Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Aneta Kułakowska24 sierpnia 20186 komentarzy

Dzisiaj chciałabym napisać o czymś z pozoru prostym, a o czym spora część spółek z o.o. zapomina. Nagminnie trafiam w dokumentacji spółek z o.o. na umowy zawarte między członkiem zarządu a spółką, gdzie spółkę reprezentuje drugi członek zarządu, albo nawet ten sam członek zarządu. Wiem, że niektórzy teraz kiwają głową niedowierzając. Uwierzcie, jestem praktykiem i wiem co mówię, a z prawem spółek mam do czynienia od ponad 17 lat i sporo dokumentacji spółek już widziałam.

Jak to jest z tymi umowami z członkiem zarządu? Zaraz opowiem.

 

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Otóż w umowie między członkiem zarządu a spółką z o.o. spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. A to oznacza, że jeśli spółka z o.o. chce zawrzeć, co do zasady jakąkolwiek umowę z członkiem zarządu, to spółkę może reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik. Absolutnie wykluczona jest reprezentacja spółki przez drugiego członka zarządu, przez pozostałych członków zarządu, czy przez tego samego członka zarządu. Taka konfiguracja nie wchodzi w grę, nawet wtedy gdy zarząd podejmie kolegialnie uchwałę w tym zakresie. Nie wchodzi nawet w grę, jeśli zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę w tym zakresie. Zakaz reprezentacji w tym przypadku przez zarząd spółki dotyczy nie tylko całego zarządu, ale również poszczególnych członków zarządu, w stosunku do których spółka nie powinna być reprezentowana przez innych członków zarządu. Członek zarządu nie może zawierać umowy z samym sobą ani też z innymi członkami zarządu jako reprezentantami spółki.

Założeniem takiego uregulowania jest wyeliminowanie prawdopodobieństwa kolizji pomiędzy interesem spółki a interesem członka zarządu oraz prawdopodobieństwa zagrożenia interesów spółki. Dlatego też reprezentacja spółki z o.o. zostaje powierzona radzie nadzorczej lub powołanemu uchwałą zgromadzenia wspólników pełnomocnikowi. Należy jednak pamiętać, iż pełnomocnictwo nie może być udzielone innemu członkowi zarządu.

 

Nieważność umowy między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Moim zdaniem umowa zawarta między członkiem zarządu a spółką z o.o. wbrew zakazowi reprezentowania przez innych członków zarządu jest nieważna. Zresztą doktryna, jak i większość orzecznictwa stoi na takim samym stanowisku.

Podsumowując, zarząd spółki z o.o. nie może sam zawrzeć ważnej umowy z członkiem zarządu, ale może to uczynić pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników lub rada nadzorcza. Zatem zajrzyjcie do dokumentacji spółki i sprawdźcie reprezentację spółki w umowach z członkiem zarządu.

 

 

*****

Zachęcam również do zapoznania się ze starszymi wpisami:

Zakaz konkurencji członka zarządu

Reprezentacja spółki przez prokurenta samoistnego a zarząd

Regulamin zarządu

Członek zarządu bez numeru pesel

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marcin Marzec 5, 2019 o 12:44

Dzień dobry,
mam pytanie z trochę innego, a jednak bliskiego obszaru: czy członek zarządu może podpisać umowę o pracę z osobą, która ma udziały w spółce, ale nie jest członkiem jej zarządu? Wydaję mi się, że tak, że do takiej czynności nie jest wymagany pełnomocnik, ale proszę o potwierdzenie/opinię.
Z pozdrowieniami

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Marzec 6, 2019 o 17:34

Panie Marcinie,
członek zarządu może podpisać umowę o pracę ze wspólnikiem spółki, który nie jest członkiem zarządu i nie jest potrzebny do tej czynności pełnomocnik.

Odpowiedz

Maciej Kwiecień 7, 2019 o 16:15

Witam,

A w sytuacji, gdy zarzad jest jednoosobowy, a wspolnikow jest dwoch i jeden z nich jest czlonkiem zarzadu to czy drugi wspolnik moze podpisac umowe z tym pierwszym?

Bardzo dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
Maciej

Odpowiedz

Włodek Kwiecień 9, 2019 o 16:59

Trochę inne pytanie w kontekście relacji zarząd – wspólnicy. Kwestia dotyczy świadczeń niepieniężnych. Poniżej przykład z życia z umowy jednej spółki.
Wspólnicy zobowiązali się w umowie spółki do odpłatnego wykonywania świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki do momentu utraty statusu wspólnika w spółce.
W umowie spółki został określony wymiar nieprzekraczający 160 godzin w danym miesiącu kalendarzowym za wynagrodzeniem nie mniejszym niż 50 pln netto za godzinę wynagrodzenia.
W kolejnym paragrafie umowy spółki w odniesieniu do tego co powyżej mowa jest,
że świadczenie będzie wykonywane pod warunkiem uprzedniego jednomyślnego podjęcia przez zgromadzenie wspólników odpowiedniej uchwały konkretyzującej
w swej treści przedmiot świadczenia, wymiar świadczenia a także ustalającej wysokość i sposób płatności wynagrodzenia należnego danemu wspólnikowi z tytułu świadczenia.
Wobec powyższego zapisu pojawia się wątpliwość czy możliwe jest aby wspólnicy samodzielnie decydowali o tym, czy w danym miesiącu będą świadczyć to do czego się zobowiązali w umowie spółki oraz za ile. Czy nie powinno być tak, iż to zarząd zwraca się do wspólników o przepracowanie określonej liczby godzin. A może decydującym o tym jest zapis w umowie spółki i może być i tak i tak czyli albo wspólnicy albo zarząd.

Odpowiedz

Iwona Listopad 5, 2019 o 13:42

Ja z kolei w ostatnich dniach mocno zastanawiam się nad następującym problemem, tj. umowy sprzedaży udziałów w celu ich umorzenia (z czystego zysku) pomiędzy spółką a wspólnikiem, który jednocześnie jest członkiem zarządu spółki. Mianowicie, czy wobec tego że wspólnik działa jako wspólnik, nie stosuje się 210 ksh.? Nigdzie nie znalazłam odpowiedzi wprost, jedynie takie coś: “Umowa sprzedaży udziałów nie jest umową, której stroną jest spółka, więc przepis ten w ogóle nie ma zastosowania. Potwierdził to Sąd Najwyższy w postanowieniu z 11 marca 1998 r. (III CZP 10/98, OSNC 1998, nr 10, poz. 171): „czynność zbycia udziałów nie jest czynnością prawną spółki, ale czynnością między zbywcą a nabywcą” (tak też: A. Kidyba [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, red. A. Kidyba; Dz. U. 00.94.1037; Lex/el. 2013, komentarz do art. 210, pkt 3).

Odpowiedz

Iwona Listopad 5, 2019 o 13:43

Oczywiście chodzi mi o sytuację, gdy spółka jest reprezentowana przez 2 członków zarządu innych niż wspólnik.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis:

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.