Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Wzór uchwały o powołaniu zarządu spółki z o.o.

Aneta Kułakowska12 lutego 201814 komentarzy

W ostatnim czasie pojawiły się 2 wpisy na blogu dotyczące odwołania: Jak odwołać Prezesa Zarządu i Wzór uchwały zgromadzenia o odwołaniu Prezesa Zarządu. Dlatego też postanowiłam opowiedzieć Wam dzisiaj o powołaniu do zarządu spółki z o.o. oraz zamieścić przykładowy wzór uchwały o powołaniu zarządu spółki z o.o.

Uchwała o powołaniu zarządu spółki z o.o.

Wzór uchwały o powołaniu zarządu spółki z o.o.

Jak już zapewne wiecie, jedną z form wyboru członka zarządu w spółce z o.o. jest powołanie uchwałą wspólników. Mamy z tym do czynienia chociażby w przypadku, gdy umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień. A także gdy nie zawiera innych postanowień w tym zakresie.

Zgodnie z art. 201 §4 k.s.h.

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Uchwała ta jest podejmowana na zgromadzeniu wspólników. Uchwała może być również jednak podjęta bez odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne oraz pod warunkiem że odmienna regulacja tej kwestii znajdzie się w umowie spółki.

A odmienna regulacja w zakresie powołania członków zarządu może dotyczyć nie tylko samego powołania przez wspólników, a także może zawierać postanowienia umożliwiające powołanie zarządu przez inny organ czy osoby. Zaznaczam jednak, że stanowisko co do możliwości podjęcia uchwały o powołaniu zarządu jest mniejszościowe w literaturze. Takiemu sposobowi zarzuca się chociażby brak możliwości zachowania tajności głosowania. Osobiście też preferuję powoływanie zarządu na zgromadzeniu wspólników i to zalecam moim Klientom.

Możliwość powołania przez inny organ lub osobę oznacza to, że członków zarządu spółki z o.o. może powołać rada nadzorcza, ewentualnie członkowie zarządu mogą być też powoływani bezpośrednio przez określonych wspólników w ramach praw przyznanych im w umowie spółki osobiście (tj. wspólników wymienionych w umowie spółki z imienia i nazwiska bądź brzmienia firmy czy nazwy) bądź w inny sposób (np. każdy wspólnik reprezentujący więcej niż 30% kapitału zakładowego może powołać jednego członka zarządu). Dopuszczalne jest także powołanie przez osobę trzecią, a więc przez osoby spoza spółki.

Ile członków zarządu powinna mieć spółka z o.o.?

Często przed podjęciem czynności prowadzących do założenia spółki z o.o. lub też przed podjęciem uchwał w sprawie zmiany składu osobowego w zarządzie słyszę:

Pani mecenas, a ile osób musi być w zarządzie spółki? Czy musimy powoływać kilka osób czy może być tylko jedna osoba w zarządzie?

Odpowiedź brzmi: to zależy jakie są postanowienia umowy spółki w tym zakresie.

Jeśli jesteśmy na etapie kształtowania jej treści, to nie ma problemu. Sami możemy o tym zdecydować. Z kolei, jeśli treść przesądza o ilości członków w zarządzie spółki to powołujemy ilość zgodną z umową spółki. Oczywiście, jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, można również dokonać odpowiedniej zmiany umowy spółki, aby jej treść w tym zakresie dopasować do aktualnych potrzeb.

Zgodnie z art. 201 §2 k.s.h.:

Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.

K.s.h. nie wprowadza wymagania co do minimalnej liczby członków zarządu ani co do maksymalnej liczby członków zarządu, oczywiście poza tym, że musi być przynajmniej jeden członek zarządu. Nie wprowadza on też sztywnej liczby członków zarządu, ani nie narzuca ilości. Nie zakazuje on więc, aby umowa spółki stanowiła, że zarząd składa się tylko z jednego członka, czy aby umowa spółki stanowiła, że liczba członków zarządu wynosi zawsze więcej niż jeden (np. co najmniej 3 osób lub np. między 3 a 5 osób). Umowa spółki nie musi regulować liczebności zarządu, a jeśli już to robi, może określać sztywną liczbę członków zarządu, wskazywać samo minimum, samo maksimum lub widełki.

Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa zarządu?

K.s.h. nie określa osób pełniących funkcje w zarządzie inaczej niż „członkowie” lub „członkowie zarządu”. Jedynie w art. 208 § 8 k.s.h. wspomina o „prezesie zarządu”. Przepis ten nie wymaga jednak, aby w skład zarządu wchodził prezes zarządu.

Powyższe oznacza, że to od decyzji wspólników, zarówno jeśli chodzi o zapisy umowy spółki czy treść uchwały o powołaniu do zarządu, zależy czy w spółce zostanie powołany prezes zarządu, wiceprezes zarządu czy wszyscy będą członkami zarządu bez określania innej funkcji.

Zgoda na powołanie do zarządu spółki z o.o.

O zgodzie na powołanie wspomniałam we wpisie Wzór podpisu członka zarządu. Przypomnę jedynie, iż zgoda na powołanie nie wymaga szczególnej formy. Jednakże ze względów dowodowych i na potrzeby jej załączenia do wniosku o wpis osoby powołanej w KRS, dobrze jakby była wyrażona na piśmie. Inne wymagania co do zgody na powołanie może formułować sama umowa spółki z o.o. Przykładowo może ona wymagać, aby zgoda na powołanie została wyrażona w określonej formie szczególnej.

Jak już wspomniałam powyżej, do wniosku o wpis członków zarządu do KRS należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu załączenia zgody nie stosuje się w przypadku podpisania wniosku o wpis do KRS przez członka zarządu, którego to dotyczy. A także w przypadku wyrażenia zgody na powołanie w protokole ze zgromadzenia wspólników powołującego członka zarządu lub w umowie spółki. Ponadto w przypadku udzielenia przez członka zarządu pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, np. radcy prawnemu czy adwokatowi.

Wzór uchwały o powołaniu zarządu spółki z o.o.

Uchwała powinna być podjęta na zgromadzeniu wspólników, w głosowaniu tajnym i bezwzględną większością głosów (chyba że umowa spółki stanowi inaczej). Powołanie członka zarządu wywołuje skutek natychmiastowy, chyba że uchwała o powołaniu określa inny termin rozpoczęcia sprawowania funkcji.

Poniżej zamieszczam kolejny przykładowy wzór uchwały o powołaniu  o zarządu spółki z o.o.

UCHWAŁA Nr …

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ………….. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ………….

z dnia …………………… roku

w sprawie: powołania Członka Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ………….. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……………. na podstawie art. 201 §  Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Umowy Spółki, niniejszym powołuje na Członka Zarządu Spółki Pana …………………… Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………………. r.

 

Uchwałę możecie podjąć zarówno na zwyczajnym, jak i nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników. W zależności od tego, który w planowanym okresie pierwsze zostanie zwołane.

*************************************

#autopromocja #produktwłasny

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór uchwały o powołaniu pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu

Wzór uchwały o powołaniu pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu

Zapraszam do poprzednich wpisów:

Po co spółce zarząd?

Zarząd jednoosobowy w spółce z o.o.

Wzór podpisu członka zarządu

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 14 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Paweł 26 marca, 2018 o 16:01

  Dzień dobry,
  chciałbym zapytać, czy następująca sytuacja jest możliwa:
  powstaje spółka z o. 0. w trybie S24 z 4-osobowym zarządem i podziałem udziałów (wszyscy wspólnicy są w zarządzie). Następnie po miesiącu do zarządu dołącza piąta osoba, która otrzymuje udziały od jednego z członków zarządu.
  Czy taka sytuacja jest możliwa? Jaki jest koszt przekazania takich udziałów?
  Dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 26 marca, 2018 o 18:39

  Panie Pawle,
  nie widzę żadnych przeszkód, aby zrealizować taki plan. Rozumiem, że jeden ze wspólników dokona sprzedaży udziałów nowemu wspólnikowi. Koszt zależy od tego czy sprzedaży udziałów dokonają Państwo w formie tradycyjnej czy za pośrednictwem S24. W przypadku dokonania sprzedaży za pośrednictwem S24 w grę wchodzi koszt wpisu w KRS 300 zł oraz podatek PCC.

  Odpowiedz

  Paweł 26 marca, 2018 o 19:01

  Pani Aneto,
  dziękuję serdecznie za pomocną odpowiedź. Chciałbym jeszcze dopytać. Do takiej sprzedaży lub darowizny udziałów nowemu członkowi zarządu wymagana jest uchwała wspólników?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 26 marca, 2018 o 19:12

  Panie Pawle,
  to zależy jaki jest zapis w umowie spółki. Czy jest wymagana zgoda spółki czy zgromadzenia wspólników, a może w ogóle nie ma w umowie żadnego ograniczenia w zbywaniu udziałów.

  Odpowiedz

  Marek 25 kwietnia, 2018 o 11:43

  Witam,
  Zamierzam założyć jednoosobową spółkę z o.o., która będzie posiadała 2 osobowy zarząd. Jednym członkiem będzie wspólnik a drugim osoba z zewnątrz.
  Informacja o członkach zarządu znajdzie sie od razu w umowie spółki zakładanej elektronicznie.
  Moje pytanie dotyczy tego czy potrzebna jest dodatkowa uchwała wspólników o powołaniu członków zarządu oraz w jaki sposób określić ich wynagrodzenie. Jeden członek zarządu będzie powołany a drugi będzie pełnił swoją funkcję na podstawie kontraktu.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 25 kwietnia, 2018 o 14:02

  Szanowny Panie Marku,
  cieszę się, że trafił Pan na mój blog. Jeśli zamierza Pan założyć spółkę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24 to proponuję zapoznać się z instrukcją w tym zakresie. Będzie Panu łatwiej. Bez powołania zarządu nie zarejestruje Pan spółki. Co do sposobu określenia wynagrodzenia to już indywidualna sprawa każdej spółki.

  Odpowiedz

  rafal chmielewski 25 kwietnia, 2018 o 15:42

  Panie Marku, z doświadczenia wiem, że umowę spółki w systemie s24 zawiera się z bardzo dużym ryzykiem. Proponuję raczej skorzystać z pomocy kancelarii prawnej (np. pomocy pani Mecenas). Uniknie Pan kłopotów. W szczególności jeśli zaczyna Pan biznes.

  Odpowiedz

  Marek 25 kwietnia, 2018 o 14:06

  Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.
  Zarząd będzie powołany w umowie spółki.
  Będę korzystał z dostępnego tam wzorca.
  Zastanawiam się tylko czy oprócz wskazania w umowie spółki członków zarządu niezbędne jest również podjęcie uchwały o ich powolaniu?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 26 kwietnia, 2018 o 07:42

  Panie Marku, wszelkie wskazówki dostanie Pan w podpowiedzi z systemu S24. Nie widzę jednak potrzeby tworzenia oddzielnego dokumentu powołania.

  Odpowiedz

  Marta 17 lutego, 2020 o 12:56

  Pani Mecenas mam pytanie odnośnie kadencji członka zarządu w spółce rejestrowanej przez S24.
  Spółka posiada 2 wspólników posiadających po 50% udziałów. W umowie spółki jest zapis, że:
  1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
  2. Kadencja członka Zarządu wynosi 1 rok.
  3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci lub rezygnacji.
  W dalszej części umowy jest zapis mówiący, że „W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:
  1. XX XX. Funkcja: Prezes Zarządu
  2. YY YY. Funkcja: Członek Zarządu”.
  Czy w takim przypadku wymagana jest dodatkowa uchwała Zgromadzenia Wspólników o powołaniu członków zarządu na swoje funkcje? Czy po upływie kadencji, tj. 1 roku wymagane są kolejne uchwały (corocznie) o powołaniu członków zarządu i czy należy zgłaszać ten fakt w KRS?
  Bardzo proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz

  Marta 17 lutego, 2020 o 14:31

  Pani Mecenas jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa odnośnie pytania powyżej. Jak należy liczyć kadencję członka zarządu jeżeli umowa spółki została sporządzona 01.01.2016 r. (rejestracja spółki w KRS 05.01.2016 r.), a umowa mówi o rocznej kadencji członków zarządu? Czy kadencja upływa 31.12.2016 r. i najpóźniej z tą datą należy podjąć uchwałę o powołaniu członków na nową kadencję, czy jednak kadencja upływa podczas zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, pokrywający się z rokiem kalendarzowym?
  W literaturze istnieją różne poglądy, ale jeden z nich mówi, że „Jeżeli członek zarządu został powołany na kadencję roczną lub gdy kadencja nie jest określona w umowie spółki, wówczas mandat członka zarządu wygasa z dniem zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Pełny rok obrotowy pełnienia funkcji wiąże się z pojęciem roku kalendarzowego, chyba że umowa spółki określa rok obrotowy w sposób odmienny.”
  Dodatkowo (cytując za artykułem z msp.mony.pl) „Kontrowersje wywołuje sposób liczenia okresu kadencji. Zdaniem niektórych, bieg kadencji liczy się od dnia powołania, przy czym ostatni rok pełnienia funkcji członka zarządu powinien być pełnym rokiem obrotowym. Przykładowo, mandat członka zarządu powołanego w czerwcu 2009 roku, na trzyletnią kadencję, wygaśnie najpóźniej w czerwcu 2012 roku – z dniem zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2011. Inni uważają, że całą kadencję należy liczyć według pełnych lat obrotowych. Na przykład, mandat członka zarządu powołanego w czerwcu 2009 roku, na trzyletnią kadencję, wygaśnie najpóźniej w czerwcu 2013 roku, z dniem zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2012 gdyż pełne lata obrotowe to: 2010, 2011 i 2012. Wydaje się jednak, że – w przypadku powołania na wieloletnią kadencję *– *w kontekście wygaśnięcia mandatu wymóg pełnego roku obrotowego należy odnosić tylko do ostatniego roku urzędowania.”

  Które z tych stanowisk jest właściwsze i najczęściej praktykowane?

  Odpowiedz

  Artur 5 września, 2019 o 16:50

  Na wstępie Pani Aneto, dziękuję za tego bloga, kawał dobrej roboty. 🙂

  Zastanawia mnie jeden case.
  Jest spółka zoo dwóch wspólników,po 50% udziałów, jeden z wspólników jest prezesem zarządu i tylko on. Otrzymuje wynagrodzenie z tytułu powołania. Spółka nie ma pracowników. Prezes w spółce robi wszytko, od podpisywania uchwał po obsługę klientów.

  Powstaje szereg pytań:
  czy na podstawie powołania może wykonywać czynności pracownicze jeśli jest to w zakresie obowiązków ustalonym przez wspólników?
  czy w kwestii ubezpieczeń będzie wszystko ok gdy będzie wykonywał obowiązki pracownicze i na podstawie powołania nie płacił zus?
  czy jednak nie jest taka konstrukcja możliwa i konieczna jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna?
  Będę wdzięczny za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Edyta 8 lutego, 2021 o 10:51

  Pani Mecenas, a jak wygląda sprawa w sytuacji gdy w zarządzie zasiada 2 członków – jeden z wspólników spółki dokonał darowizny części udziałów na 3 synów i spółka posiada teraz 5 wspólników. Chcielibyśmy uzupełnić zarząd o 3 nowe osoby pozostawiając 2 obecnych członków zarządu – jak takie powołanie powinno wyglądać – uchwała uzupełniająca powołująca nowe osoby czy jakaś inna forma

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 11 lutego, 2021 o 06:36

  Pani Edyto,
  uchwały powołujące nowych członków zarządu.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: