Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. powołanego na czas nieokreślony

Aneta Kułakowska25 lutego 2018Komentarze (0)

W poprzednim wpisie Mandat a kadencja członka zarządu w spółce z o.o. opowiadałam o różnicach pomiędzy mandatem a kadencją oraz o sposobach wskazywania momentu wygaśnięcia mandatu. Dzisiejszym wpisem Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. powołanego na czas nieokreślony powracam do tematu wygaśnięcia mandatu członka zarządu.

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. powołanego na czas nieokreślony

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. powołanego na czas nieokreślony

Z poprzedniego wpisu już wiecie, że z kadencją nie będziemy mieli do czynienia w przypadku powołania zarządu na czas nieokreślony. W tym przypadku mandat do pełnienia funkcji członka zarządu może zostać zakończony poprzez odwołanie, śmierć, rezygnację czy na skutek prawomocnego skazania czy ubezwłasnowolnienia. Innym przypadkom wygaśnięcia mandatu członka zarządu poświecę oddzielny wpis. Bieżącym wpisem chciałabym jedynie z zaznaczyć, że w przypadku powołania członka zarządu na czas nieoznaczony mamy do czynienia ze szczególną sytuacją wygaśnięcia mandatu, o której wcześniej nie wspominałam. Jeśli bowiem w umowie spółki z o.o. brak zapisu, iż okres pełnienia funkcji nie kończy się zgodnie z art. 202§1 k.s.h. to stosujemy normę tego przepisu również do członka zarządu powołanego na czas nieoznaczony.

Art. 202§1 k.s.h.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Powyższe oznacza, że w takim przypadku mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

Z kolei, jeśli wyłączymy w umowie spółki zastosowanie art. 202§1 k.s.h. to mandat członka zarządu nie wygaśnie po upływie pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji. Mandat wygaśnie wówczas w przypadku śmierci, odwołania, rezygnacji czy na skutek prawomocnego skazania lub ubezwłasnowolnienia.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Stanowisko powyższe dotyczące wygaśnięcia mandatu członka zarządu zostało zresztą potwierdzone uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010 r. sygn. akt III CZP 23/10:

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 §1 k.s.h. także wtedy, gdy według uchwały wspólników powołanie nastąpiło na czas nieokreślony.

Uchwała rozstrzygnęła problemowe zagadnienie wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z o.o. powołanego na czas nieokreślony. Stanowisko to zostało również zaaprobowane przez doktrynę, choć wciąż nie brakuje odmiennych opinii. Można spotkać się ze stanowiskiem, iż w przypadku powołania członka zarządu na czas nieoznaczony nie mają zastosowania przepisy art. 202§ 1-2 k.s.h., a jedynie art. 202§4 k.s.h. Oznaczałoby to, że członek zarządu powołany na czas nieoznaczony będzie pełnić swoją funkcję dopóki nie spełni się którakolwiek z przesłanek wygaśnięcia mandatu w nim określona:

§4. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

Wzór zapisu dotyczący wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z o.o. powołanego na czas nieokreślony

Zapewne wiecie jak istotna dla działalności zarządu spółki z o.o. jest umowa spółki. Poniżej zamieszczam przykładowy wzór zapisu w umowie spółki z o.o. dotyczący kwestii dzisiaj omawianej:

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków powoływanych uchwałą Wspólników na czas nieokreślony.

Mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe po upływie pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji Członka Zarządu, ale na skutek odwołania, rezygnacji, śmierci lub przyczyn określonych przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

Widzicie zatem, że brak monitorowania zakończenia mandatu i zaniedbanie powołania zarządu w odpowiednim czasie, może doprowadzić do tego, że spółka będzie funkcjonować bez zarządu.

**********************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór uchwały o powołaniu pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu.

Wzór uchwały o powołaniu pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu

Zapraszam Was do zapoznania się z ostatnimi wpisami:

Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji

Jak odwołać Prezesa Zarządu spółki z o.o.?

Wzór podpisu członka zarządu

Mandat a kadencja członka zarządu w spółce z o.o.

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: