Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wzór uchwały o powołaniu prokurenta

Aneta Kułakowska06 marca 2018Komentarze (0)

Czytelniku, zgodnie z obietnicą, dzisiejszym wpisem Wzór uchwały o powołaniu prokurenta, powracam do tematyki prokurenta w spółce z o.o. Zamieściłam poniżej dwa wzory, które możesz wykorzystać w swojej spółce.

Wzór uchwały o powołaniu prokurenta

Wzór uchwały o powołaniu prokurenta

Czytelniku, poniżej zamieszczam przykładowy wzór uchwały zarządu spółki z o.o. w sprawie powołania prokurenta.

Chciałabym tylko, abyś pamiętał o tym, iż zgodnie z art. 208 § 6 k.s.h.:

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.

 Uchwała Zarządu nr 2

z dnia 6 marca 2018 roku

w sprawie powołania prokurenta

Działając na podstawie § 14 ust. 6 Umowy Spółki oraz § 10 Regulaminu Zarządu, Zarząd Spółki pod firmą ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dniem podjęcia niniejszej uchwały powołuje Panią Annę Nowak do pełnienia funkcji prokurenta poprzez udzielnie prokury samoistnej.

Uchwała została podjęta jednomyślnie przez cały skład Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie w dniem 6 marca 2018 r.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu:

………………………..………………………………

 

Oświadczenie o ustanowieniu prokury

W następstwie jednomyślnej uchwały zarządu spółki z o.o. można udzielić prokury w drodze złożonego prokurentowi oświadczenia woli. W odróżnieniu od wymogów związanych z podjęciem uchwały, oświadczenie zarządu obejmujące udzielenie prokury wystarczy jak zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji.

 

Wzór oświadczenia o ustanowieniu prokury

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór oświadczenia zarządu spółki z o.o. o ustanowieniu prokury.

Oświadczenie Zarządu Spółki

pod firmą ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

o ustanowieniu prokury samoistnej

  1. Działając jako Zarząd Spółki ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: …………….; wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, pod numerem KRS…………., NIP …., REGON …), w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 2 z dnia 6 marca 2018 r., niniejszym z dniem 6 marca 2018 r. udzielamy prokury samoistnej Pani Annie Nowak (Pesel…..).
  2. Udzielona prokura uprawnia prokurenta do samodzielnego i jednoosobowego dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem Spółki oraz do składania podpisów w jej imieniu. Oświadczenia skierowane do Spółki, jak również doręczenia pism mogą być dokonywane skutecznie wobec prokurenta.
  3. Ustanowiona prokura może być w każdym czasie odwołana.

Podpisy Członków Zarządu:

………………………..…………….

Czytelniku, zapewne pamiętasz, że powołanie prokurenta należy zgłosić sądowi rejestrowemu. Jak prawidłowo dokonać zgłoszenia prokurenta do KRS oraz jak sporządzić zgodę prokurenta na powołanie, dowiesz się z kolejnych wpisów na blogu.

Zapraszam Cię do śledzenia nowych wpisów.

*****

Przeczytaj również:

Powołanie prokurenta

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: