Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Zgoda wspólników na działania zarządu

Aneta Kułakowska13 września 2020Komentarze (1)

Zapewne większość z Was zna art. 230 k.s.h. Swego czasu narobił sporo zamieszania i wprowadził element niepewności we współpracy ze spółkami z o.o. Dzisiaj mam jednak wrażenie, że nie wszyscy o nim wiedzą lub pamiętają. Zapraszam Was zatem na wpis Zgoda wspólników na działania zarządu.

Zgoda wspólników na działania zarządu

Zgoda wspólników na działania zarządu

O czym mówi przywołany powyżej przepis? O tym, że jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, to każda czynność prawna polegająca na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego spółki wymaga uchwały wspólników.

Powyższe oznacza też, że zastosowanie tego przepisu możecie wyłączyć w całości odpowiednimi zapisami w umowie spółki. W umowie możecie też podwyższyć próg kwotowy, ewentualnie wypisać czynności, dla których wymagacie zgody wspólników.

A co to dla Was oznacza w praktyce?

Choćby to, że warto pamiętać o tym jakie zapisy macie w umowie spółki w tym zakresie. A rozważając praktyczne zastosowanie przywołanego wyżej przepisu, musicie wziąć pod uwagę po pierwsze wysokość kapitału zakładowego i zapisy umowy spółki.

W umowach często można spotkać się z zapisem:

Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, dokonanie czynności prawnej (rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania) przez Spółkę, nie wymaga uchwały wspólników, nawet jeśli wartość świadczenia dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego Spółki.        

Jeśli macie podobny zapis w umowie spółki to właściwie art. 230 k.s.h. Was nie dotyczy. Oczywiście nie oznacza to, że w ogóle żadne czynności nie będą wymagały zgody wspólników. Do tego tematu na pewno jeszcze wrócę.

Jakie czynności wymagają zgody?

Przede wszystkim chodzi o czynności o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego. Jeżeli w chwili dokonywania czynności prawnej wartość rozporządzenia lub zobowiązania przekracza wysokość kapitału zakładowego ponad dwukrotnie, to wymaga to uchwały wspólników akceptującej takie czynności.

Rozporządzeniem na przykład mogą być wszelkie czynności związane z rzeczami ruchomymi, nieruchomościami, przedsiębiorstwem spółki, udziałami i akcjami posiadanymi przez spółkę, znakami towarowymi, patentami, prawami autorskimi czy wierzytelnościami.

Z kolei zaciąganie zobowiązań to dla przykładu czynności związane z zawarciem umów pożyczki, kredytu, leasingu, a także umowy najmu, dostawy, sprzedaży czy wszelkiego typu umowy współpracy czy kontrakty.

Skutki naruszenia obowiązku

Jeśli zatem spełniacie warunki i czynność wymaga zgody, musicie zadbać o uzyskanie uchwały wspólników. Pamiętajcie, że uznaje się za niedopuszczalne podjęcie jednej uchwały wyrażającej zgodę na wszelkie czynności zarządu o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego spółki.

Pomimo braku zgody wspólników dla czynności tego wymagającej, nie będziecie mieli do czynienia z nieważnością czynności. Zatem ewentualnie zawarcie umowy ze spółką, która takiej zgody nie uzyskała nie będzie wiązać się z żadnymi negatywnymi skutkami. Konsekwencje naruszenia wskazanego przepisu będą jedynie wewnątrz spółki. A to oznacza ewentualną odpowiedzialność członków zarządu za działania sprzeczne z ustawą.

Wzór uchwały wyrażającej zgodę

Pamiętajcie, że zgoda może być wyrażona przed dokonaniem czynności, jak i w terminie 2 miesięcy od dnia jej dokonania. Poniżej przykładowa treść uchwały wyrażającej zgodę.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki …………… z siedzibą w ……………, niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd Spółki czynności w postaci  zakupu  nieruchomości  położonej w  ………….,  o powierzchni …………, dla której Sąd Rejonowy ………… prowadzi księgę wieczystą o numerze …………….za kwotę ……………..

Pamiętajcie, że celem art. 230 k.s.h. jest przede wszystkim ochrona interesów wspólników przed kosztownymi decyzjami zarządu spółki. Jeśli zatem wspólnicy zdecydują w umowie spółki, że czynności nie wymagają zgody lub wymagają zgody od wartości znacznie wyższej to należy uznać, że godzą się z ewentualnymi błędnymi decyzjami zarządu w tym zakresie. Zatem wspólnicy nie podejmujcie pochopnie decyzji w sprawie treści umowy spółki. Jak się potem okazuje w praktyce, skutki tych decyzji mogą być dla spółki nieodwracalne.

************************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. wraz z dodatkowymi wzorami.

Wzór umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. wraz z dodatkowymi wzorami

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Czy wspólnik spółki z o.o. może być jej prokurentem?

Kto ma prawo do dywidendy po sprzedaży udziałów?

Podsumowanie sierpnia na blogu

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

Ograniczenia w zbywalności udziałów

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Ula 18 października, 2023 o 13:04

  Czy czynnością prawną jest podpisanie przez spółkę umowy z klientem? Do umowy będzie wystawiana później faktura za wykonanie prac objętych ww umową.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: