Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zbliżające się terminy, o których musisz pamiętać

Aneta Kułakowska23 maja 2018Komentarze (0)

Powinno być o RODO. W końcu to bardzo popularny ostatnio temat. Ale po kilkunastu godzinach pracy z RODO, nie jestem w stanie już nic więcej w tym temacie zrobić.

Wobec tego dzisiaj o terminach, o których jako członek zarządu spółki z o.o. musisz pamiętać, a które zbliżają się nieubłaganie.

Zbliżające się terminy, o których musisz pamiętać

 

Zbliżające się terminy, o których musisz pamiętać

Czytelniku, jak zapewne zauważyłeś powoli maj zbliża się ku końcowi. A to oznacza, że jeśli rok obrotowy Twojej spółki z o.o. jest równy rokowi kalendarzowemu to przed Tobą trochę wyzwań i terminów do zapamiętania.

Zacznijmy wobec tego od sprawozdania finansowego, które zgodnie z przepisami powinno już być gotowe. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień kończący rok obrotowy jednostki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku spółek z o.o., których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tym terminem był 31 marca 2018 r.

 

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenie wspólników

Sprawozdanie finansowe, które zakładam że masz już gotowe, musi zostać zatwierdzone przez zwyczajne zgromadzenie wspólników. Również przy założeniu, że rok  obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostatecznym terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. jest 30 czerwca 2018 r. A to oznacza, że najpóźniej na dzień 30 czerwca 2018 r. powinieneś zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników. O obowiązku zwołania zwyczajnego zgromadzenia już pisałam.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być przynajmniej:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium.

Z obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spisz protokół i zamieść w nim uchwały podjęte na zgromadzeniu.

 

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Co robisz jak już masz gotowe sprawozdanie finansowe i protokół ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników?

Otóż w ciągu 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania przez zgromadzenie wspólników jesteś zobowiązany do przekazania tego sprawozdania do urzędu skarbowego. Fiskus powinien otrzymać od Ciebie sprawozdanie finansowe, uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego (o ile podlegało ono obowiązkowi badania). Możesz zatem złożyć wyciąg z protokołu zwyczajnego zgromadzenia wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie finansowe lub złożyć cały protokół.

Zatem jeśli czekałeś na ostatni moment ze zwołaniem zgromadzenia, najpóźniej komplet dokumentów powinien trafić do organów podatkowych w dniu 10 lipca 2018 r.

 

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego biegnie także termin do złożenia sprawozdania finansowego do KRS. W tym wypadku termin wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania. Zatem jeśli zwyczajne zgromadzenie miało miejsce 30 czerwca 2018 r., najpóźniej zatwierdzone sprawozdanie finansowe powinno trafić do KRS w dniu 15 lipca 2018 r.

Do sprawozdania finansowego dodatkowo załączasz opinię biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu), sprawozdanie z działalności oraz uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Tak jak w przypadku dokumentów składanych do urzędu skarbowego, możesz złożyć wyciąg z protokołu zwyczajnego zgromadzenia wraz z wymaganymi uchwałami lub złożyć cały protokół, co jest najczęściej praktykowane.

Od 15 marca 2018 r. dokumenty te można przesyłać do KRS wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System ten umożliwia bezpłatne zgłoszenie sprawozdania bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych.

Wyjątkowo w okresie przejściowym sprawozdania finansowe wraz z innymi dokumentami za 2017 r. można przesyłać w formie skanu. Okres ten trwa do dnia 30 września 2018 r. Aby skorzystać z tej możliwości, należy sporządzić dokumenty tradycyjnie, podpisać, a następnie zeskanować. Następnie stworzony dokument należy podpisać bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentowania spółki z o.o.

Ważne terminy – podsumowanie

Zakładając, że czekasz ze wszystkim na ostatnią chwilę, musisz pamiętać, że:

  • do dnia 30 czerwca musi doprowadzić do tego, aby odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników w Twojej spółce z o.o.
  • do dnia 10 lipca składasz komplet dokumentów do urzędu skarbowego
  • do dnia 15 lipca składasz elektronicznie komplet dokumentów do KRS

 

I to byłoby na tyle. Wcale nie jest tego dużo i na pewno dasz sobie radę.

 

*****

Zapraszam do tematyki RODO na blogu:

RODOszaleństwo

RODOwymuszenia

RODO w spółce z o.o.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: