Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Aneta Kułakowska26 sierpnia 201852 komentarze

W jednym z ostatnich wpisów opowiedziałam Wam o wynagrodzeniu członka zarządu na podstawie uchwały. Okazuje się jednak, że przydałby się Wam również prosty przykładowy Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu.

Jak już wspominałam w poprzednim wpisie, powołanie uchwałą do zarządu powoduje, że nie musi być  zawierana żadna umowa z członkiem zarządu, na podstawie której ustalany byłby zakres czynności oraz wynagrodzenie. Poprzez powołanie do zarządu powstaje stosunek organizacyjny uregulowany w k.s.h. W uchwale o powołaniu lub oddzielnej uchwale ustalającej wynagrodzenie dla członka zarządu, wspólnicy mogą określić wysokość wynagrodzenia. Mogą też ustalić warunki jego obliczenia, a także przyznawać inne świadczenia dodatkowe związane z pełnioną funkcją. Takie wynagrodzenie ustalone uchwałą nie wymaga zawierania żadnej dodatkowej umowy pomiędzy członkiem zarządu a spółką z o.o. Wynagrodzenie członka zarządu może być zarówno stałym wynagrodzeniem miesięcznym czy innym wynagrodzeniem okresowym. Może być na przykład uzależnione od wyników finansowych spółki czy od innych wskaźników. Wspólnicy mają dowolność co do jego określenia.

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Uchwała o wynagrodzeniu członka zarządu

Już wiecie, że członkom zarządu w spółce z o.o. może zostać przyznane uchwałą wynagrodzenie. Ponadto wysokość oraz zakres wynagradzania zarządu ma charakter uznaniowy, zależny od woli wspólników. Ewentualnie od innego organu lub podmiotu w zależności od spółki i zapisów jej umowy. Bez względu na to jaki organ czy podmiot dokonuje wyboru zarządu, kompetencję w zakresie ustalenia zasad wynagradzania zachowuje zgromadzenie wspólników.

W ramach ustalania zasad wynagradzania członków zarządu zgromadzenie wspólników może w szczególności ustalić maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawać członkom zarządu prawo do świadczeń dodatkowych, czy określić maksymalną wartość takich świadczeń. Uchwała taka może na przykład ustalać jedynie wynagradzanie członków zarządu bez odwoływania się do konkretnych osób z zarządu spółki. A może też ustalać wynagrodzenie dla każdego z osobna członka zarządu wskazanego z imienia i nazwiska.

Jednak w przypadku, gdy brak jest jakiejkolwiek umowy z członkiem zarządu z tytułu funkcji pełnionej w zarządzie, to uchwała ustalająca wynagrodzenie stanowić będzie jedyną podstawę wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu. Zresztą zasady wynagradzania członków zarządu mogą nawet wynikać z treści umowy spółki. Jak sami widzicie, panuje spora dowolność w tym zakresie.

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia podejmują wspólnicy na zgromadzeniu wspólników. Ewentualnie w trybie pisemnym bez odbycia zgromadzenia wspólników w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Należy jednak pamiętać o zapisach umowy spółki, które mogą stanowić inaczej w tym zakresie.

Poniżej zamieszczam przykładowe wzory uchwał o wynagrodzeniu członka zarządu spółki z o.o. Możecie je oczywiście odpowiednio zmieniać i dopasować do swoich spółek.

Wzór uchwały o wynagrodzeniu nr 1

UCHWAŁA Nr …

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ……………. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w …………..

z dnia …………. roku

w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą …………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ………………, niniejszym ustala wynagrodzenie miesięczne Członka Zarządu Spółki Pana ………………… na kwotę …………. zł brutto. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Członka Zarządu przelewem z góry do 5-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie przysługuje Członkowi Zarządu od dnia ………….. r.

Wzór uchwały o wynagrodzeniu nr 2

UCHWAŁA Nr …

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ……………. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w ………….

z dnia ………………… roku

w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków zarządu

Zgodnie z §……………….Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ……………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………, niniejszym uchwala, co następuje:

 1. wynagrodzenie członków zarządu składa się z części stałej stanowiące wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie zmienne za rok obrotowy Spółki,
 2. wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

–  Prezes Zarządu –  …. zł brutto miesięcznie,

– Wiceprezes Zarządu –  …. zł brutto miesięcznie,

– Członka Zarządu – …. zł brutto miesięcznie,

3. wynagrodzenie zmienne dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki jest uzależnione od wyników sprzedaży oraz dochodów Spółki i wynosi ……. % dochodu netto Spółki za rok obrotowy w przypadku osiągnięcia dochodu netto Spółki za zakończony rok obrotowy powyżej …..zł.

4. wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla poszczególnych Członków Zarządu jest wypłacane z góry do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem od dnia ………….. r.,

5. wynagrodzenie zmienne dla poszczególnych Członków Zarządu może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia obu sprawozdań.

Liczę, że chociaż trochę pomogłam. Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów na blogu.

************************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałami w sprawie wynagrodzenia członków zarządu 

Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałami w sprawie wynagrodzenia członków zarządu

Zapraszam do zapoznania się również z innymi wpisami na blogu:

Umowa między członkiem zarządu a spółką 

Wynagrodzenie Członka Zarządu na podstawie uchwały

Zakaz konkurencji członka zarządu

Reprezentacja spółki przez prokurenta samoistnego a zarząd

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 52 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Michał 5 listopada, 2018 o 18:31

  Świetny blog!
  Bardzo dużo można się dowiedzieć.
  Często zaglądam i na prawdę doceniam świetną robotę!

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 5 listopada, 2018 o 19:54

  Panie Michale,
  bardzo dziękuję!

  Odpowiedz

  Wiktor 5 grudnia, 2018 o 11:07

  Dzień dobry Pani Aneto.
  Dziękuję za artykuł – krótko i na temat.
  Mam pytanie – czy e same zasady obowiązują w przypadku ustalenia wynagrodzenia prezesa fundacji?

  Pozdrawiam,

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 14 grudnia, 2018 o 18:21

  Panie Wiktorze,
  fundacja to nie spółka z o.o., ale oczywiście w wielu sprawach można znaleźć sporo podobieństw. Należy jednak pamiętać o zapisach statutu fundacji. Ale co do zasady nie widzę przeszkód w określeniu wynagrodzenia prezesa fundacji uchwałą.

  Odpowiedz

  Magda 14 stycznia, 2019 o 13:18

  Pani Aneta, mam pytanie o wynagrodzenie prezesa ale spółki akcyjnej. Czy postępowanie jest takie same jak w przypadku spółki z o.o.? Czy do ustalenia wynagrodzenia dla prezesa wystarczy uchwała rady nadzorczej? Czy jednak musi to zrobić walne zgromadzenie akcjonariuszy(czyli zatwierdzenie u notariusza)?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 14 stycznia, 2019 o 16:38

  Pani Magdo,
  proponuję zajrzeć do statutu spółki. Na pewno znajdzie tam Pani zapis o tym czy wynagrodzenie ustala walne zgromadzenie czy rada nadzorcza.

  Odpowiedz

  Joanna 7 lutego, 2019 o 15:01

  Dzień dobry prosze powiedzieć czy w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Prezesowi Zarządu spółki akcyjnej z tytułu pełnienia funkcji wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia czy Nadzwyczajnego Zgromadzenia? dodatkowo będę wdzięczna za informację czy uchwała powinna być potwierdzona notarialnie czy nie ma takiej potrzeby?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 8 lutego, 2019 o 06:53

  Pani Joanno,
  zachęcam do zapoznania się ze statutem spółki, tam będzie napisane czy wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie czy może Rada Nadzorcza. Jeśli Walne Zgromadzenie to protokół wymaga formy notarialnej.

  Odpowiedz

  Mariusz 21 lutego, 2019 o 21:39

  Ten blog jest po prostu świetny. Mam małe pytanie odnośnie tematu: czy w spółce którą tworzą 2 osoby (po 50% udziałów, jednocześnie są to prezes i członek zarządu) można przyznać comiesięczne wynagrodzenie prezesowi za pomocą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki? W sensie czy nie ma tu jakiegoś konfliktu – wygląda to tak jakby prezes sam sobie przyznawał wynagrodzenie. Dodam że spółka była tworzona przez S24, więc umowa spółki jest dosyć sztywna

  Odpowiedz

  Marcin 28 lutego, 2019 o 10:45

  Dołączam do pytania.

  Skoro w spółce jednoosobowej wszelkie ustalenia pomiędzy spolką a organem reprezentującym dokonywane są przy udziale osoby trzeciej w formie notarialnej, to czy uchwała o wynagrodzeniu również nie musi przyjąć podobnej formy?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 28 lutego, 2019 o 11:29

  Panie Mariuszu,
  bardzo dziękuję. Odnosząc się do Pana pytania, jeśli w umowie brak zapisu co do zasad i sposobu ustalenia wynagrodzenia członków zarządu, to uchwała wspólników może określać zasady wynagradzania członków zarządu, nawet jeśli są oni jednocześnie wspólnikami.

  Odpowiedz

  Adrian 24 lutego, 2019 o 17:24

  Pani Aneto,

  Pani blog naprawdę pomógł, serdeczne dzięki za konkrety przedstawione w prostym chłopo-robotniczym języku.
  Dwa natomiast pytania:

  1. Co w przypadku jeśli prezes/członek zarządu oprócz wynagrodzenia określonego uchwałą o powołaniu pobiera dodatkowo wynagrodzenie (z tej samej spółki) wynikające z umowy o pracę/umowy zlecenia? Tu i ówdzie pojawiają się opinie, iż stosowne organy mogą się o to czepiać (cyt. „Powyższe zasady [dotyczy składek do ZUS] mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, kiedy uchwała o powołaniu jest wyłączną podstawą do sprawowania funkcji członka zarządu i jednocześnie wyłączną podstawą ustalenia i wypłaty wynagrodzenia. Jeśli z powołanym członkiem zarządu powstaną inne relacje (np. dodatkowe umowy zlecenia, umowa o pracę itp.) sytuacja nieco się skomplikuje. Trzeba będzie bowiem wykazać, jaka część wynagrodzenia wynika z pełnienia funkcji członka zarządu z powołania, a jaka dotyczy innych czynności, niezwiązanych z pełnieniem obowiązków w zarządzie. To może powodować spory z administracją podatkową i ubezpieczeniową.”)

  2. Czy wynagrodzenie z tytułu powołania może być ustalone płynnie, określone jako powiedzmy „uznaniowe i wynikające z zysku spółki osiągniętego w miesiącu za jaki wypłacane jest wynagrodzenie”.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 28 lutego, 2019 o 11:19

  Panie Adrianie,
  bardzo dziękuję. Ciesze się, że blog Panu pomógł.
  Z kolei odnosząc się do Pana pytań:
  ad 1 Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Niektóre umowy są mało precyzyjne i rzeczywiście organy zus czy us mają problem z ustaleniem zakresu obowiązków i czasu ich pełnienia. Na pewno wkrótce pojawi się wpis na blogu.
  ad 2 Uważam, że jeśli już ktoś pełni obowiązki członka zarządu to dobrze jakby jakieś wynagrodzenie miał ustalone. Oczywiście może ono być też ustalone w oparciu o zyski spółki.

  Odpowiedz

  Aneta 26 lutego, 2019 o 18:02

  Pani Aneto, zastanawiam się czy przy wykonaniu uchwały dotyczącej wynagrodzenia prezesa spółki z o.o. trzeba powierzyć jej wykonanie pełnomocnikowi w trybie art. 210 k.s.h. Dodam jeszcze, iż spółka jest dwuosobowa. Nie posiada Rady Nadzorczej.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 28 lutego, 2019 o 11:07

  Pani Aneto,
  art. 210 par. 1 ksh mówi o umowie z członkiem zarządu. Do tego, aby dokonać wypłaty wynagrodzenia ustalonego uchwałą nie ma potrzeby powoływać pełnomocnika.

  Odpowiedz

  Edyta 21 lutego, 2021 o 11:56

  Pani Aneto czy jak członek zarządu jest jednym z wspólników uchwała jest również niepotrzebna? Np zarząd ma 2 członków-są to wspólnicy spółki, czy mogą sobie sami na mocy uchwały przyznać wynagrodzenie bez konieczności ustanowienia pełnomocnika, a jak pełnomocnik jest potrzebny mogą ustanowić 1 osobę (tą samą dla obu np. pracownika)

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 21 lutego, 2021 o 13:51

  Pani Edyto,
  wspólnicy mogą sobie sami ustanowić wynagrodzenie uchwałą za pełnienie funkcji członków zarządu bez pełnomocnika.

  Odpowiedz

  Kamil 18 kwietnia, 2019 o 15:17

  Szanowna Pani,

  po raz kolejny znalazłem na Pani blogu to czego szukałem. Nie jestem specem od spółek, więc dzięki Pani wpisom zaoszczędziłem sporo czasu. Nie pierwszy zresztą raz, wobec tego postanowiłem się tu wpisać. Proszę nie zaprzestawać prowadzenia bloga, bo byłaby to przeolbrzymia strata! Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 18 kwietnia, 2019 o 18:09

  Szanowny Panie Kamilu,
  cieszę się i bardzo dziękuję. Świadczy to tylko o tym, że blog spełnia swoje zadanie. Póki co nie zamierzam zakończyć prowadzenia bloga, tak więc będzie jeszcze sporo wpisów.
  Pozdrawiam serdecznie!

  Odpowiedz

  Filip 30 kwietnia, 2019 o 09:17

  Szanowna Pani Mecenas,

  czy w przypadku podjęcia uchwały o ustaleniu wynagrodzenia członka zarządu na zgromadzeniu wspólników konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie tejże uchwały do KRS? Jeśli tak, to jaki druk należy wypełnić?

  Pozdrawiam
  Filip

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 30 kwietnia, 2019 o 13:17

  Panie Filipie,
  uchwały o ustaleniu wynagrodzenia członka zarządu nie zgłasza się do KRS.

  Odpowiedz

  Paweł 17 maja, 2019 o 09:09

  Pani Mecenas, i ja muszę dołączyć się do podziękowań.

  Rano zrodziło się pytanie i ledwo dojechałem do firmy, włączyłem komputer, Pani bloga i już mam odpowiedź i gotowca – wielkie dzięki!

  Jedno pytanie dodatkowe – gdy jednoosobowa spółka której jedynym członkiem zarządu jest Prezes, będący tym wspólnikiem to uchwała o jego wynagrodzeniu też jednoosobowo podejmowana, niejako sam sobie i tutaj też nie ma konfliktu, ani wymogu notarialnego protokołowania? Wydaje mi się że nie, ale wole spytać Eksperta 🙂

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 21 maja, 2019 o 06:43

  Panie Pawle,
  bardzo dziękuję. W sprawie wynagrodzenia członka zarządu uchwała jest podejmowana bez wymogu aktu notarialnego.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 24 maja, 2019 o 07:57

  Panie Pawle,
  bardzo dziękuję. Uchwała o wynagrodzeniu członka zarządu nie wymaga notarialnego protokołu.

  Odpowiedz

  Dawid 22 maja, 2019 o 15:30

  Dziękuję Pani Mecenas za niezwykle cenne wiadomości dotyczące szeroko pojętych spółek. Nie jestem specjalistą z zakresu „KSH”, niemniej śledząc Pani stronę zapewne zbliżę się do perfekcji. Moje wątpliwości wzbudza jednak sytuacja, w której członek zarządu jest jednocześnie jednym ze wspólników spółki z o. o., (wspólników jest 3). Co więcej, jest on wspólnikiem większościowym. Otóż, czy w takiej sytuacji do uchwały Zgromadzenia Wspólników o ustanowieniu wynagrodzenia ww. członkowi zarządu powinno się stosować przepis art. 210 par. 1 ksh (z drugiej strony przepis ten traktuje wyłącznie o umowie)? Przecież w takim stanie faktycznym członek zarządu niejako „sam” decyduje o przyznawanym mu wynagrodzeniu.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 24 maja, 2019 o 07:50

  Panie Dawidzie,
  art. 210 par. 1 ksh dotyczy umów z członkiem zarządu. Uchwały o wynagrodzeniu członków zarządu podejmuje się zgodnie z ogólnymi zasadami.

  Odpowiedz

  Tyberiusz 14 czerwca, 2019 o 09:13

  Załóżmy, że członek zarządu został powołany do pełnienia swojej funkcji 1 kwietnia. Czy można podjąć uchwałę o wynagrodzeniu w dniu 15 kwietnia i w tej uchwale stwierdzić, że wynagrodzenie należy się za cały kwiecień?

  Odpowiedz

  Dariusz 1 lipca, 2019 o 16:17

  Mam pytanie, czy te uchwały nie powinny być podejmowane w drodze głosowania tajnego, jako dotyczące spraw osobowych? Czy osoba której uchwała dotyczy, członek zarządu i jednocześnie wspólnik może głosować za taką uchwałą czy powinien nie uczestniczyć w głosowaniu tej uchwały?

  Odpowiedz

  Anna 12 lipca, 2019 o 16:05

  Witam, we wzorze uchwały o wynagrodzeniu powołała się Pani na §14 Umowy Spółki. Co w nim jest? Każda spółka ma inne zapisy. Też chcemy taką uchwalę podjąć, ale ten § mnie interesuje. Proszę o pilną odpowiedź.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 17 lipca, 2019 o 08:22

  Pani Anno,
  to jest tylko wzór uchwały. Jeśli chce Pani z niego skorzystać to dopasowuje Pani treść do swojej spółki.

  Odpowiedz

  Mateusz 9 października, 2019 o 18:33

  Czy tego typu uchwały zgłasza się do KRS?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 12 października, 2019 o 08:55

  Panie Mateuszu,
  uchwał o wynagrodzeniu nie zgłasza się do KRS.

  Odpowiedz

  Barbara 15 października, 2019 o 13:51

  Bardzo dziękuję za przydatny wpis

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 18 października, 2019 o 19:50

  Pani Barbaro,
  proszę bardzo.

  Odpowiedz

  katkan 28 października, 2019 o 15:10

  Witam, otrzymałam informację o zwołaniu na dzień 30.10.2019 Zgromadzenia Wspólników w celu zmiany wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu (z powołania). Wynagrodzenie ma obowiązywać od 1.10.2019. Czy jest to poprawne? Czy uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia może być ze skutkiem od daty wstecznej?

  Odpowiedz

  Anna 5 lutego, 2020 o 11:46

  Dobry blog Pani prowadzi , pomocny dla osób które zaczynają swoją przygodę ze spółką .Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 5 lutego, 2020 o 12:52

  Pani Anno,
  bardzo dziekuję.

  Odpowiedz

  Agnieszka 7 lutego, 2020 o 09:39

  Witam, Pani Aneto czy można wypłacić wynagrodzenie np. w lutym za I kwartał 2020

  Odpowiedz

  Grzegorz 9 czerwca, 2020 o 10:41

  Dziękuje za merytoryczne i bardzo rzeczowe informacje -wyjaśnienia problemów które miałem do rozwiązania. Serdecznie pozdrawiam

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 9 czerwca, 2020 o 11:49

  Panie Grzegorzu,
  bardzo dziękuję i cieszę się, że pomogłam.
  pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Wiola 10 lipca, 2020 o 12:24

  Super przydatny blog 🙂 ratuje w kryzysowych sytuacjach!
  Zastanawia mnie czy mogę podjąć uchwałę o wynagrodzeniu dla Prezesa Zarządu z mocą wsteczną, tzn. uchwałę podejmuje 11 lipca a wynagrodzenie jest przyznawane od momentu pełnienia funkcji – od 12 lutego.

  Odpowiedz

  Eleonora 18 grudnia, 2020 o 08:31

  Czy uchwały w sprawie wynagrodzenia powinny wskazywać kwotę brutto, netto czy nie ma to znaczenia? Czy jeśli netto – jak rozumieć Spółka będzie musiała doliczyć podatek (plus ew. skladki na ubezp. społ) i wypłacić kwotę brutto (członek zarządu w takiej sytuacji sam rozlicza się z US)

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 18 grudnia, 2020 o 15:21

  Pani Eleonoro,
  wszystko jedno czy netto czy brutto.

  Odpowiedz

  Gosia 13 stycznia, 2021 o 18:25

  Witam.
  3 wspólników czy uchwała o wynagrodzenie musi być podpisana przez wszystkich wspólników czy może być przez dwóch?
  Pozdrawiam.
  Blog super – zostaję stałą fanką ponieważ KSH to dla mnie jeszcze czarna magia 😉

  Odpowiedz

  Adrian 14 stycznia, 2021 o 22:32

  Witam
  uchwała wspólników na koniec roku przyznająca członkowi zarządu wynagrodzenie jednorazowe za cały ubiegły rok które wypłacone zostanie ostatniego grudnia.
  Czy można pomniejszyć wynagrodzenie o roczne koszty uzyskania w kwocie 3000 zł i odprowadzić zaliczkę po tym pomniejszeniu?

  Odpowiedz

  Małgorzata 6 października, 2021 o 12:34

  Dziękuję za zamieszczane wpisy !! Wyczerpują w pełni najczęściej pojawiające się zagadnienia – problemy w spółkach.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 6 października, 2021 o 13:13

  Pani Małgorzato,
  bardzo dziękuję 🙂

  Odpowiedz

  Paulina 24 listopada, 2022 o 17:30

  Szanowna Pani,

  czy gdy członek zarządu jest zatrudniony na umowę o pracę, a uchwałą RN przyznano mu premię roczną od zysku, dla wypłaty wystarczy sama uchwała, czy postanowienie to musi zostać odzwierciedlone aneksem do umowy o pracę?

  Odpowiedz

  Beata 5 września, 2023 o 14:54

  Świetnie! Zawsze zwięźle, zrozumiale i wyczerpująco na dany temat.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 5 września, 2023 o 19:08

  Pani Beato,
  bardzo dziękuję.

  Odpowiedz

  Ewa 9 kwietnia, 2024 o 10:14

  Pani Aneto,
  czy zmianę wynagrodzenia należy przeprowadzić uchwałą ustalającą wynagrodzenie czy uchwałą zmieniającą poprzednią uchwałę ustalającą wynagrodzenie.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 10 kwietnia, 2024 o 20:31

  Pani Ewo,
  najważniejsze, aby z tej uchwały wprost wynikało jaka jest wysokość wynagrodzenia i od kiedy i aby nie było wątpliwości, że następuje zmiana tego wynagrodzenia. Tutaj nie ma sztywnych zasad.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: