Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Wzór sprawozdania zarządu z działalności

Aneta Kułakowska28 marca 20196 komentarzy

Przyjrzałam się statystykom bloga i w ostatnim czasie tematem, który bije rekordy w wyszukiwarce jest sprawozdanie zarządu z działalności spółki. Chociaż na blogu pojawił się w ubiegłym roku jeden wpis dotyczący sprawozdania zarządu to jednak w wiadomościach mailowych prosicie o przykładowy wzór sprawozdania zarządu z działalności, który we własnym zakresie wypełnicie treścią. Postanowiłam te prośby spełnić i poniżej zamieszczam przykładowy najprostszy wzór sprawozdania.

Wzór sprawozdania zarządu z działalności Wzór sprawozdania zarządu z działalności

Dane podstawowe o Spółce

Spółka pod firmą ……… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……… powstała na mocy Umowy Spółki z dnia ………….. roku sporządzonej przez Notariusza …………….. . Rep. A nr ………………

Postanowieniem z dnia ………… roku pod sygn. akt ………..  wydanym przez Sąd Rejonowy …… …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została zarejestrowana pod numerem ………….

Władze Spółki

Założyciele w akcie notarialnym założenia Spółki, poza Umową Spółki w dniu ……………, dokonali wyboru pierwszych organów Spółki – Zarządu Spółki na 5-letnią kadencję. Na pierwszy trzyosobowy Zarząd Spółki powołani zostali:…………..

W 2018 roku nie dokonano żadnych zmian w Zarządzie Spółki.

Struktura kapitałowa na dzień 31 grudnia 2018 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ……….złotych i dzieli się na ….udziałów po ………… złotych każdy. Udziały w kapitale zakładowym posiadają osoby fizyczne i osoby prawne, tj.:………….

Wydarzenia mające wpływ na działalność Spółki w 2018 roku

…………………………………………………………………

Istotne czynniki ryzyka

Realizacja przychodów i zysków Spółki jest ściśle związana z wieloma czynnikami, mającymi wpływ na jej działalność. Najważniejsze z nich to:

  • wzrost konkurencji
  • nieosiągnięcie założonych przez Spółkę celów strategicznych
  • ryzyko zmiany przepisów prawnych
  • utrata płynności finansowej
  • nieterminowe regulowanie płatności
  • utrata dotychczasowych klientów
  • niepozyskanie nowych klientów

Spółka minimalizuje wystąpienie powyższych ryzyk poprzez ………………….

Wyniki finansowe

Na dzień 31.12.2018 r. sporządzone sprawozdanie finansowe wykazało zysk w wysokości ……….. zł. Podstawowe wielkości ekonomiczne ujawnione w sprawozdaniu finansowym Spółki przedstawiają się następująco:……………………

Sytuacja kadrowa

Aktualnie spółka zatrudnia ……. pracowników na umowę o pracę i współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych  z ……………..

Spółka w 2019 r. planuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat ………………. osób do obsługi ………………… oraz zamierza rozpocząć współpracę z …….. osobami do ………………

Przewidywany rozwój Spółki

W następnych latach Spółka w dalszym ciągu zamierza kontynuować działania związane z pozyskiwaniem nowych klientów. Ofertę swoich usług będzie kierować głównie do ………………….. poprzez podjęcie następujących działań ………………………….

Ponadto Spółka planuje podwyższenie kapitału o ……………. poprzez ……………… i pozyskanie nowego inwestora w osobie …………………..

Zarząd nie przewiduje w 2019 roku zagrożeń dla działalności Spółki i ocenia ryzyko ewentualnych niekorzystnych zmian na rynku jako niskie. W związku z perspektywą intensywnych działań w celu dotarcia do nowej grupy klientów oraz pozyskaniem nowego inwestora, Zarząd ocenia perspektywę dalszego funkcjonowania Spółki jako pomyślną i będzie kontynuował działania mające na celu zwiększenie wartości majątku Spółki.

Wnioski do Zgromadzenia Wspólników

Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018 i udzielenie absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje w Zarządzie.

Ponadto Zarząd proponuje, aby zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 przeznaczyć w całości na pokrycie straty za 2017 rok.

Miejscowość, dnia ……….

Podpisy Zarządu:……

 

Sprawozdanie Spółki podpisuje cały aktualny skład Zarząd Spółki. Tak jak wspomniałam na początku, wzór jest prosty, przykładowy i ma stanowić dla Was bazę do sporządzenia własnych sprawozdań. Mam jednak nadzieję, że będzie pomocny.

 *****

Jeśli szukacie prostych wzorów dokumentów z omówieniem to koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Przedmiot działalności spółki z o.o.

Kto podpisuje dokumenty do KRS

Kto ustala wynagrodzenie członków zarządu, jeśli umowa spółki tego nie określa

Uchwała o dalszym istnieniu spółki

Umowa z jedynym członkiem zarządu będącym jednocześnie jedynym wspólnikiem

Rezygnacja członka zarządu złożona mailem

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

aleksandra 26 kwietnia, 2019 o 13:21

Dzień dobry zastanawiam się czy w sprawozdaniu z działalności zarządu spółki powinna zostać zamieszczona informacja na temat powołania w danym roku obrotowym drugiego członka zarządu oraz o podwyższeniu kapitału w spółce? nie jestem pewna czy informacja taka może być umieszczona czy tez musi? z pozdrowieniami Aleksandra

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 29 kwietnia, 2019 o 15:15

Pani Aleksandro,
we wpisie na blogu zamieszczony jest zakres sprawozdania zarządu: https://zarzadwspolcezoo.pl/sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-spolki-z-o-o/

Odpowiedz

Bartłomiej 29 kwietnia, 2019 o 16:39

Dzień dobry.
Co oznacza określenie, że sprawozdanie z działalności powinno zostać sporządzone w formie elektronicznej? Czy tak jak finansowe musi być przesłane w specjalnej formule, czy po prostu po podpisaniu, razem z elektronicznym sprawozdaniem finansowym i skanami uchwał, można je przesłać jako zeskanowany pdf (czyli tak jak uchwały)?
Będę wdzięczny za informację zwrotną.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 29 kwietnia, 2019 o 17:21

Panie Bartłomieju,
sprawozdania zarządu z działalności mogą mieć inną formę elektroniczną niż xml, TXT, DOC, PDF, czy XLS. Nie może to być skan dokumentu papierowego.

Odpowiedz

Katarzyna 8 lipca, 2019 o 14:56

A skan w formie pdf następnie podpisany elektronicznie? Bo przecież taki pdf można spokojnie podpisać takim ePUAP-em.

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 11 lipca, 2019 o 06:54

Pani Katarzyno,
moim zdaniem może być pdf, ale nie skan podpisanego dokumentu, tylko sprawozdanie w formie pdf podpisane epuap.
O formacie pisałam w innym wpisie: https://zarzadwspolcezoo.pl/format-dokumentow-skladanych-do-krs/

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: