Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia

Aneta Kułakowska16 maja 20184 komentarze

Jeśli śledzicie wpisy na blogu to wiesz, że ostatnio pisałam o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia. Obiecałam również, że w kolejnym wpisie zamieszczę wzór zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia. Co niniejszym czynię. Często zamiennie używa się słowa „zaproszenie”, co zresztą znalazło się ślad w przepisie k.s.h., o którym będę musiała dzisiaj wspomnieć.

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia

Z poprzedniego wpisu wiecie już, że to zarząd zwołuje zwyczajne zgromadzenie wspólników wysyłając lub przekazując wspólnikom zawiadomienia. Zawiadomienia te powinny zostać wysłane co najmniej 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników.

Sposób zwołania i treść zaproszeń na zgromadzenie wspólników reguluje art. 238 k.s.h.

§1. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

Podsumowując, co powinno znaleźć się w zaproszeniu o zwołaniu zgromadzenia wspólników?

Należy wskazać w nim dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników. Co do miejsca to należy wskazać dokładnie adres, w którym zgromadzenie ma się odbyć. Należy również umieścić szczegółowy porządek obrad zgromadzenia. I gotowe.

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia

Wzór zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. W zależności od zapotrzebowania i przedmiotu dodatkowych uchwał, można go odpowiednio zmienić i dopasować.

…………, dnia ……….. r.

 Wspólnik …………..

Adres: ………………

 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Niniejszym Zarząd Spółki pod firmą ….. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie Uchwały Zarządu nr .. z dnia ………. r., informuje Pana jako Wspólnika o zwołaniu  Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień ……….. roku o godz. ….. w siedzibie Spółki pod adresem: …….., z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017.
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 • podziału zysku za rok obrotowy 2017,
 • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki

 

Liczę że po lekturze wpisów dotyczących zwyczajnego zgromadzenia wspólników nie będziecie mieli problemów z jego prawidłowym i skutecznym zwołaniem. Pozostanie nam jedynie odczarowanie samego zgromadzenia wspólników.

********************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli szukacie prostych wzorów dokumentów z omówieniem to koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami.  Znajdziecie tam również wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Zachęcam do zapoznania się z innymi wpisami:

RODOszaleństwo

RODOwymuszenia

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Magdalena 10 września, 2018 o 21:49

  Witam!
  Jestem prezes nowo powstałej spółki samorządowej ( jest to podmiot leczniczy) której udziałowcami są po 50% starostwo powiatowe i gmina i mam problem ponieważ zarząd został powołany dwuosobowy z tym że jeden z członków zarządu po upływie jednego miesiąca od powstania spółki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu a umowa spółki mówi o zarządzie „od dwóch do trzech osób”. Czy mam zwoływać „zwyczajne zgromadzenie wspólników”, a jeżeli tak to jaki porządek obrad? Czy wspólnicy sami pojmują uchwałę ? (rezygnacja została złożona do wspólników) i czy umowa spółki musi być zmieniona w formie aktu notarialnego?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 11 września, 2018 o 11:47

  Pani Magdaleno,
  co do zasady zwołuje Pani nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w celu powołania przynajmniej jednego członka zarządu z porządkiem obrad dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie powołania członka zarządu. Proponuję zerknąć do umowy spółki czy nie ma w tym zakresie innych uregulowań w zakresie powołania zarządu. Co do samej umowy to zmiana członka zarządu nie wymaga zmiany umowy spółki, chyba że chciałaby Pani jakiś zapis tej umowy przy okazji zgromadzenia wspólników zmienić. Jeśli ma Pani wątpliwości to proponuję to jednak skonsultować z prawnikiem, który sprawdzi również zapisy umowy spółki w tym zakresie.

  Odpowiedz

  Anna 13 grudnia, 2019 o 19:11

  Dzień dobry ,
  Jestem prezesem spółki , oraz jako jedyna osoba w zarządzie mogąca podejmować samodzielnie decyzje – w spółce jest oprócz mnie dwóch wspólników – Spółka jest właścielem nieruchomości , którą ja i drugi wspólnik chcemy sprzedać – nie mamy kontaktu z 3-cim wspólnikiem.
  Czy w programie , który znajduje się w powiadomieniu o zebraniu można zawrzeć dwa wątki tj. sprzedaż nieruchomości oraz sprawozdania finansowego.

  Odpowiedz

  Robert 28 lipca, 2023 o 10:43

  Dzień dobry Pani Mecenas. Czy jest unormowane w KSH lub innych przepisach możliwość odstąpienia od konieczności zawiadamiania wspólników o terminie zgromadzenia, jeśli w sp. z o.o. jest 2 wspólników (w dodatku małżeństwo), którzy są jednocześnie członkami zarządu? Ewentualnie czy zawiadomienie można dostarczyć osobiście za pokwitowaniem? Jak wygląda w praktyce zawiadamianie samego siebie? 🙂

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: