Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Ważne terminy w 2021 roku

Aneta Kułakowska21 lutego 2021Komentarze (0)

Tradycyjnie czwarty rok z rzędu publikuję wpis z przypomnieniem ważnych terminów związanych z zakończeniem roku obrotowego. Dzisiaj zatem zapraszam na Ważne terminy w 2021 roku za rok obrotowy 2020.

We wtorek 30 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r., które wydłużyło termin na sporządzenie sprawozdania finansowego o 3 miesiące. Zatem poniższy wpis jest aktualny, ale dodajecie do wskazanego terminu 3 miesiące w przypadku sprawozdania finansowego. A to oznacza, że również dodajecie 3 miesiące do terminu sporządzenia sprawozdania z działalności.

Ważne terminy w 2021 roku

Ważne terminy w 2021 roku. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Zacznijmy zatem od sprawozdania finansowego za 2020 rok. W zdecydowanej większości spółek z o.o. rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. A to oznacza, że do dnia 31 marca 2021 r. jesteście zobowiązani do sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego. Sprawozdanie sporządzacie w formie elektronicznej xml. Sprawozdanie podpisuje elektronicznie osoba, której powierzyliście prowadzenie ksiąg rachunkowych (zwykle księgowa) i wszyscy członkowie zarządu. Dotyczy to aktualnego na dzień podpisania składu zarządu. Jeśli ktoś odmówi podpisania, powinien uzasadnić swoją odmowę na piśmie i załączyć ją sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2020

Kolejnym krokiem jest sporządzenie sprawozdania z działalności spółki za rok 2020. Sprawozdanie z działalności jesteście zobowiązani sporządzić do dnia 31 marca 2021 r. Zatem podobnie jak sprawozdanie finansowe. Chyba że spełniacie warunki, aby skorzystać z możliwości niesporządzania sprawozdania. Pisałam o tym we wpisie Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Badanie biegłego rewidenta

Te spółki, które zobligowane są do badania sprawozdania finansowego, zwykle o tej porze mają już wybranego biegłego rewidenta. Na sporządzenie sprawozdania i opinii przez biegłego rewidenta macie już niewiele czasu. A musicie pamiętać, że najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym zgromadzeniem wspólników musicie udostępnić wspólnikom sprawozdanie z badania. W tym samym czasie musicie też udostępnić sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności.

Sprawozdanie rady nadzorczej

Rada nadzorcza (jeśli jest ustanowiona w spółce) powinna sporządzić sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego i wniosku zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty. Jeśli sprawozdania były badane przez biegłego rewidenta powinna również w swoim sprawozdaniu odnieść się do tych wyników badań. Rada nadzorcza swoje sprawozdanie przedkłada zwyczajnemu zgromadzeniu wspólników. Jednak najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym zgromadzeniem wspólników musicie udostępnić sprawozdanie wspólnikom.

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenie wspólników

Sprawozdanie finansowe zatwierdzacie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem jeśli rok bilansowy zakończył się w Waszych spółkach 31 grudnia 2020 r. to najpóźniej na dzień 30 czerwca 2021 r. zwołujecie zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być przynajmniej:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2020 rok
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2020
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2020 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej, jeśli jest powołana).

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników,  czeka Was ostatni krok. Musicie przesłać dokumenty roczne do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. System ten umożliwia bezpłatne zgłoszenie sprawozdania bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych. W terminie 15 dni od dnia zwyczajnego zgromadzeniu wspólników składacie dokumenty elektronicznie w KRS. Jeśli więc zgromadzenie odbyło ostatniego dnia, czyli 30 czerwca 2021 r. to 15 lipca 2021 r. mija Wam ostatni dzień.

Za 2020 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

 • sprawozdanie finansowe za 2020 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • sprawozdanie z działalności za rok 2020 (jeśli nie korzystacie ze zwolnienia) w postaci elektronicznej (xml, doc, docx, pdf lub inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • opinia biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu) w postaci elektronicznej (xml, doc, docx, pdf lub inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – wystarczy skan np. w formacie pdf
 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty – wystarczy skan np. w formacie pdf.

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Za rok 2020 nie musicie składać sprawozdania finansowego z uchwałą o jego zatwierdzeniu do urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie wskazane wyżej dokumenty roczne do KRS.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe czekają Was następujące czynności:

 • sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok do dnia 31 marca 2021 r.
 • sporządzenie sprawozdanie z działalności za rok 2020 (jeśli nie korzystacie ze zwolnienia) do dnia 31 marca 2021 r.
 • badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i sporządzenie przez niego sprawozdania i opinii (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu) najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym zgromadzeniem wspólników
 • sporządzenie sprawozdania przez radę nadzorczą (jeśli rada nadzorcza jest w spółce) najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym zgromadzeniem wspólników
 • odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • złożenie sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami rocznymi do KRS w terminie 15 dnia od odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników (zatwierdzenia sprawozdania finansowego), nie później zatem niż w dniu 15 lipca 2021 r.

*********************************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania

Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Czy wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały jest kosztem spółki?

Niemal jedyny wspólnik i wspólnik iluzoryczny w spółce z o.o.

Rada nadzorcza w umowie z członkiem zarządu

Kto reprezentuje spółkę w umowie z likwidatorem?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: