Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Zarząd nie chce zwołać zgromadzenia wspólników

Aneta Kułakowska17 lutego 2019Komentarze (0)

Dzisiaj publikuję ostatni wpis w tym tygodniu inspirowany pytaniami Czytelników bloga. Tym razem odpowiem na pytanie: Co zrobić, jeśli zarząd nie chce zwołać zgromadzenia wspólników?

Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam.

Zarząd nie chce zwołać zgromadzenia wspólników

Zarząd nie chce zwołać zgromadzenia wspólników

Jak zapewne wiecie i co do tego nie macie wątpliwości, że to zarząd spółki jest uprawniony do zwołania zgromadzenia wspólników. Wątpliwości pojawiają się wtedy, kiedy zarząd nie chce zwołać zgromadzenia wspólników. Z pomocą przychodzą nam zapisy art. 235-237 k.s.h.

Warto w tym miejscu przytoczyć chociażby treść art. 235 § 2:

Rada nadzorcza, jak również komisja rewizyjna mają prawo zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w umowie spółki, oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

Przywołany przepis podpowiada nam, że jeśli zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników to rada nadzorcza, jak i komisja rewizyjna dostają uprawnienie do jego zwołania.

Jak to wygląda w praktyce?

Jeżeli zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie określonym w k.s.h czy umowie spółki, a także nie zwoła nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zwołanie go jest wskazane, wówczas rada nadzorcza (komisja rewizyjna) kierują do zarządu żądanie zwołania zgromadzenia wspólników. Proponuję dokonać tego w formie pisemnej, ewentualnie drogą mailową. I jeśli zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania, to wówczas rada nadzorcza (komisja rewizyjna) uprawniona jest do zwołania. Uważa się, że wyznaczenie przez zarząd terminu zbyt odległego traktuje się tak samo jak jego niezwołanie. Termin dwutygodniowy liczymy od dnia doręczenia żądania zarządowi. Pamiętajcie jednak, że zwołania może dokonać ten organ, który złożył zarządowi żądanie.

Zwołanie zgromadzenia wspólników w umowie spółki

Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na coś jeszcze. Otóż umowa spółki może przyznać uprawnienie do zwołania zgromadzenia wspólników również innym osobom niż tylko radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej. Warto to wykorzystać przy konstruowaniu treści umowy, tak aby przygotować się na ewentualne trudności w porozumieniu z zarządem.

W umowie możemy przyznać uprawnienia do zwołania zgromadzenia wspólników w sytuacji kiedy zarząd go nie zwoła, np. członkowi zarządu, członkowi rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej, jednemu, kilku lub każdemu wspólnikowi z osobna, itd.

Jednak bez względu na to, kto dzięki zapisom umowy spółki uzyska dodatkowe uprawnienia, może zwołać zgromadzenie wspólników dopiero jeśli zarząd jego nie zwoła po upływie terminu do zwołania zwyczajnego zgromadzenia lub po otrzymaniu żądania w przypadku nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Żądanie wspólników zwołania zgromadzenia wspólników

Poza uprawnieniem zwołania zgromadzenia wspólników przez radę nadzorczą, komisję rewizyjna czy inne osoby uprawnione umową spółki, k.s.h. daje również taką możliwość wspólnikom mniejszościowym. Ponadto w umowie spółki mamy możliwość przyznać te uprawnienia wspólnikom reprezentującym niższy udział w kapitale zakładowym niż ten określony przepisem.

Art. 236 §  k.s.h.:

Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.

Powyższe oznacza, że wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Żądanie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników. Zwróćcie jednak uwagę, że przepis daje prawo do wystąpienia z żądaniem zwołania wyłącznie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Ponadto w przypadku złożenia żądania zwołania zgromadzenia wspólników, należy od razu wskazać jego porządek obrad.

Istotne jest również to, że jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia zarządowi żądania przez wspólnika lub wspólników, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, istnieje jeszcze inna możliwość.

Otóż w takim przypadku możemy wystąpić do KRS z takim żądaniem. A KRS może po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólnika lub wspólników występujących z tym żądaniem.

Brak zarządu i organu nadzoru

Jednak często zdarzają się takie sytuacje, kiedy spółka nie posiada ani zarządu ani rady nadzorczej (komisji rewizyjnej). Wówczas właściwie jedynym wyjściem jest  nieformalne odbycie zgromadzenia wspólników na podstawie art. 240 k.s.h., ewentualnie wystąpienie z wnioskiem do sądu o ustanowienie kuratora, którego priorytetowym zadaniem powinno być powołanie zarządu spółki.

Zdaję sobie sprawę, że dzisiejszym wpisem nie wyczerpałam tematyki zgromadzenia wspólników. Zresztą nie taki był plan. Do tematu na pewno będę wracać, ponieważ lista pytań od Czytelników wciąż się rozrasta. Liczę jednak, że odpowiedziałam na pytanie, choć zapewne kilka praktycznych aspektów zwoływania zgromadzenia wspólników rozwinę w kolejnych wpisach.

**********************************************************

#autopromocja #produktwłasny

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklistę po zmianie umowy spółki – zmiana siedziby.

Checklista po zmianie umowy spółki – zmiana siedziby

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Jak ustalić wynagrodzenie członka zarządu

Zmiana adresu do doręczeń członka zarządu

Śmierć członka zarządu

Skuteczność zmiany umowy spółki

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: