Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zarząd jednoosobowy w spółce z o.o.

Aneta Kułakowska09 lutego 20185 komentarzy

Czytelniku, dzisiaj we wpisie Zarząd jednoosobowy w spółce z o.o. chciałabym Ci opowiedzieć o zarządzie, w którym jest tylko jeden członek zarządu. Wydawać by się mogło, iż jest to jeden z nielicznych przypadków nie budzących wątpliwości, jeśli chodzi o zasady reprezentacji w spółce z o.o. Jednak w praktyce dość często powstają wątpliwości co do reprezentacji spółki w sytuacji kiedy mamy zarząd jednoosobowy w spółce z o.o. Nie jestem w stanie zliczyć ile razy zetknęłam się z pytaniem Klienta:

Pani Mecenas, musimy podpisać bardzo ważną dla nas umowę. Nasz kontrahent jednak twierdzi, że jeśli w odpisie z KRS jest informacja, że do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, to nasz Prezes Zarządu nie może sam podpisać takiej umowy. Z kolei Prezes Zarządu twierdzi, że w związku z tym, iż tylko on jest członkiem zarządu, wystarczy jego podpis pod umową. Co w tej sytuacji robić? Musimy uzupełnić zarząd spółki o jeszcze jednego członka czy może powołać prokurenta?

Powiem krótko: Prezes Zarządu ma rację.

Prezesa Zarządu jako zarząd jednoosobowy w spółce z o.o. reprezentuje spółkę samodzielnie.

Reprezentacja przez zarząd jednoosobowy w spółce z o.o.

Zarząd jednoosobowy w spółce z o.o.

Zarząd może składać się z jednego albo większej liczby członków, a umowa spółki może wskazywać, ilu członków liczy zarząd. Najbezpieczniej jest, gdy czyni to w sposób widełkowy i przewiduje na przykład, że zarząd składa się od 1 do 5 członków.

Kontrahent mojego Klienta wskazał, iż z odpisu KRS wynika, że do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Aktualnie zarząd w spółce jest jednoosobowy pełniony przez Prezesa Zarządu i taka również informacja zawarta jest we wpisie w KRS. Co więcej, obecny skład zarządu tej spółki jest zgodny z postanowieniami umowy spółki, a więc może reprezentować spółkę. Gdyby tak nie było, wówczas spółka nie mogłaby być reprezentowana przez zarząd jednoosobowo.

W odpisie KRS jest informacja dotycząca sposobu reprezentacji spółki. Informacja ta jest  powtórzeniem kodeksowej regulacji wynikającej z art. 205 §1 k.s.h. Co do zasady  jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Zresztą nic nie stoi też na przeszkodzie, aby taki zapis reprezentacji powtórzony z kodeksu pojawił się w umowie, co się zresztą w praktyce dość często zdarza.

Z kolei w sytuacji, gdy zarząd jest jednoosobowy, to jego jedyny członek zarządu reprezentuje spółkę i składa oświadczenia w imieniu spółki. Sposób reprezentacji określony w umowie spółki nie ma w takich okolicznościach zastosowania. Łączny sposób reprezentacji spółki z o.o. dotyczyć może jedynie przypadków, kiedy zarząd liczy co najmniej dwóch członków.

Stanowisko SN w zakresie reprezentacji jednoosobowej w spółce z o.o.

Poniżej pozwolę sobie przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w postanowieniu z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt III CNP 1/13, w którym Sąd stwierdził, że:

Łączny sposób reprezentacji dotyczyć może jedynie wypadków, kiedy zarząd w spółce jest wieloosobowy. Natomiast a contrario z przepisu art. 205 § 1 KSH wynika, że jeżeli zarząd jest jednoosobowy, osoba stanowiąca zarząd ma prawo samoistnego reprezentowania spółki, a ograniczanie jej prawa przez ustanowienie obowiązku działania z inną osobą (np. prokurentem), jest bezskuteczne. Przemawia za tym ocena skutków takiego określenia sposobu reprezentacji, która – w wypadku niepowołania prokurentów prowadziłaby do uniemożliwienia prawidłowo ustanowionemu zarządowi reprezentowania spółki.

Prezes Zarządu reprezentuje spółkę z o.o. samodzielnie

Podsumowując powyższe rozważania, nasz Prezes Zarządu reprezentuje spółkę z o.o. samodzielnie i jako jednoosobowy Zarząd spółki z o.o. podpisuje umowę z kontrahentem. Jeśli powołany jest tylko jeden członek zarządu w spółce, to wbrew łącznej reprezentacji z umowy spółki, może działać samodzielnie.

Częstą praktyką w obrocie jest wymaganie uzupełniania składu zarządu lub powoływania prokurenta, pomimo że jest to całkowicie nieuzasadnione.

Czytelniku, miałeś może kiedykolwiek z taką sytuacją do czynienia? Daj znać jak udało Ci się ją rozwiązać.

*****

Przeczytaj również:

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jurek Czerwiec 14, 2018 o 16:21

Pytanie, czy w przypadku gdy przepisy mówią o “Uchwale Zarządu” jednoosobowy Zarząd ma się tego trzymać i jednoosobowo “podejmować uchwałę”?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Lipiec 4, 2018 o 08:25

Panie Jurku,
zapraszam do nowego wpisu na blogu dotyczącego podejmowania uchwał przez jednoosobowy zarząd:
https://zarzadwspolcezoo.pl/podejmowanie-uchwal-przez-jednoosobowy-zarzad-spolki-z-o-o/

Odpowiedz

Anna Lipiec 24, 2018 o 14:02

Pytanie, a co w przypadku kodeksowego zapisu reprezentacji, gdy oprócz prezesa w jednoosobowym zarządzie mamy również powołanego prokurenta samoistnego?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Lipiec 25, 2018 o 16:27

Szanowna Pani Anno,
nie wiem dokładnie jaki jest w tym problem? musiałaby Pani bardziej rozwinąć to czego dotyczą Pani wątpliwości. Co do zasady zarówno prezes zarządu działa w tym przypadku samodzielnie, jak i prokurent działa samodzielnie.

Odpowiedz

Aru Styczeń 10, 2019 o 11:04

Pani Mecenas. Prof. Kidyba w swoim komentarzu do art. 205 Ksh wskazuje inaczej, niż Pani jeśli chodzi o sytuację, gdy mamy widełkowo określony Zarząd (od jednego do większej liczby członków) a liczba ta spadła do 1 członka Zarządu i są ograniczenia nakazujące reprezentację łączną. Poproszę o zapoznanie się z następującym fragmentem komentarza Prof. Kidyby oraz jeśli możliwe o Pani komentarz: “Możemy wyróżnić reprezentację czynną i bierną. Reprezentacja czynna polega na składaniu oświadczeń woli. W przypadku reprezentacji czynnej zasady albo wynikają z przepisów kodeksu spółek handlowych, albo należy je określić w umowie spółki. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, to dosyć oczywiste wydaje się reprezentowanie spółki przez jedną osobę. Nie ma jednak przeszkód, aby mimo de facto jednoosobowego składu zarządu obowiązywała zasada reprezentacji łącznej, w której zarząd będzie musiał współdziałać z pełnomocnikiem lub prokurentem (odmiennie M. Juśko, Sposób reprezentacji spółki kapitałowej przez jednoosobowy zarząd, PPH 2013, nr 10, s. 19). Może to być uzasadnione między innymi niewielkim stażem członka zarządu, gdy wspólnik będący prokurentem chce sprawdzić działania członka zarządu. Będzie to mogło mieć miejsce w sytuacji widełkowego określenia w umowie spółki składu zarządu (na przykład od jednego do trzech członków), gdy faktyczna liczba członków zarządu w trakcie danej kadencji spadnie do jednej osoby. Wątpliwości może natomiast budzić rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku sztywno określonego jednoosobowego składu zarządu obowiązuje reprezentacja łączna z pełnomocnikiem lub prokurentem. “. Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: