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

§4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym.”

Od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z dnia 16 kwietnia 2020 r. rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu (do art. 222 k.s.h. dodano § 41).

Uchylono art. 222 § 5 k.s.h. – Przepis uniemożliwiał podejmowanie uchwał w trybie obiegowym lub zdalnie przy wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Jego uchylenie sprawiło, iż aktualnie macie taką możliwość.

Zmiany w k.s.h. dotyczące zgromadzenia wspólników

Zmieniono art. 2341 k.s.h.:

§1. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

§2. Udział w zgromadzeniu wspólników, o którym mowa w § 1, obejmuje w szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

§3. Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, określą w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.”;

Do art. 238 k.s.h. dodano § 3:

W przypadku, gdy udział w zgromadzeniu wspólników następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.

***************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór uchwały o powołaniu pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu

Wzór uchwały o powołaniu pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu

Ostatnie wpisy blogowe:

Jak spółka może uniknąć zaskoczenia po rozwodzie jednego z udziałowców – udziały w spółce z o.o. w przypadku rozwodu i podziału majątku jednego ze wspólników. Rozmowa z Adwokatem Aleksandrą Gaczek

Ponownie o zawieszeniu spółki

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Sergiusz 23 kwietnia, 2020 o 12:51

  Pani Aneto,
  Bardzo dziękuję. Jak zawsze wyjątkowo przydatna informacja. Chyba w tym roku będziemy musieli skorzystać z wprowadzonych do KSH zmian przy przeprowadzeniu Zgromadzenia Wspólników.

  Pozdrawiam,

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 23 kwietnia, 2020 o 13:31

  Panie Sergiuszu,
  bardzo dziękuję i pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Sergiusz 24 kwietnia, 2020 o 12:45

  Dzień dobry,
  Jeszcze raz dziękuję za publikację
  Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Jeżeli zasady tajności w podejmowaniu niektórych uchwał nie zostały wyłączone, a tak rzeczywiście jest. To jak w tej sytuacji można przeprowadzić Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległości i zapewnić tajne głosowanie przy wyborze Przewodniczącego oraz udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu, kiedy uczestnicy siedzą przy komputerach w różnych zakątkach świata?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 24 kwietnia, 2020 o 13:50

  Panie Sergiuszu,
  tego niestety już w przepisach nie ma. Wobec tego każda spółka we własnym zakresie musi zapewnić tajność głosowania. Najczęściej będzie to się wiązać z zakupem specjalnej aplikacji do takiego głosowania.

  Odpowiedz

  Zofia 10 listopada, 2020 o 14:39

  Pani Aneto,
  co w przypadku podjęcia uchwał Rady Nadzorczej w trybie zdalnym (wideokonferencja) i podpisaniu ich podpisem elektronicznym w późniejszym czasie (np. dzień później). Czy można stosować taką praktykę?

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: