Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Wynagrodzenie prokurenta na podstawie uchwały

Aneta Kułakowska12 stycznia 202115 komentarzy

Cześć moich Klientów jest zdziwiona, kiedy mówię, że wynagrodzenie prokurenta mogą ustalić na podstawie uchwały zarządu. Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia członka zarządu, z tą różnicą, że organem ustanawiającym wynagrodzenie jest zarząd spółki. Jeśli interesuje Was ten temat to zapraszam.

Wynagrodzenie prokurenta na podstawie uchwały

Wynagrodzenie prokurenta na podstawie uchwały

W niektórych spółkach funkcja prokurenta praktycznie nie wiąże się z żadnymi obowiązkami. Taki prokurent zostaje zwykle ustanowiony na wszelki wypadek. W wielu jednak spółkach prokurent wykonuje regularną pracę i wówczas zastanawiacie się w jaki sposób ustalić wypłatę wynagrodzenia takiego prokurenta. Możecie zatem wypłacić mu wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy wspomianej wyżej uchwały zarządu.

Każda forma ma swoje wady i zalety. Korzyścią wynagrodzenia wypłacanego na podstawie uchwały jest niepodleganie ubezpieczeniom zus, czyli od wypłaty wynagrodzenie spółka nie płaci obowiązkowych składek społecznych i zdrowotnych. Samo pełnienie funkcji prokurenta nie skutkuje zatem powstaniem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Również osiąganie przez prokurenta wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji nie rodzi obowiązku opłacania składek, jeśli nie jest związane z powstaniem określonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych np. umowy o pracę lub umowy zlecenia. Podlega jedynie opodatkowaniu.

Prokurent może pełnić swoją funkcję jedynie na podstawie uchwały zarządu, bez zawierania odrębnej umowy ze spółką. Sami w porozumieniu z prokurentem ustalacie, czy będzie to wynagrodzenie stałe miesięczne, zmienne czy mieszane, gdzie część będzie stała, a reszta np. uzależniona od zysku spółki.

Jeśli prokurent faktycznie w związku z pełnioną funkcją wykonuje jakąś pracę to powinien mieć określone wynagrodzenie. Wykonywanie pracy przez prokurenta bez wynagrodzenia, naraża spółkę na ryzyko naliczenia podatku od przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Wynagrodzenie prokurenta a podatek

Wynagrodzenie prokurenta stanowi przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu. W odróżnieniu jednak od członka zarządu, prokurent rozlicza się samodzielnie w zeznaniu rocznym. Zatem spółka nie pełni funkcji płatnika i od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia nie pobiera zaliczki na podatek. Bez względu jednak na to, wynagrodzenie prokurenta stanowi koszt spółki.

Spółka po zakończonym roku ma obowiązek wystawić PIT-11 i przekazać go prokurentowi oraz właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu najpóźniej do końca lutego następnego roku podatkowego. Przychód z PIT-11 prokurent jako podatnik wykazuje w zeznaniu rocznym i rozlicza z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Prokurent zobowiązany jest do samodzielnego wykazania kwoty wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji w rocznym zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 30 kwietnia.

Zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Zatem obowiązek dotyczy również prokurentów, jeśli pobierają z tytułu pełnienia funkcji prokurenta wynagrodzenie na podstawie uchwały.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem powołania i wygasa z dniem odwołania.

Podstawą wymiaru na 9% ubezpieczenie zdrowotne jest wynagrodzenie pobierane z tytułu powołania. Prokurentów do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza spółka  z o.o. W tej kwestii pojawiają się jednak wątpliwości, ponieważ spółka nie jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia prokurentów.

Wątpliwości budzi również art. 83. ust. 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych:

W przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Artytuł w trakcie zmian nie został uchylony.

Zmiany od 1 lipca 2022 r. 

Od dnia 1 lipca 2022 r. weszły kolejne zmiany przepisów. M.in. doszło do zmiany przepisów dotyczących składki zdrowotnej. Usunięto tym sposobem wątpliwości co do obowiązku zapłaty składki zdrowotnej przez prokurentów. Zatem prokurenci wynagradzani na podstawie uchwały są zobowiązani do opłacania składki zdrowotnej. Podobnie jak od 1 stycznia 2022 r. członkowie zarządu. Do tej pory mogliście spotkać się z różnymi stanowiskami, o czym pisałam wyżej.

Podsumowanie

Warto w kilku punktach podsumowan najwazniejsze kwestie związane z wynagrodzenie prokurenta na podstawie uchwały:

 • wynagrodzenie prokurenta podlega składce zdrowotnej w wysokości 9%
 • składkę zdrowotną potrąca i rozlicza spółka z o.o.
 • spółka nie potrąca podatku dochodowego od wynagrodzenia i nie jest płatnikiem tego podatku
 • spółka po zakończeniu roku sporządza PIT-11
 • prokurent nie płaci zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku
 • od wynagrodzenia prokurent rozlicza się w zeznaniu rocznym i wowczas płaci podatek dochodowy.

***********************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Powołanie i odwołanie prokurenta w spółce z o.o. Wzory dokumentów z omówieniem.

Powołanie i odwołanie prokurenta w spółce z o.o. Wzory dokumentów z omówieniem.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Kto udziela urlopu członkowi zarządu?

Czy prokurent może być członkiem zarządu?

O zawieszeniu działalności spółki z o.o. po raz kolejny

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 15 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Ewa 15 stycznia, 2021 o 14:53

  Od 2019 roku w PIT-8C wykazuje się wyłącznie niektóre dochody z kapitałów pieniężnych, a przychody z innych źródeł zostały przeniesione do formularza PIT-11.Wynagrodzenie prokurenta stanowi przychód z innych źródeł i spółka mam obowiązek wykazać w PIT-11 – Informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Obowiązującym terminem złożenia PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego jest koniec stycznia, a podatnikowi należy przekazać przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym.

  Odpowiedz

  Emilia 28 kwietnia, 2021 o 22:31

  Pani Ewo, dziękuję za sprostowanie artykułu w komentarzu. Już przez moment przestraszyłam się, że coś przeoczyłam. Również rozliczam prokurentów z powołania na PIT-11 od 2019 roku.

  Odpowiedz

  Alicja 13 maja, 2021 o 09:16

  Pani Emilio, i nie nalicza Pani podatku i nie odprowadza do US za prokurenta?

  Odpowiedz

  Weronika 24 czerwca, 2021 o 23:14

  Pani Aneto,

  Czyli prezesa powoluje sie na mocy Zgromadzenia Wspolnikow oraz ustala jego wynagrodzenie w uchwale, natomiast prokurenta powoluje zarzad poprzez uchwale zarzadu i nie trzeba w tym celu zwolywac Zgromadzenia Wspolnikow – dobrze rozumiem?

  Odpowiedz

  Katarzyna 27 lipca, 2021 o 14:28

  Pani Mecenas, czy w spółce z o.o., w której powołano uchwałą zarządu dwóch samoistnych prokurentów można ustalić, również uchwałą zarządu, wynagrodzenie tylko dla jednego z prokurentów?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 28 lipca, 2021 o 19:17

  Pani Katarzyno,
  co do zasady można tak zrobić. Proszę sprawdzić w umowie spółki czy nie ma zapisów dotyczących prokurentów w tym zakresie.

  Odpowiedz

  Ola 3 stycznia, 2022 o 12:52

  Pani Aneto,
  Czy wchodzący od 1 stycznia Nowy Ład powoduję, że będzie naliczana 9% składka zdrowotna? A co z Podatkiem? nadal będzie rozliczany w zeznaniu rocznym czy teraz można pobierać zaliczkę na podatek?

  Odpowiedz

  Ewa 11 stycznia, 2022 o 14:37

  też bardzo chciałabym poznać odpowedź na pytanie jakie Pani zadała

  Odpowiedz

  Magdalena 14 stycznia, 2022 o 11:15

  A czy prokurent z „powołania”, który jednocześnie pracuje w spółce z .o.o ale na odrębnym stanowisku na umowę o pracę, może dobrowolnie wystąpić do płatnika o odprowadzanie podatku od wynagrodzenia z tyt. pełnienia funkcji prokurenta?

  Odpowiedz

  Mira 13 stycznia, 2022 o 12:21

  Czy prokurent w PIT 37 odlicza od przychodu koszty uzyskania przychodu w wys. 250 zł za miesiąc? Nie jest pracownikiem firmy.

  Odpowiedz

  damian 14 stycznia, 2022 o 18:44

  Mamy rok 2022 i dziurawy Polski Ład. Dziś Pani świetny artykuł o wynagrodzeniu Prokurenta z przed roku nabiera nowego dużego znaczenia. Pani Aneto ten bradzo wartościowy arykuł będzie na nowo czytany przez wiele osób. Czy mogłaby Pani go zaktualizować? Mowa o luce która pojawila się w Polskim Ładzie i obniża składkę zdrowotną Prokurenta do zera złotych . Dokladnie dotyczy to art. 83 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Czy te informacje dotyczące sładki zdrowotnej są prawdziwe? Czy mimo obniżenia skladki zdrowotnej do zera złotych Prokurent zachowuje ubezpieczenie w NFZ? Czy Prokurent powałany uchwałą zarządu w 2022 roku nadal nie płaci pozostalych składek na ubezpieczenia społeczne?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 14 stycznia, 2022 o 19:02

  Panie Damianie,
  dziekuję za przypomnienie. Zrobię dopisek o zmianach.

  Odpowiedz

  Joanna 31 stycznia, 2022 o 15:13

  Mam pytanie odnośnie rozliczenia prokurenta z powołania, który jednocześnie pracuje na podstawie umowy o pracę. Miał rozliczane z tego tytułu wszystkie składki społeczne, zdrowotne oraz odliczany podatek. Jak to wykazać w PIT-11? W przychodach ze stosunku pracy ? Czy oddzielnie w wierszu 6 lub 7?

  Odpowiedz

  Karolina 7 lipca, 2022 o 15:40

  Dzień dobry, czy w związku ze zmianami od 1 lipca przy wypłacie wynagrodzenia prokurenta „z powołania” należy naliczać zaliczkę na podatek? Czy tak jak dotychczas prokurent sam będzie ją rozliczał w zeznaniu rocznym?

  Odpowiedz

  Anna 19 grudnia, 2022 o 15:11

  Dzień dobry
  Proszę mi poradzić.
  Prokurent wynagrodzenie za 11/2021 otrzymał w lutym 2022 po zmianach w PŁ. Czy odliczamy od tego składkę zdrowotną?? (wypłata w lutym)

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: