Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Aneta Kułakowska29 grudnia 2018Komentarze (0)

Kilku Czytelnikom bloga obiecałam, że jeszcze w tym roku pojawi się wpis dotyczący zmiany siedziby i adresu spółki. Bardzo często spotykam się z tym, że siedziba spółki jest mylona z adresem spółki. I zanim zacznę pisać o zmianach siedziby i adresu, kilka słów poświęcę na wskazanie różnic, zwłaszcza w razie konieczności zmiany adresu  lub siedziby spółki.

Siedzibą spółki z o.o. jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, chyba że co innego ustalone zostanie w umowie spółki lub co innego wynika z przepisów ustawy. Siedzibą jest zatem określone w umowie spółki miasto, np. Warszawa, Łódź, Gdańsk. Siedzibą spółki może być również wieś. Z kolei adres spółki stanowi doprecyzowanie siedziby i oznacza najczęściej określenie ulicy wraz z numerem, np. 00-001 Warszawa, ul. Warszawska 1 lub w przypadku wsi wskazanie nazwy wsi z numerem domu.

Siedzibę spółki z o.o. określamy w umowie spółki, a adres spółki najczęściej określa zarząd spółki w drodze uchwały. Dlatego też różnią się od siebie procedury zmiany siedziby lub adresu, o czym poniżej.

 

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Zmiany siedziby spółki dokonujemy poprzez zmianę umowy spółki. W przypadki spółki zawiązanej u notariusza, zmiany umowy spółki również dokonujemy w formie aktu notarialnego. Wiąże się to z koniecznością zwołania zgromadzenia wspólników i podjęcia uchwały w zakresie zmiany umowy spółki. Z kolei w przypadku spółki założonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24 możemy dokonać zmiany umowy za pośrednictwem S24 lub drogą tradycyjną u notariusza.

Zmiana adresu jest mniej skomplikowana, ponieważ nie wymaga zmiany umowy spółki i wizyty u notariusza. Do zmiany adresu spółki wystarczy uchwała zarządu o zmianie adresu spółki w formie zwykłej pisemnej.

Zarówno zmiana siedziby, jak i zmiana adresu spółki wymaga ujawnienia tych zmian w KRS.

W przypadku zmiany siedziby mamy również do czynienia ze zmianą adresu, a więc do wniosku o zmianę siedziby KRS Z3 załączamy protokół notarialny ze zgromadzenia wspólników, tekst jednolity umowy spółki (jeśli nie ma w protokole notariusza) oraz uchwałę zarządu o zmianie adresu. Jeśli zmiany siedziby dokonujemy za pośrednictwem S24 to tam generujemy wszystkie niezbędne dokumenty.

W zakresie zmiany jedynie adresu spółki do wniosku o zmianę adresu KRS Z3 załączamy uchwałę zarządu o zmianie adresu spółki. Wzór przykładowej uchwały zarządu o zmianie adresu spółki znajdziecie we wpisie Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki. Formularz wniosku KRS Z3 znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają do zmiany adres spółki załączenia aktu własności lokalu czy umowy najmu.

W obu przypadkach opłata do KRS za wpis zmiany to koszt 350 zł lub 300 zł poprzez system S24.

 

*****

Zapraszam na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: