Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zbliżające się terminy dla spółek

Aneta Kułakowska14 kwietnia 2019Komentarze (0)

Dzisiaj krótki wpis o terminach.  Zbliżające się terminy dla spółek z o.o. dają o sobie znać i powodują stres u wielu członków zarządu.

Zbliżające się terminy dla spółek

Zbliżające się terminy dla spółek

Minął 31 marca i jeśli rok obrotowy w Waszych spółkach jest równy rokowi kalendarzowemu to zapewne już podpisałeś elektronicznie sprawozdanie finansowe, więc do tego tematu już nie wracam.  Zakładam, że sprawozdanie finansowe macie sporządzone i podpisane.

Otóż przed Wami jeszcze sporządzenie sprawozdania z działalności spółki za rok 2018, chyba że spełniacie warunki do tego, aby sprawozdania nie sporządzać. Pisałam o tym w poście Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności? A także zlecenie biegłemu rewidentowi badania sprawozdania finansowego, jeśli podlega one badaniu. Ponadto czeka Was również zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenie wspólników

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli rok bilansowy zakończył się w Waszych spółkach 31 grudnia 2018 r. to najpóźniej na dzień 30 czerwca 2019 r. musicie zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników. Spora część spółek zwołuje zgromadzenie w czerwcu, jednak spora czeka z tym na ostatni dzień. W tym roku wypada on w niedzielę, więc nie sądzę, aby to było dobre posunięcie.

O zwołaniu zgromadzenia wspólników poczytacie sobie tutaj i tutaj. Musicie przede pamiętać, że przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być przynajmniej:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2018 rok,
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2018,
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2018.

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Od 15 marca 2018 r. dokumenty roczne spółki mogą przesyłać do KRS wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System ten umożliwia bezpłatne zgłoszenie sprawozdania bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych.

Sprawozdanie roczne za 2018 r., sprawozdanie z działalności za rok 2018 oraz opinia biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu) powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdanie finansowe musi być w formacie xml, a pozostałe dokumenty w formie elektronicznej mogą mieć inną formę elektroniczną niż xml (TXT, DOC, PDF, czy XLS), ale nie może to być skan dokumentów. Postaci elektronicznej nie muszą mieć jedynie uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku bądź pokryciu straty. Można je zeskanować do pdf i opatrzeć go podpisem jak sprawozdania.

I tutaj pojawia nam się kolejny ważny termin. Bowiem po zatwierdzeniu sprawozdania, czyli po Waszym zwyczajnym zgromadzeniu wspólników w ciągu 15 dni musicie złożyć je wraz z uchwałami do KRS. Jeśli więc rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zgromadzenie wspólników odbyło się ostatniego dnia, czyli 30 czerwca, dzień ten przypada na 15 lipca 2019 r. Zakładam jednak, że zwołacie zgromadzenie wcześniej i nie będziecie czekać na ostatnią chwilę.

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Za rok 2018 dokumenty roczne składacie na nowych zasadach, wobec czego nie musicie już składać sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie dokumenty roczne do KRS, a KRS przekaże je do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

 

*****

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Skutki naruszenia zakazu konkurencji przez członka zarządu

Czy zarząd spółki może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Wzór sprawozdania zarządu z działalności

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Przedmiot działalności spółki z o.o.

Kto podpisuje dokumenty do KRS

 

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: