Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Aneta Kułakowska15 stycznia 201919 komentarzy

Zdarzają się różne sytuacje, że jesteśmy zmuszeni zawiesić działalność gospodarczą prowadzonej przez nas spółki. A czasem jest tak, że cel dla którego została powołana spółka został zrealizowany. A do czasu kolejnego projektu decydujemy się na zawieszenie działalności spółki. Przyczyn zawieszenia działalności spółki z o.o. może być wiele, ale nie o tym zamierzam pisać. Dzisiaj opowiem Wam jak to zrobić i jakie należy spełnić warunki.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Regulacje dotyczące zasad zawieszania wykonywania działalności gospodarczej zawierają przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. zawierają (art. 22-25). Przed 30 kwietnia 2018 r. zawieszenie działalności regulowały przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

Nie ma szczególnych warunków, aby spółka z o.o. mogła zawiesić działalność gospodarczą, poza wymienionymi poniżej, chyba że dodatkowe warunki zostały określone w umowie spółki.

Spółka z o.o. może zawiesić swoją działalność pod warunkiem, że nie zatrudnia ona pracowników. Z omawianego uprawnienia będzie mogła skorzystać spółka zatrudniająca wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia

Co może spółka z o.o. w okresie zawieszenia

Spółka w okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia spółka może  jednak wykonywać:

  • czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
  • może przyjmować należności i jest obowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

ZZW i sprawozdanie finansowe w okresie zawieszenia

Zawieszenie działalności spółki może zwolnić spółkę od obowiązku zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Warunkiem jest jednak, aby działalność spółki zawiesić na cały rok obrotowy. Ponadto aby nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku. Jeżeli do tego dojdzie, następne zwyczajne zgromadzenie podejmie uchwały również dotyczące roku obrotowego, w którym zawieszono działalność.

Podobnie dzieje się z obowiązkiem sporządzenia sprawozdania finansowego. Zawieszenie działalności nie zwalnia spółki od sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Wyjątek dotyczy jedynie całego roku bilansowego, w trakcie którego nie doszło do otwarcia i zamknięcia ksiąg. Czyli wówczas kiedy zawieszenie trwało od 1 stycznia do 31 grudnia (w większości spółek). Nie dotyczy to jednak spółek, w których dokonuje w trakcie zawieszenia odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. A także gdy następują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Zawieszenie działalności a KRS

Spółka z o.o. może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (chyba że zawieszenie dotyczy miesiąca lutego) do 24 miesięcy. W odniesieniu do spółki z o.o.  okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia określonego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności.

Zgodnie z art. 20d ustawy o KRS w przypadku niezłożenia wniosku do KRS o wpis informacji o wznowieniu działalności przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, KRS wszczyna postępowanie przymuszające. Od 1 lutego 2019 r. art. 20d ustawy o KRS stanowić będzie, że w takim przypadku wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy zawieszenia przez automatyczne zamieszczenie jej w KRS.

Spółka z o.o. dokonuje zgłoszenia o zawieszeniu działalności w KRS na formularzu KRS-Z62. Do wniosku załącza uchwałę zarządu spółki o zawieszeniu, a także oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej podpisuje zarząd spółki, zgodnie z reprezentacją.

Wniosek o wpis zawieszenia, jak i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej jest wolny od opłaty sądowej. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

*****

Jeśli szukacie prostych wzorów dokumentów z omówieniem to koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Skazany nie zostanie prokurentem

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 19 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Paweł 14 marca, 2019 o 10:21

Pani Mecenas, a czy można złożyć nowy wniosek o odnowienie okresu zawieszenia, na kolejny 24 miesięczny okres, w przypadku gdy poprzedni 24 miesięczny okres już minął (kalendarzowo), ale KRS nie wpisał z automatu wzmianki o “odwieszeniu”, ani nie mamy informacji o “działaniach przymuszających” KRS?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 20 marca, 2019 o 06:52

Panie Pawle,
aby ponowić zawieszenie działalności spółki należy przynajmniej na 1 dzień tą działalność “odwiesić”.

Odpowiedz

Paulina 27 marca, 2019 o 07:01

Pani Mecenas,
A co jeśli spółka nie posiada Zarządu? Kto może złożyć taki wniosek o zawieszenie działalności?
Czy wspólnicy maja takie uprawnienia?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 27 marca, 2019 o 16:10

Pani Paulino,
wspólnicy nie mają takich uprawnień, ale mogą powołać zarząd, który to uczyni.

Odpowiedz

Ewelina 23 kwietnia, 2019 o 10:31

Witam
Czy dokumenty dotyczące zawieszenie spółki z o.o. trzeba wysyłać tylko elektronicznie czy można je złożyć w Sądzie lub wysłać listem pocztowym. Dodam że już nie mam podpisu elektronicznego.

Odpowiedz

Michał 25 grudnia, 2019 o 18:03

Dzień dobry.
Przy zawieszeniu Spółki co się dzieje z obsługą księgową spółki na co została podpisana odrębna umowa oraz umowa najmu lokalu dla spółki.W sensie czy spółka dalej musi mieć miejsce prowadzonej działalności?Jak określić jakie przychody spółka może dalej generować?Na przykład została zawarta z klientem umowa długoterminowa na obsługę po zaniżonych cenach jednak jakie te ceny by nie były klient musi być obsłużony i wpłacić pieniądze na konto spółki?

Odpowiedz

Wioletta 2 kwietnia, 2020 o 07:11

Witam, czy w trakcie zawieszenia działalności spółki zoo , można zbyć jej udziały w taki sposób, ze zmienia się udziałowcy spółki w 100%?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 3 kwietnia, 2020 o 15:49

Pani Wioletto,
moim zdaniem można.

Odpowiedz

Małgorzata 19 lutego, 2020 o 18:49

Witam, KRS pomimo że spółka została zawieszona w w marcu 2017 odwieszona w marcu 2019 roku, a następnie została ponownie zawieszona w lipcu 2019 roku, wymaga złożenia tzw zerowego sprawozdania finansowego za 2018 rok czy mają do tego prawo? KRS wszczął już procedurę podobno są już jakieś kary nałożone co dla nas jest absurdalne. Czy coś się zmieniło w przepisach?

Odpowiedz

Marlena 8 czerwca, 2020 o 15:57

Dzień dobry,
mam takie samo pytanie co Pani Małgorzata z dnia 19.02.2020.
KRS odmówił przyjęcia wniosku w którym została opisana sytuacja o spełnieniu warunków : zawieszenie przez cały rok (braku zdarzeń gospodarczych), brak pracowników, niezamykanie księgi, brak amortyzacji.
KRS nadal chce sprawozdanie i pozostałe obowiązkowe dokumenty.
Na jaki artykuł prawa powołać się że nie ma tego obowiązku?
Bardzo będę wdzięczna za pomoc.
Łącze pozdrowienia

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 9 czerwca, 2020 o 17:09
Leszek 21 lutego, 2020 o 13:42

Dzień dobry,

Czy można wprowadzić zmiany we wpisie KRS spółki, która jest obecnie zawieszona? W związku z koniecznością zmiany lokalu (zakończenie umowy) zmianie uległa siedziba i adres spółki, należy więc w terminie 7 dni zgłosić zmiany do KRS – czy sąd dokona zmiany wpisu pomimo, iz spółka jest zawieszona, czy trzeba najpierw te spółkę odwiesić, aby móc wprowadzić zmiany?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 21 lutego, 2020 o 20:14

Panie Leszku,
zawieszenie nie jest przeszkodą dla wpisu w KRS zmian w spółce.

Odpowiedz

Sandra 23 lutego, 2020 o 09:40

Dzień dobry,
Nasza sp. zo. o. Została zawieszona w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2019 r. Nie prowadzimy działalności, jednak nie chciałabym jej zamykać tylko znów zawiesić. Spółka nie zatrudniła żadnych pracowników, wszyscy zostali zwolnieni przed okresem zawieszenia. Czy mogę teraz złożyć wniosek o zawieszenie? I czy w związku z tym, że od 1 stycznia 2020 do teraz spółka nie miała statusu zawieszonej czekają mnie jakieś opłaty do ZUS i US? Bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 20 marca, 2020 o 20:37

Pani Sandro,
jeśli spółka nie zatrudnia pracowników to należy przyjąć, że może złożyć wniosek o zawieszenie. Ale nie znam spółki, więc trudno jest mi cokolwiek doradzać.

Odpowiedz

Mariusz 2 kwietnia, 2020 o 20:30

Dzień dobry Pani Mecenas , sp. z o.o. zatrudnia tylko 1 osobę która od 11/2019 przebywa na urlopie macierzyńskim. Czy t tej sytuacji można zawiescić działaność wyżej wym spółki z o. o. ?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 3 kwietnia, 2020 o 15:48

Panie Mariuszu,
moim zdaniem można.

Odpowiedz

Żanetta 14 kwietnia, 2020 o 13:55

Dzień dobry Pani Mecenas a jak wygląda sytuacja opłaty od nieruchomości , chcę zawiesić działalność spółki która prowadzi hotel w związku z koronawirusem na rok .Jak w tym przypadku wyglądają opłaty podatku od nieruchomości , koncesja za alkohol ,ksiegowość itp.

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 15 kwietnia, 2020 o 19:21

Pani Żanetto,
sam fakt zawieszenia nie powoduje zawieszenia w opłatach. Co do księgowości to zazwyczaj na koszty obsługi ma wpływ ilość dokumentów. A poza tym to kwestia porozumienia z biurem rachunkowym.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: