Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Wyjątek od zasady reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd

Aneta Kułakowska11 kwietnia 20183 komentarze

Dzisiejszym wpisem chciałabym odpowiedzieć na często pojawiające się wątpliwości związane z reprezentacją spółki z o.o. w przypadku  zawierania umowy czy sporu z członkiem zarządu. A mianowicie opowiem czy jest wyjątek od zasady reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd uregulowanym w art. 210 §1 k.s.h.

Wyjątki w przypadku spółki z o.o. wynikają przede wszystkim z dwóch przepisów: art. 210 §1 k.s.h. oraz art. 253 §1 k.s.h. Ponadto w odniesieniu do spółki w organizacji z art. 162 k.s.h. Dzisiaj jednak chciałabym się skupić jedynie na art. 210 §1 k.s.h.:

W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Wyjątek od zasady reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd

Wyjątek od zasady reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd

Z przywołanego powyżej przepisu jednoznacznie wynikają szczególne zasady reprezentacji spółki z o.o. w umowach i sporach pomiędzy spółką z o.o. a członkiem zarządu.

Musicie pamiętać, iż w tym przypadku chodzi o wszelkie umowy, jakie mogą być zawierane przez spółkę z o.o. z członkami zarządu. Chodzi więc zarówno o umowy związane z pełnioną przez członka zarządu funkcją, jak i te zawierane poza pełnioną funkcją w spółce. Dla przykładu mogę chociażby wymienić najbardziej popularne: umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę menadżerską, umowę pożyczki, umowę sprzedaży, darowizny, najmu lokalu czy użyczenia itd.

Z kolei przez pojęcie „sporu” rozumie się wszelkie postępowania sądowe, zarówno procesowe, jak i nieprocesowe. Z tym że w przypadku postępowań nieprocesowych pozbawienie członka zarządu prawa reprezentowania spółki dotyczy tylko tych sytuacji, gdy zachodzi sprzeczność interesów spółki oraz członka zarządu, biorących udział w sprawie w charakterze uczestników. W przypadku sprawy pozbawionej elementu sporności między jej uczestnikami, członek zarządu zachowuje prawo do reprezentacji spółki w takim postępowaniu. Reasumując, reprezentacja spółki z o.o. przez członka zarządu jest wyłączona zawsze wtedy, gdy oba te podmioty są stronami jednego postępowania sądowego, w którym możliwa jest faktyczna kolizja ich interesów.

Reprezentacja spółki przez radę nadzorczą lub pełnomocnika

Zgodnie z omawianą regulacją w umowie oraz w sporze pomiędzy członkiem zarządu a spółką z o.o., spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Rada nadzorcza w tym przypadku działa jako organ reprezentujący spółkę. Jeżeli czynności mają być dokonywane przez radę nadzorczą, to nie działa ona jako organ za pośrednictwem wszystkich członków. Powinna działać według zasad określonych w umowie spółki czy regulaminie rady nadzorczej. A w przypadku braku takich ustaleń, zgodnie z uchwałą rady nadzorczej. Np. poprzez wyznaczenie przewodniczącego rady do podpisania umowy z członkiem zarządu.

Oczywistym jest, że jeżeli w spółce nie ma rady nadzorczej, spółkę reprezentować może tylko pełnomocnik zgromadzenia wspólników. Powołanie takiego pełnomocnika może obejmować zakres tylko i wyłącznie reprezentowania w umowach i sporach z członkiem zarządu. Pełnomocnik do reprezentowania spółki w umowie albo sporze z członkiem zarządu może być ustanowiony wyłącznie uchwałą zgromadzenia wspólników. Pełnomocnictwo wynikające ze stosownej uchwały zgromadzenia wspólników może być pełnomocnictwem do poszczególnej czynności, ale może też być pełnomocnictwem rodzajowym.

Niektórzy stoją na stanowisku, iż nie ma przeszkód, aby zgromadzenie wspólników uchwałą udzieliło pełnomocnictwa innemu członkowi zarządu. Zresztą pogląd ten został podzielony przez SN w postanowieniu z dnia 7.04.2010 r. II UZP 5/10. Zgodnie z nim w świetle art. 210 §1 k.s.h. dopuszczalne jest umocowanie przez zgromadzenie wspólników członka zarządu spółki z o.o. do zawarcia umowy o pracę z innym członkiem zarządu. Osobiście jednak nie jestem zwolenniczką tego stanowiska. Uważam, że nie bez powodu takie jest brzmienie przepisu, aby móc go obchodzić powołaniem członka zarządu na pełnomocnika.

Nieważność czynności

Zawsze podczas zawierania umowy z członkiem zarządu czy prowadzenia z nim sporu, musisz pamiętać o prawidłowej reprezentacji spółki z o.o. Ponadto o wskazanym dzisiaj wyjątku od zasady reprezentacji spółki przez zarząd. A to oznacza, że nie zawierasz umowy sam ze sobą, bo jesteś członkiem zarządu. Ponadto nie zawierasz umowy jako członek zarządu ze spółką którą reprezentuje inny członek zarządu. Wyjątek jest wówczas, gdy zgromadzenie wspólników uchwałą ustanowiło członka zarządu pełnomocnikiem.

Skutkiem niezastosowania się do zasad określonych w art. 210 §1 k.s.h. jest bezwzględna nieważność dokonanej czynności.

*********************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie uchwał, wzorów czy checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami.

Wzór uchwał o powołaniu pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu

Zapraszam do zapoznania się z innymi wpisami:

Reprezentacja spółki z o.o.

Sposób reprezentacji w spółce z o.o.

Jak odwołać Prezesa Zarządu spółki z o.o.?

Zarząd jednoosobowy w spółce z o.o.

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o. oraz bloga Zarząd w spółce akcyjnej

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Przemek 9 listopada, 2019 o 22:08

  Czyli jak rozumiem drugi członek zarządu nie może zawrzeć ze mną – prezesem zarządu – umowy cywilno-prawnej (dzieło, zlecenie) jako członek zarządu, ale jeśli będzie uchwałą wspólników powołany na pełnomocnika to już wtedy może, tak? Po prostu ma tę umową zawrzeć jako pełnomocnik, a nie jak o członek zarządu?

  Jak to technicznie wygląda w podpisywanych papierach? – ma się podpisać jako Jan Kowalski, pełnomocnik ustanowiony uchwałą wspólników nr XXX z dnia YYY.

  Będę wdzięczny z a info
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Krzysztof 25 lutego, 2021 o 13:12

  Witam zostałem wykreślony z zarządu spółki z tytułu wyroku sądowego , spółka jest zawieszona kto powinien złożyć dokumenty w takim przypadku , czy też można ich nie składać
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 25 lutego, 2021 o 13:34

  Panie Krzysztofie,
  jeśli był Pan jedynym członkiem zarządu to należy powołać nowego członka zarządu i złożyć sprawozdanie do KRS.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: