Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ważne terminy w 2020 roku

Aneta Kułakowska29 marca 20205 komentarzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności, a także na ich zatwierdzenie i złożenie zostały wydłużone o 3 miesiące.

Tradycyjnie trzeci rok z rzędu publikuję wpis z przypomnieniem. Zatem zapraszam Was dzisiaj na Ważne terminy w 2020 roku, związane z zakończonym rokiem obrotowym 2019.

Ważne terminy w 2020 roku

Ważne terminy w 2020 roku. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Na pierwszy rzut idzie sprawozdanie finansowe za rok 2019. W zdecydowanej większości spółek z o.o. rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. A to oznacza, że do dnia 31 marca 2020 r. jesteście zobowiązani do sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego. Zostało więc raptem 2 dni.

Sprawozdanie sporządzacie w formie elektronicznej xml. Ponadto osoba, której powierzyliście prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgowa) i wszyscy członkowie zarządu podpisują sprawozdanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Jeśli ktoś odmówi podpisania, powinien uzasadnić to na piśmie i załączyć to sprawozdania finansowego.

Datą sporządzenia sprawozdania finansowego jest datą złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie z działalności i badanie biegłego rewidenta

Po sporządzeniu i podpisaniu sprawozdania finansowego, kolejnym krokiem jest sporządzenie sprawozdania z działalności spółki za rok 2019. Chyba że spełniacie warunki, aby sprawozdania nie sporządzać. Pisałam o tym w Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Niektórzy z Was dodatkowo zobligowani są do badania sprawozdania finansowego. I zwykle w tym czasie już macie wybranego biegłego rewidenta, któremu zleciliście lub zlecicie badanie sprawozdania.

Na sporządzenie sprawozdania z działalności i opinii macie więc ponad dwa miesiące, jeśli planujecie zwyczajne zgromadzenie wspólników w czerwcu. Jeśli wcześniej to czasu tego jest jeszcze mniej. Choć jesli chodzi o sprawozdanie to co do zasady powinno ono być sporządzone wraz ze sprawozdaniem finansowym, czyli do 31 marca.

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenie wspólników

Sprawozdanie finansowe zatwierdzacie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli rok bilansowy zakończył się w Waszych spółkach 31 grudnia 2019 r. to najpóźniej na dzień 30 czerwca 2020 r. zwołujecie zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być przynajmniej:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2019 rok,
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2019,
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2019 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej, jeśli jest powołana).

Złożenie dokumentów za 2019 w KRS

Po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia wspólników przed Wami ostatni krok. Czeka Was przesyłanie dokumentów rocznych do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Repozytorium Dokumentów Finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości. System ten umożliwia bezpłatne składanie dokumentów. Po zwyczajnym zgromadzeniu wspólników macie 15 dni na wysłanie dokumentów do KRS. Jeśli więc zgromadzenie odbyło się ostatniego dnia, czyli 30 czerwca to 15 lipca 2020 r. mija Wam ostatni dzień terminu.

Za 2019 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

  • sprawozdanie finansowe za 2019 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • sprawozdanie z działalności za rok 2019 (jeśli nie jesteście zwolnieni) w postaci elektronicznej (np. xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • opinia biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu) w postaci elektronicznej (np. xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku bądź pokryciu straty – mogą być zeskanowane i przesłane w pdf.

Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Za rok 2019 nie musicie składać sprawozdania finansowego z uchwałą o jego zatwierdzeniu do urzędu skarbowego. Wystarczy, że złożycie dokumenty roczne do KRS, a KRS przekaże je do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

************

Polecam Wam również 2 wywiady:

Postępowanie w sprawach gospodarczych po nowelizacji – wywiad z Radcą Prawnym Dariuszem Mojeckim

Czy tymczasowe aresztowanie zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki? Wywiad z adwokatem Mateuszem Szymkowiakiem

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Eliza 30 marca, 2020 o 10:06

Spółka powstała 30.04.2019 Wpis do KRS -06.05.2019.W umowie zapis
“Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym ustaleniem, iż pierwszy rok obrachunkowy kończy się dnia 31 grudnia 2019 r. ”
Księgowa twierdzi,że sprawozdanie do czerwca.Czy ma rację?
pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 30 marca, 2020 o 10:20

Pani Elizo,
proszę sugerować się zapisem umowy spółki.

Odpowiedz

Marta 31 marca, 2020 o 20:55

Dzień dobry, czy sprawozdanie zarządu z działalności musi być podpisane elektronicznie do dnia 31 marca 2020 roku?

Odpowiedz

Joanna 12 maja, 2020 o 16:56

Tylko zwrócę uwagę, że zmienił się termin wejścia w życie przepisów dotyczących składania wszystkich wniosków do KRS w formie elektronicznej.
9 dni przed 1 marca 2020 r. kiedy taki obowiązek miał wejść w życie, w Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2020 r. pod pozycją 288 została opublikowana Ustawa z dnia 13 lutego 2020 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Przepis art. 12 w/w ustawy przesuwa na dzień 1 marca 2021 r. termin wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.) wprowadzających obligatoryjne elektroniczne postępowanie rejestrowe w zakresie rejestru przedsiębiorców KRS oraz fakultatywne elektroniczne postępowanie rejestrowe w zakresie podmiotów wpisywanych wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS.

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 12 maja, 2020 o 17:52

Pani Joanno,
zgadza się, ale ten wpis tego nie dotyczy, a dotyczy m.in. złożenia sprawozdania do KRS.
KRS elektronicznie pojawił się w innym wpisie: https://zarzadwspolcezoo.pl/wnioski-do-krs-wylacznie-elektronicznie/

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: