Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Aneta Kułakowska26 sierpnia 20186 komentarzy

W jednym z ostatnich wpisów opowiedziałam Wam o wynagrodzeniu członka zarządu na podstawie uchwały. Okazuje się jednak, że przydałby się Wam również prosty przykładowy Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu.

Jak już wspominałam w poprzednim wpisie, powołanie uchwałą do zarządu powoduje, że nie musi być  zawierana żadna umowa z członkiem zarządu, na podstawie której ustalany byłby zakres czynności oraz wynagrodzenie. Poprzez powołanie do zarządu powstaje stosunek organizacyjny uregulowany w k.s.h. W uchwale o powołaniu lub oddzielnej uchwale ustalającej wynagrodzenie dla członka zarządu, wspólnicy mogą określić wysokość wynagrodzenia lub ustalić warunki jego obliczenia, a także przyznawać inne świadczenia dodatkowe związane z pełnioną funkcją. Takie wynagrodzenie ustalone uchwałą nie wymaga zawierania żadnej dodatkowej umowy pomiędzy członkiem zarządu a spółką z o.o. Wynagrodzenie członka zarządu może być zarówno stałym wynagrodzeniem miesięcznym czy innym wynagrodzeniem okresowym. Może być na przykład uzależnione od wyników finansowych spółki czy od innych wskaźników. Wspólnicy mają dowolność co do jego określenia.

 

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Uchwała o wynagrodzeniu członka zarządu

Już wiecie, że członkom zarządu w spółce z o.o.  może zostać przyznane uchwałą wynagrodzenie. Ponadto wysokość oraz zakres wynagradzania zarządu ma charakter uznaniowy, zależny od woli wspólników czy innego organu lub podmiotu w zależności od spółki i zapisów jej umowy. Bez względu na to jaki organ czy podmiot w spółce z o.o. może dokonać wyboru zarządu i ustalić jego wynagrodzenie, kompetencję w zakresie ustalenia zasad jego przyznawania zachowuje zgromadzenie wspólników.

W ramach ustalania zasad wynagradzania członków zarządu zgromadzenie wspólników może w szczególności ustalić maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawać członkom zarządu prawo do świadczeń dodatkowych, czy określić maksymalną wartość takich świadczeń. Uchwała taka może na przykład ustalać jedynie wynagradzanie członków zarządu bez odwoływania się do konkretnych osób z zarządu spółki. A może też ustalać wynagrodzenie dla każdego z osobna członka zarządu wskazanego z imienia i nazwiska.

Jednak w przypadku, gdy brak jest jakiejkolwiek umowy z członkiem zarządu z tytułu funkcji pełnionej w zarządzie, to uchwała ustalająca wynagrodzenie stanowić będzie jedyną podstawę wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu. Zresztą zasady wynagradzania członków zarządu mogą nawet wynikać z treści umowy spółki. Jak sami widzicie, panuje spora dowolność w tym zakresie.

 

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Uchwała wspólników o ustaleniu wynagrodzenia członka zarządu może być podjęta na zgromadzeniu wspólników lub w trybie pisemnym bez odbycia zgromadzenia wspólników w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Należy jednak pamiętać o zapisach umowy spółki, które mogą stanowić inaczej w tym zakresie.

Poniżej zamieszczam przykładowe wzory uchwał o wynagrodzeniu członka zarządu spółki z o.o. Możecie je oczywiście odpowiednio zmieniać i dopasować do swoich spółek.

Wzór uchwały o wynagrodzeniu nr 1

UCHWAŁA Nr …

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 sierpnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym ustala wynagrodzenie miesięczne Członka Zarządu Spółki Pana Tomasza Nowaka na kwotę …………. zł brutto. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Członka Zarządu przelewem z góry do 5-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie przysługuje Członkowi Zarządu od dnia 1 września 2018 r.

 

Wzór uchwały o wynagrodzeniu nr 2

UCHWAŁA Nr …

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 sierpnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków zarządu

Zgodnie z §14 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwala, co następuje:

  1. wynagrodzenie członków zarządu składa się z części stałej stanowiące wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie zmienne za rok obrotowy Spółki,
  2. wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

–  dla Prezesa Zarządu wynosi …. zł brutto miesięcznie,

– dla Wiceprezesa Zarządu wynosi …. zł brutto miesięcznie,

– dla Członka Zarządu wynosi …. zł brutto miesięcznie,

3. wynagrodzenie zmienne dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki jest uzależnione od wyników sprzedaży oraz dochodów Spółki i wynosi ……. % dochodu netto Spółki za rok obrotowy w przypadku osiągnięcia dochodu netto Spółki za zakończony rok obrotowy powyżej …..zł.

4. wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla poszczególnych Członków Zarządu jest wypłacane z góry do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem od dnia 1 września 2018 r.,

5. wynagrodzenie zmienne dla poszczególnych Członków Zarządu może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia obu sprawozdań.

 

Liczę, że chociaż trochę pomogłam. Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów na blogu.

 

*****

Zachęcam również do zapoznania się ze starszymi wpisami:

Umowa między członkiem zarządu a spółką 

Wynagrodzenie Członka Zarządu na podstawie uchwały

Zakaz konkurencji członka zarządu

Reprezentacja spółki przez prokurenta samoistnego a zarząd

Regulamin zarządu

 

 

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Michał Listopad 5, 2018 o 18:31

Świetny blog!
Bardzo dużo można się dowiedzieć.
Często zaglądam i na prawdę doceniam świetną robotę!

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Listopad 5, 2018 o 19:54

Panie Michale,
bardzo dziękuję!

Odpowiedz

Wiktor Grudzień 5, 2018 o 11:07

Dzień dobry Pani Aneto.
Dziękuję za artykuł – krótko i na temat.
Mam pytanie – czy e same zasady obowiązują w przypadku ustalenia wynagrodzenia prezesa fundacji?

Pozdrawiam,

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Grudzień 14, 2018 o 18:21

Panie Wiktorze,
fundacja to nie spółka z o.o., ale oczywiście w wielu sprawach można znaleźć sporo podobieństw. Należy jednak pamiętać o zapisach statutu fundacji. Ale co do zasady nie widzę przeszkód w określeniu wynagrodzenia prezesa fundacji uchwałą.

Odpowiedz

Magda Styczeń 14, 2019 o 13:18

Pani Aneta, mam pytanie o wynagrodzenie prezesa ale spółki akcyjnej. Czy postępowanie jest takie same jak w przypadku spółki z o.o.? Czy do ustalenia wynagrodzenia dla prezesa wystarczy uchwała rady nadzorczej? Czy jednak musi to zrobić walne zgromadzenie akcjonariuszy(czyli zatwierdzenie u notariusza)?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Styczeń 14, 2019 o 16:38

Pani Magdo,
proponuję zajrzeć do statutu spółki. Na pewno znajdzie tam Pani zapis o tym czy wynagrodzenie ustala walne zgromadzenie czy rada nadzorcza.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: