Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia

Aneta Kułakowska16 maja 2018Komentarze (0)

Jeśli śledzisz wpisy na blogu to wiesz, że ostatnio pisałam o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia. Obiecałam również, że w kolejnym wpisie zamieszczę wzór takiego zawiadomienia. Tak więc dzisiaj  o zawiadomieniu o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia. Często zamiennie używa się słowa „zaproszenie”, co zresztą znalazło się ślad w przepisie k.s.h., o którym będę musiała dzisiaj wspomnieć.

 

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia

Z poprzedniego wpisu wiesz już, że to zarząd zwołuje zwyczajne zgromadzenie wspólników wysyłając lub przekazując wspólnikom zawiadomienia. Zawiadomienia te powinny zostać wysłane co najmniej 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników.

Sposób zwołania i treść zaproszeń na zgromadzenie wspólników reguluje art. 238 k.s.h.

§1. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

Co w takim razie powinno znaleźć się w zaproszeniu o zwołaniu zgromadzenia wspólników?

Należy wskazać w nim dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników. Co do miejsca to należy wskazać dokładnie adres, w którym zgromadzenie ma się odbyć. Należy również umieścić szczegółowy porządek obrad zgromadzenia. I gotowe.

 

 

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia

Wzór zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. W zależności od zapotrzebowania i przedmiotu dodatkowych uchwał, można go odpowiednio zmienić i dopasować.

Warszawa, dnia 16 maja 2018 r.

 Wspólnik Jan Kowalski

Adres: ………………

 

 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Niniejszym Zarząd Spółki pod firmą ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 7 maja 2018 r., niniejszym informuje Pana jako Wspólnika o zwołaniu  Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 4 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki pod adresem: …….., z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017.
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  • podziału zysku za rok obrotowy 2017,
  • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

7. Zamknięcie obrad.

 

………………………………..

Zarząd Spółki

 

 

Czytelniku, liczę że po lekturze wpisów dotyczących zwyczajnego zgromadzenia wspólników nie będziesz miał problemów z jego prawidłowym i skutecznym zwołaniem. Pozostanie nam jedynie odczarowanie samego zgromadzenia wspólników.

*****

Zapraszam również do zapoznania się z innymi postami:

RODOszaleństwo

RODOwymuszenia

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: