Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Aneta Kułakowska15 stycznia 201938 komentarzy

Zdarzają się różne sytuacje, że jesteśmy zmuszeni zawiesić działalność gospodarczą prowadzonej przez nas spółki. A czasem jest tak, że cel dla którego została powołana spółka został zrealizowany. A do czasu kolejnego projektu decydujemy się na zawieszenie działalności spółki. Przyczyn zawieszenia działalności spółki z o.o. może być wiele, ale nie o tym zamierzam pisać. Dzisiaj opowiem Wam jak to zrobić i jakie należy spełnić warunki.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Regulacje dotyczące zasad zawieszania wykonywania działalności gospodarczej zawierają przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. zawierają (art. 22-25). Przed 30 kwietnia 2018 r. zawieszenie działalności regulowały przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

Nie ma szczególnych warunków, aby spółka z o.o. mogła zawiesić działalność gospodarczą, poza wymienionymi poniżej, chyba że dodatkowe warunki zostały określone w umowie spółki.

Spółka z o.o. może zawiesić swoją działalność pod warunkiem, że nie zatrudnia ona pracowników. Z omawianego uprawnienia będzie mogła skorzystać spółka zatrudniająca wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia

Co może spółka z o.o. w okresie zawieszenia

Spółka w okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia spółka może  jednak wykonywać:

 • czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
 • może przyjmować należności i jest obowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

ZZW i sprawozdanie finansowe w okresie zawieszenia

Zawieszenie działalności spółki może zwolnić spółkę od obowiązku zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Warunkiem jest jednak, aby działalność spółki zawiesić na cały rok obrotowy. Ponadto aby nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku. Jeżeli do tego dojdzie, następne zwyczajne zgromadzenie podejmie uchwały również dotyczące roku obrotowego, w którym zawieszono działalność.

Podobnie dzieje się z obowiązkiem sporządzenia sprawozdania finansowego. Zawieszenie działalności nie zwalnia spółki od sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Wyjątek dotyczy jedynie całego roku bilansowego, w trakcie którego nie doszło do otwarcia i zamknięcia ksiąg. Czyli wówczas kiedy zawieszenie trwało od 1 stycznia do 31 grudnia (w większości spółek). Nie dotyczy to jednak spółek, w których dokonuje w trakcie zawieszenia odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. A także gdy następują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Zawieszenie działalności a KRS

Spółka z o.o. może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (chyba że zawieszenie dotyczy miesiąca lutego) do 24 miesięcy. W odniesieniu do spółki z o.o.  okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia określonego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności.

Zgodnie z art. 20d ustawy o KRS w przypadku niezłożenia wniosku do KRS o wpis informacji o wznowieniu działalności przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, KRS wszczyna postępowanie przymuszające. Od 1 lutego 2019 r. art. 20d ustawy o KRS stanowi, że w takim przypadku wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy zawieszenia przez automatyczne zamieszczenie jej w KRS.

Od dnia 1 lipca 2021 r. nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej do KRS. Dotyczy to również załączników do wniosku, w tym gotowych wzorów formularzy. Zatem aktualnie możecie złożyć wniosek do KRS elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych/e-formularze

Zatem wniosek o zawieszenie wypełniacie elektronicznie w systemie. Do wniosku załącza uchwałę zarządu spółki o zawieszeniu, a także oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej podpisuje zarząd spółki zgodnie z reprezentacją.

Wniosek o wpis zawieszenia, jak i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej jest wolny od opłaty sądowej. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**********************************************************

#autopromocja #produktwłasny

Jeśli szukacie prostych wzorów dokumentów z omówieniem to koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również wzory dokumentów do zawieszenia i wznowienia działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Skazany nie zostanie prokurentem

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 38 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Paweł 14 marca, 2019 o 10:21

  Pani Mecenas, a czy można złożyć nowy wniosek o odnowienie okresu zawieszenia, na kolejny 24 miesięczny okres, w przypadku gdy poprzedni 24 miesięczny okres już minął (kalendarzowo), ale KRS nie wpisał z automatu wzmianki o „odwieszeniu”, ani nie mamy informacji o „działaniach przymuszających” KRS?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 20 marca, 2019 o 06:52

  Panie Pawle,
  aby ponowić zawieszenie działalności spółki należy przynajmniej na 1 dzień tą działalność „odwiesić”.

  Odpowiedz

  Jan 28 września, 2020 o 19:31

  Pani Mecenas, a z jakiego przepisu wynika ten jeden dzień prowadzenia działalności pomiędzy dwoma okresami zawieszenia. Jeśli spółka po 24 miesięcznym okresie zawieszenia – nie ma zamiaru „wznawiać” ponownie działalności tj. składa wniosek o kolejne zawieszenie to czy sąd gospodarczy może niejako „przymusić” spółkę do wznowienia działalności na tylko 1 dzień? Czy wynika to z tego, że przepis mówi o max terminie zawieszenia na 24 miesiące? Lecz może to dotyczyć jednej uchwały, w kolejnych latach to już niejako kolejna/nowa uchwała.
  J.S.

  Odpowiedz

  Jacek 22 listopada, 2021 o 12:19

  Witam,
  Piszę w sprawie powyżej poruszanej.
  Spółka z oo zawieszoną ma działalność do 9.12.2021.Chciałbym zawiesić działalność na kolejne
  24 miesiące .Czy są ku temu przeszkody.
  Pozdrawiam
  Jacek Szkaradkiewicz

  Odpowiedz

  Paulina 27 marca, 2019 o 07:01

  Pani Mecenas,
  A co jeśli spółka nie posiada Zarządu? Kto może złożyć taki wniosek o zawieszenie działalności?
  Czy wspólnicy maja takie uprawnienia?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 27 marca, 2019 o 16:10

  Pani Paulino,
  wspólnicy nie mają takich uprawnień, ale mogą powołać zarząd, który to uczyni.

  Odpowiedz

  Ewelina 23 kwietnia, 2019 o 10:31

  Witam
  Czy dokumenty dotyczące zawieszenie spółki z o.o. trzeba wysyłać tylko elektronicznie czy można je złożyć w Sądzie lub wysłać listem pocztowym. Dodam że już nie mam podpisu elektronicznego.

  Odpowiedz

  Michał 25 grudnia, 2019 o 18:03

  Dzień dobry.
  Przy zawieszeniu Spółki co się dzieje z obsługą księgową spółki na co została podpisana odrębna umowa oraz umowa najmu lokalu dla spółki.W sensie czy spółka dalej musi mieć miejsce prowadzonej działalności?Jak określić jakie przychody spółka może dalej generować?Na przykład została zawarta z klientem umowa długoterminowa na obsługę po zaniżonych cenach jednak jakie te ceny by nie były klient musi być obsłużony i wpłacić pieniądze na konto spółki?

  Odpowiedz

  Wioletta 2 kwietnia, 2020 o 07:11

  Witam, czy w trakcie zawieszenia działalności spółki zoo , można zbyć jej udziały w taki sposób, ze zmienia się udziałowcy spółki w 100%?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 3 kwietnia, 2020 o 15:49

  Pani Wioletto,
  moim zdaniem można.

  Odpowiedz

  Ania 6 lutego, 2021 o 15:42

  Dzień dobry Pani Mecenas,

  Czy prezes spółki z o.o ma prawo nie ujawniać niektórych dokumentów przed wspólnikiem?
  Czy ten wspólnik ma prawo wiedziec, kto prowadzi księgowość spółki i ma prawo do kontaktu z księgowościa, czy może to robić wyłącznie prezes?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 11 lutego, 2021 o 06:38

  Pani Aniu,
  co do zasady spółkę reprezentuje zarząd i on ma prawo do kontaktu z księgowością, ale wspolnik ma prawo wiedzieć kto księgowowść prowadzi.

  Odpowiedz

  Małgorzata 19 lutego, 2020 o 18:49

  Witam, KRS pomimo że spółka została zawieszona w w marcu 2017 odwieszona w marcu 2019 roku, a następnie została ponownie zawieszona w lipcu 2019 roku, wymaga złożenia tzw zerowego sprawozdania finansowego za 2018 rok czy mają do tego prawo? KRS wszczął już procedurę podobno są już jakieś kary nałożone co dla nas jest absurdalne. Czy coś się zmieniło w przepisach?

  Odpowiedz

  Marlena 8 czerwca, 2020 o 15:57

  Dzień dobry,
  mam takie samo pytanie co Pani Małgorzata z dnia 19.02.2020.
  KRS odmówił przyjęcia wniosku w którym została opisana sytuacja o spełnieniu warunków : zawieszenie przez cały rok (braku zdarzeń gospodarczych), brak pracowników, niezamykanie księgi, brak amortyzacji.
  KRS nadal chce sprawozdanie i pozostałe obowiązkowe dokumenty.
  Na jaki artykuł prawa powołać się że nie ma tego obowiązku?
  Bardzo będę wdzięczna za pomoc.
  Łącze pozdrowienia

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 9 czerwca, 2020 o 17:09
  Leszek 21 lutego, 2020 o 13:42

  Dzień dobry,

  Czy można wprowadzić zmiany we wpisie KRS spółki, która jest obecnie zawieszona? W związku z koniecznością zmiany lokalu (zakończenie umowy) zmianie uległa siedziba i adres spółki, należy więc w terminie 7 dni zgłosić zmiany do KRS – czy sąd dokona zmiany wpisu pomimo, iz spółka jest zawieszona, czy trzeba najpierw te spółkę odwiesić, aby móc wprowadzić zmiany?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 21 lutego, 2020 o 20:14

  Panie Leszku,
  zawieszenie nie jest przeszkodą dla wpisu w KRS zmian w spółce.

  Odpowiedz

  Sandra 23 lutego, 2020 o 09:40

  Dzień dobry,
  Nasza sp. zo. o. Została zawieszona w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2019 r. Nie prowadzimy działalności, jednak nie chciałabym jej zamykać tylko znów zawiesić. Spółka nie zatrudniła żadnych pracowników, wszyscy zostali zwolnieni przed okresem zawieszenia. Czy mogę teraz złożyć wniosek o zawieszenie? I czy w związku z tym, że od 1 stycznia 2020 do teraz spółka nie miała statusu zawieszonej czekają mnie jakieś opłaty do ZUS i US? Bardzo proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 20 marca, 2020 o 20:37

  Pani Sandro,
  jeśli spółka nie zatrudnia pracowników to należy przyjąć, że może złożyć wniosek o zawieszenie. Ale nie znam spółki, więc trudno jest mi cokolwiek doradzać.

  Odpowiedz

  Mariusz 2 kwietnia, 2020 o 20:30

  Dzień dobry Pani Mecenas , sp. z o.o. zatrudnia tylko 1 osobę która od 11/2019 przebywa na urlopie macierzyńskim. Czy t tej sytuacji można zawiescić działaność wyżej wym spółki z o. o. ?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 3 kwietnia, 2020 o 15:48

  Panie Mariuszu,
  moim zdaniem można.

  Odpowiedz

  Żanetta 14 kwietnia, 2020 o 13:55

  Dzień dobry Pani Mecenas a jak wygląda sytuacja opłaty od nieruchomości , chcę zawiesić działalność spółki która prowadzi hotel w związku z koronawirusem na rok .Jak w tym przypadku wyglądają opłaty podatku od nieruchomości , koncesja za alkohol ,ksiegowość itp.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 15 kwietnia, 2020 o 19:21

  Pani Żanetto,
  sam fakt zawieszenia nie powoduje zawieszenia w opłatach. Co do księgowości to zazwyczaj na koszty obsługi ma wpływ ilość dokumentów. A poza tym to kwestia porozumienia z biurem rachunkowym.

  Odpowiedz

  Renata 13 lutego, 2021 o 17:04

  Dzień dobry Pani Mecenas
  Mam 2 pytania :Czy mając zawieszoną spółkę mogę jako viceprezes zarządu otworzyć działalność gospodarczą?
  2: czy proces zamknięcia spółki jest skomplikowany skoro była ta spółka martwa ?
  Dziękuje za odpowiedz

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 15 lutego, 2021 o 18:37

  Pani REnato,
  co do zasady nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Nawet spółka tzw. martwa musi przeprowadzić postępowanie likwidacyjne.

  Odpowiedz

  Janusz 29 marca, 2021 o 14:09

  Dzień Dobry
  Mam pytanie, Zarząd powołany na trzy letnią kadencję w dniu 30 czerwca 2016 roku. Zatem kadencja kończyłaby się 30 czerwca 2019 roku i w tym dniu odbyło by się Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
  Co jednak z kadencją i jaka jest jej data zakończenia, gdy spółka od 8 lutego 2018 roku zawiesiła działalność na okres 24 miesięcy i w tym czasie w dniu 30 czerwca 2018 roku było tylko zatwierdzone sprawozdanie za rok 2017?

  Odpowiedz

  Walentyna 6 kwietnia, 2021 o 12:05

  dzień dobry ,mam zawieszona spółkę z o o od 10.07 2019r na 24 miesięcy dostałam wezwanie z KRS o złożenia sprawozdania za 2019 i właściwie szukam odpowiedzi jak mam napisać odpowiedz do sadu.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 6 kwietnia, 2021 o 12:08

  Pani Walentyno,
  na blogu jest sporo wpisów o zawieszeniu i składaniu za ten okres sprawozdań. W 2019 nie miała Pani zawieszenia cały rok i powinna Pani złożyć sprawozdanie za 2019 rok do KRS.

  Odpowiedz

  marcin 20 września, 2021 o 18:53

  Moim zdaniem zawieszenie spółki nie powoduje utraty biernej legitymacji procesowej, czyli taką spółkę w okresie zawieszenia można skutecznie pozywać za zobowiązania powstałe przed zawieszeniem i po uzyskaniu tytułu skutecznie egzekwować zaległe należności z jej majątku . Nie znajduję żadnego uzasadnienia dla stworzenia tej instytucji. No , chyba że aspekt polityczny pt. rząd daje nowe narzędzia przedsiębiorcom….. Wydaje się , że zawieszenie jest adresowane do spółek które mają „przejściowe” kłopoty , które – jak pokazuje moje 40 letnie doświadczenie – z przejściowych stają się najczęściej nieodwracalnymi prowadzącymi do upadłości. Jest to najczęściej tylko odsuwanie problemu w czasie .Za dwa lata …Jakoś to będzie….Po dwuletniej nieobecności na rynku można sobie wyobrazić jak będzie wyglądał powrót spółki do obrotu. serdecznie pozdrawiam marcin wośko

  Odpowiedz

  Agata 14 października, 2021 o 15:18

  Dzień dobry,
  w uchwale o zawieszeniu działalności spółki wskazano okres 6 miesięcy, który już upłynął. Czy pomimo tego spółka jest nadal zawieszona? Czy spółkę mogą spotkać jakieś konsekwencje z powodu niezłożenia wniosku o wznowienie działalności po upływie okresu zawieszenia wskazanego w uchwale?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 14 października, 2021 o 20:52

  Pani Agato,
  zawieszenie może trwać maksymalnie 24 miesiące.

  Odpowiedz

  Anastazja 19 października, 2021 o 11:15

  Dzień dobry,
  Czy sp. z o.o. w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej może składać wnioski o rozłożenie należności publicznoprawnych na raty. A dokładniej czy reprezentujący ją członek zarządu może złożyć taki wniosek i podpisać później umowę ?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 20 października, 2021 o 16:15

  Pani Anastazjo,
  moim zdaniem jak najbardziej może.

  Odpowiedz

  Paulina 25 października, 2021 o 23:25

  Witam,
  czy w czasie zawieszenia działalności gospodarczej spółka z o.o może zmienić umowę spółki ?- zmiana polegać ma na zmianie siedziby spółki (na inną miejscowość).

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 26 października, 2021 o 05:59

  Pani Paulino,
  w trakcie zawieszenia można zmienić umowę spółki w zakresie siedziby.

  Odpowiedz

  Dawid 11 lipca, 2022 o 23:39

  Trzeba we wniosku w PRS dodawać dodatkowy plik z treścią wniosku? Czy ten który się składa w PRS sam w sobie jest treścią wniosku?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 12 lipca, 2022 o 05:18

  Panie Dawzidzie,
  nie załącza się dodatkowego wniosku. Ten w systemie do wypełnienia jest jedynym wnioskiem.

  Odpowiedz

  Piotr 13 lipca, 2022 o 13:08

  Witam, a czy jak w uchwale o zawieszeniu spółki nie wskazałem na jaki czas zawieszam spółkę i sąd wezwał mnie do złożenia poprawnej uchwały dopiero po kilku miesiącach to przesyłam poprawną uchwałę z pierwotną datą czyli np. z 1 stycznia 2022r, ale zmieniona o okres na jaki zawieszam spółkę (taka data w jakiej była podejmowana pierwsza uchwała) czy składam uchwałę z datą, która nastąpiła po wezwaniu do uzupełnienia tego braku ?

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: