Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały

Aneta Kułakowska15 sierpnia 201825 komentarzy

Kto z Was śledzi na bieżąco wpisy na blogu to pewnie pamięta, że tak całkiem niedawno pojawił się  wpis Sposoby wynagradzania członków zarządu. Obiecałam w nim, że w kolejnych wpisach pojawią się bardziej szczegółowe informacje na temat każdego ze sposobów wynagradzania członków zarządu.

Wynagrodzenie członka zarządu może być otrzymane zarówno w ramach aktu powołania, jak i  poprzez zawarcie umowy pomiędzy spółką  z o.o. a członkiem zarządu. Przepisy k.s.h. tak naprawdę nie obligują spółek do zawarcia jakiejkolwiek umowy, ani nie określają jaki stosunek prawny ma wiązać członka zarządu ze spółką. Co do wysokości wynagrodzenia zresztą jest podobnie i należałoby je ustalać biorąc pod uwagę wyniki finansowe spółki, a przede wszystkim ustalenia pomiędzy zarządem a wspólnikami. Co do zasady swoboda w jego ustalaniu jest dość duża. Dzisiaj opowiem czym jest wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały.

Co do samej uchwały o powołaniu członka zarządu to powoduje ona powstanie stosunku organizacyjnego pomiędzy członkiem zarządu a spółką. Nie powoduje automatycznie zawarcia umowy czy powstania stosunku pracy. W opisywanym dzisiaj przypadku, wynagrodzenie zazwyczaj ustala odrębna uchwała najczęściej wspólników, chyba że umowa spółki reguluje to w inny sposób.

 

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały

Powołanie uchwałą do zarządu powoduje, że nie jest zawierana żadna umowa z członkiem zarządu, na podstawie której ustalany byłby zakres czynności oraz wynagrodzenie. Poprzez powołanie do zarządu powstaje stosunek organizacyjny uregulowany w k.s.h. W uchwale tej lub odrębnej uchwale ustalającej wynagrodzenie dla członka zarządu, wspólnicy mogą określić wysokość wynagrodzenia lub ustalić warunki jego obliczenia, a także przyznać inne świadczenia dodatkowe związane z pełnioną funkcją. Wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu na podstawie uchwały nie wymaga zawierania żadnej dodatkowej umowy pomiędzy członkiem zarządu a spółką z o.o. Wynagrodzenie członka zarządu  określone uchwałą może być zarówno stałym wynagrodzeniem miesięcznym, a także innym okresowym. Może być na przykład uzależnione od wyników finansowych spółki czy od innych wskaźników. Wspólnicy mają dowolność co do jego określenia.

 

Opodatkowanie wynagrodzenie członka zarządu

Jeżeli członek zarządu otrzymuje swoje wynagrodzenie wyłącznie na podstawie powołania, przy braku nawiązywania dodatkowego stosunku prawnego, uznaje się te przychody za otrzymywane z działalności wykonywanej osobiście. Zaliczka na podatek od wynagrodzenia członka zarządu powinna być pobrana w wysokości 18%, a  przychód pomniejszony jedynie o koszty uzyskania. W przypadku, gdy wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200 zł, pobiera się jedynie zryczałtowany podatek według stawki 18% bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów.

Spółka z o.o. jako płatnik od wypłaconego w ten sposób wynagrodzenia jest zobligowana pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Zaliczkę następnie przekazuje na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrała. Wpłaty zaliczki na podatek dokonuje do urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności.

 

Składki ZUS od wynagrodzenie członka zarządu

Wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu jedynie na podstawie uchwały, nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS. Akt powołania członka zarządu w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest wymieniony jako tytuł do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami ZUS. Wobec tego, członek zarządu, którego poza stosunkiem organizacyjnym powołania nie łączy ze spółką żadna inna umowa, nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. A tym samym z tego tytułu spółka nie ma obowiązku zgłoszenia członka zarządu do ubezpieczeń społecznych i odprowadzania składek.

Wynagrodzenie członków zarządu, a szczególnie ich opodatkowanie i niepodleganie ZUS budzi liczne kontrowersje. Co jakiś czas słyszymy, że planowana jest zmiana prowadząca do oskładkowania tego wynagrodzenia. Zresztą nie jest tajemnicą, że również organy podatkowe od zawsze mocno interesują się tego rodzaju wynagrodzeniami członków zarządu. Na pewno wynagrodzenie członka zarządu w ten sposób wypłacane pozwala na zmniejszenie obciążeń publicznoprawnych spółki z o.o., co ma spore znaczenie płynności finansowej czy wartości spółki.

 

*****

Zachęcam również do zapoznania się ze starszymi wpisami:

Zakaz konkurencji członka zarządu

Reprezentacja spółki przez prokurenta samoistnego a zarząd

Regulamin zarządu

Członek zarządu bez numeru pesel

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 25 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Edyta 18 października, 2018 o 10:58

Pani Aneto jeśli w umowie spółki są podani członkowie zarządu, a chcielibyśmy podjąć uchwałę o wynagrodzeniu i z tym członkom nadać funkcję Prezesa i Wiceprezesa możemy podjąć taką uchwałę bez zmian w KRS? Łatwiej jest rozdzielić obowiązki jak mamy Prezesa i wiceprezesa a są to tylko nazwy stanowisk.

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 22 października, 2018 o 17:05

Pani Edyto,
funkcje wpisuje się do KRS. Tak więc przy zmianie funkcji należałoby dokonać zmiany wpisu w KRS niestety.

Odpowiedz

Edyta 25 października, 2018 o 09:22

A jakby np na umowach pisać np Jan Kowalski- Prezes, członek zarządu
i pieczątkę Prezes podbijać to mogłoby tak być?
Przy wzorcu umowy w s24 nie było funkcji wiceprezesa więc wpisany jest członek zarządu, a sp z o.o. została utworzona tylko po to by być komplementariuszem komandytowej

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 30 października, 2018 o 07:26

Pani Edyto,
spotkałam się już wielokrotnie w swojej pracy z taka praktyką.

Odpowiedz

Karolina 26 listopada, 2018 o 10:06

Pani Aneto a co w przypadku kiedy Prezes zarządu jest jednocześnie 100 % udziałowcem ? Może podpisać uchwałę w której jest wskazane wynagrodzenie dla niego ?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 29 listopada, 2018 o 17:08

Pani Karolino,
nie widzę przeciwwskazań, pod warunkiem że w umowie spółki nie ma jakiś szczególnych zapisów w tym zakresie.

Odpowiedz

Bartosz 30 listopada, 2018 o 06:51

Pani Aneto.
– Jak w takim przypadku wygląda ozusowanie takiego wynagrodzenia?
– Jak wygląda ozusowanie takiego wynagrodzenia w przypadku gdy prezes zarządu posiada już umowę o pracę w innej spółce?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 14 grudnia, 2018 o 18:25

Panie Bartoszu,
we wpisie zawarta jest odpowiedź na Pana pytanie.

Odpowiedz

Marian 28 lutego, 2019 o 10:17

Chyba nie do końca, bo działalność członka zarządu, który jest jednoczesnie jedynym udziałowcem jest ozusowana z automatu, jak zabezpieczenie omijania prowadzenia interesów w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
Jeśli się mylę, proszę mnie porpawić, ale nie spotkałem jeszcze księgowości, która nie kładłaby nacisku na ten jeden konkretny aspekt

Wiktor 5 grudnia, 2018 o 11:02

Dzień dobry
Czyt te same zasady obowiązują w przypadku wynagrodzenia prezesa fundacji?

Pozdrawiam,

Odpowiedz

Monika 16 stycznia, 2019 o 09:51

Dzień dobry,
jak w takim razie wyliczyć samo wynagrodzenie ?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 4 lutego, 2019 o 06:51

Pani Moniko,
będę jeszcze o tym pisać na blogu, ale nie ma sztywnych zasad. Wynagrodzenie zależy od spółki, jej przychodów, ilości pracy, zapisów umowy spółki dotyczących sposobu ustalania wynagrodzenia itd. Może to 5000 zł, a może to być również 50.000 zł.

Odpowiedz

Jakub 9 lutego, 2019 o 11:41

Pani Aneto,

Czy dopuszczalne jest wprowadzenie wynagrodzenia mieszanego? Np. 30% docelowego wynagrodzenia Członka Zarządu pobierane będzie na zasadzie umowy o pracę, a 70% na podstawie uchwały. Czy również w takim wypadku część wynagrodzenia pobierana na podstawie uchwały nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Pozdrawiam
Jakub

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 13 lutego, 2019 o 07:04

Panie Jakubie,
nie ma żadnych ograniczeń w przypadku ustalenia wynagrodzenia członka zarządu, chyba że spółka sobie te ograniczenia narzuci, np. w umowie spółki. Póki co wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały nie podlega pod zus.

Odpowiedz

Marta 29 kwietnia, 2019 o 11:07

Pani Aneto czy można takie uchwały tworzyć np. co miesiąc i co miesiąc ustalać inną kwotę wynagrodzenia dla Prezesa, np. w oparciu o wynik finansowy spółki z zamkniętego okresu poprzedzającego wypłatę (wypłata procentowa lub kwotowa), zakładając, że wypłata takiego wynagrodzenia wystąpi tylko wtedy, gdy spółka osiągnie zysk w danym okresie?
Chciałabym się upewnić, czy takie rozwiązanie byłoby właściwe, chociażby ze względu na minimalizację ryzyka zbytniego obciążenia wyniku spółki poprzez ustalanie i wypłatę na mocy uchwały (z góry na jakiś dłuższy okres) stałego wynagrodzenia kwotowego nie znając przyszłych wyników finansowych w poszczególnych okresach. Czy takie działanie jest właściwe i praktykowane w spółkach?

Odpowiedz

Sylwia 13 sierpnia, 2019 o 14:58

Dzień dobry,
jeśli uchwała o wynagrodzeniu członka zarządu została podjęta w formie aktu notarialnego, to czy do jej zmian również niezbędne jest zachowanie takiej formy?

Odpowiedz

Monika 13 września, 2019 o 12:48

Pani Aneto,
pracuję w Spółdzielni, obecny Prezes był najpierw zwykłym pracownikiem na umowę o pracę, następnie decyzją Walnego Zgromadzenia Rady Nadzorczej Naszej Spółdzielni został wybrany na członka 3- osobowego Zarządu. W tej chwili mamy Zarząd 2- osobowy i ów wspomniany członek jest teraz Prezesem Zarządu na mocy uchwały Walnego zgromadzenia. Otrzymuje on comiesięczne stałe wynagrodzenie, ewentualnie decyzja Rady otrzymuje premię kwartalną. Moje pytanie brzmi czy istnieje możliwość by ów Prezes otrzymał dodatek do comiesięcznego wynagrodzenia za pracę, którą wykonuje dodatkowo np. zastępując pracowników innych szczebli podczas ich nieobecności. Jesteśmy mała Spółdzielnią i w wielu przypadkach zdarza się, że człowiek pracuje na kilku stanowiskach. czy istnieje możliwość wynagrodzenia Prezesa za to, że pracuje- wykonuje inna pracę a nie tylko pełni funkcję Prezesa?

Odpowiedz

Agata 11 października, 2019 o 09:50

Pani Mecenas.
Czy w przypadku powołania Prezesa Zarządu Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dniem 27.09.2019 r (Rezygnacja poprzedniego Prezesa Zarządu pełniącego Zarząd jednoosobowo na Zgromadzeniu Wspólników dn 26.09.2019 r (oświadczenie o rezygnacji wysłane wraz z zaproszeniami na Zgromadzenie dnia 11.09.2019 r) to czy ryczałt wypłacany poprzedniemu Prezesowi należy się w pełnej m=-cnej kwocie, czy też należy go obliczyć stosownie do ilości dni pełnienia Zarządu – i tak samo w odniesieniu do nowo powołanego Prezesa? Czy w Uchwale o powołaniu nowego Prezesa nalezy posłużyć się data złozonego oświadczenia wysłanego z zaproszeniami na Zgromadzenie, czy też datą zgromadzenia Wspólników.
Bardzo proszę o radę.

Odpowiedz

Karolina 5 grudnia, 2019 o 19:31

witam mam pytanie ponieważ właśnie zostałam poproszona o napisanie uchwały na podstawie której aktualny członek zarządu będzie otrzymywał regularne wynagrodzenie, rozumiem że nie muszę w danej ustawie ani nigdzie indziej określać pełnionej przez niego funkcji w spółce ?
wynagrodzenie nie podlega Zus ? odprowadzamy tylko podatek PIT4?
koniec roku dla takiego członka zarządu wystawiam normalnie pit 11 ?
pytanie jest jeszcze odnośnie ewidencji wypłaconego wynagrodzenia czy mamy do tego stworzyć odrębny dokument? listę plac ? czy wystarczy KW czy polecenie przelewu ?

czy gdzieś na blogu dostanę wzór podobnej uchwały ?

Odpowiedz

Zbigniew 7 stycznia, 2020 o 18:10

Pani Aneto,

Pisze Pani m.in: \”… członek zarządu, którego poza stosunkiem organizacyjnym powołania nie łączy ze spółką żadna inna umowa, nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

A jeśli ten członek zarządu jest jednocześnie udziałowcem spółki to również jego wynagrodzenie (wypłacane na podstawie uchwały WZ) nie podlega ubezpieczeniom?

Pozdrawiam,
Zbigniew Popowski

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 31 stycznia, 2020 o 09:33

Panie Zbigniewie,
sam fakt bycia wpólnikiem nie ma wpływu na podleganie wynagrodzenia na podstawie uchwały składkom zus.

Odpowiedz

Dariusz 14 stycznia, 2020 o 13:18

Dzień dobry

Mam zapytanie o wynagrodzenie członka zarządu, który ma 50% udział i podlega ubezpieczeniu KRUS.
Czy uchwała o wynagrodzeniu jest korzystniejsza od umowy zlecenia, przy zachowaniu minimalnego wynagrodzenia?

Pozdrawiam
Darek,

Odpowiedz

Rafał 3 lutego, 2020 o 14:37

Dzień dobry,
Czy można podjąć uchwałę o wynagrodzeniu zarządu jeśli spółka posiada dwóch wspólników którzy to również zasiadają w zarządzie spółki? Czy nie będzie tu żadnych przeszkód? oraz pytanie odnośnie podatku, mianowicie stawka podatku od tego typu wynagrodzenia wynosić będzie aktualnie 17% ?
Z góry dziękuje za pomoc 🙂

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 3 lutego, 2020 o 21:24

Panie Rafale,
można podjąć taką uchwałę.

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 28 lutego, 2019 o 10:38

Panie Marianie,
nie do końca jest tak jak pan twierdzi. Zus jak od działalności gospodarczej podlega wspólnik spółki z o.o., jeśli jest jedynym wspólnikiem w spółce. Wpis na blogu jest o wynagrodzeniu członka zarządu na podstawie uchwały.
Jeśli więc jedyny wspólnik jest też członkiem zarządu to podlega zus jak od działalności gospodarczej jako wspólnik, a nie podlega zus jako członek zarządu jeśli ma wypłacane wynagrodzenie na podstawie uchwały.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: