Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Udział byłego członka zarządu w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

Aneta Kułakowska02 lipca 2018Komentarze (0)

Koniec czerwca to każdego roku czas zwyczajnych zgromadzeń wspólników. Część nie zdąży w terminie i zwyczajne zgromadzenia odbędą się w lipcu. W ostatnim czasie dostałam całe mnóstwo zapytań o roczne zgromadzenia wspólników. Ilość jest taka, że nie jestem w stanie odpowiedzieć inaczej, niż przy wykorzystaniu wpisu na bloga. Spora część pozostanie bez odpowiedzi, bo czasem na wpisy też brakuje zwyczajnie doby. Dzisiejszy wpis jest odpowiedzią na często pojawiające się pytania o udział byłego członka zarządu w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

 

Udział byłego członka zarządu w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

Udział byłego członka zarządu w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

Art. 231 § 3 k.s.h. mówi nam o tym, że członkowie zarządu, których mandaty wygasły przed dniem zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone aktualnemu zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników. Przepis wskazuje na uprawnienie byłych członków zarządu, którego nie mogą zostać pozbawieni.

Przepis ten w pewien sposób zabezpiecza interesy byłych członków zarządu spółki w sprawie udzielenia im absolutorium z wykonania obowiązków. Prawa byłych członków zarządu nie mogą zostać wyłączone umową spółki, uchwałą wspólników, uchwałą zarządu, czy też uchwałą rady nadzorczej. W związku z tym, iż często zwyczajne zgromadzenie wspólników odbywają się bez formalnego zwołania, były członek organu może zgłosić żądanie, nawet w dniu wygaśnięcia jego mandatu.

 

Z kolei inny art. 203 § 3 k.s.h., wskazuje, iż zgodnie z przepisem odwołany członek zarządu ma prawo i obowiązek składania wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego. Akt odwołania jednak może w tej kwestii stanowić odmiennie i może zwalniać odwołanego członka zarządu z tych obowiązków.

Opisane w nim uprawnienia stanowią jednocześnie obowiązki odwołanego członka zarządu. Ponadto wykonanie uprawnień wynikających nie jest uzależnione, tak jak w poprzednim przepisie, od wcześniejszego zgłoszenia jakiegokolwiek żądania przez odwołanego członka zarządu.

 

Niedopuszczenie byłych członków zarządu do udziału w zgromadzeniu

Należy pamiętać, że jeśli były członek zarządu spółki nie zostanie dopuszczony do udziału w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, to w przypadku wytoczenia przez spółkę lub wspólników powództwa odszkodowawczego, powództwo takie może okazać się bezzasadne. A nierzadko zdarza się, że pełniący funkcję członkowie zarządu celowo nie dopuszczają do udziału w zgromadzeniu byłych członków zarządu. Należy tylko pamiętać, iż w tym przypadku w grę może nawet wchodzić odpowiedzialność odszkodowawcza również aktualnych członków zarządu. Zalecam więc, aby przed odmową byłym członkom udziału w zgromadzeniu wspólników, zastanowić najpierw czy to będzie dla spółki i aktualnych członków zarządu korzystne i czy sami nie pozbawiają się możliwości do działania w przyszłości.

 

Opowiedziałam Wam jaka jest regulacja tej problematyki w k.s.h. Niemniej uważam, że uprawnienie byłych członków zarządu do udziału w zgromadzeniu zastrzeżone zostało nie tylko w interesie byłych członków zarządu, ale i spółki. Oczywiście uchwałą porządkową zgromadzenia wspólników można nie dopuścić byłych członków organów spółki do uczestnictwa w zwyczajnym zgromadzeniu. Pytanie tylko czy tak naprawdę będzie to dla nas w ostatecznym rachunku korzystne. Oczywiście, zależy od spółki i jej sytuacji.

 

*****

Inne wpisy, które mogą Ciebie zainteresować:

Zbliżające się terminy, o których musisz pamiętać

RODO w spółce z o.o.

Czy zarząd spółki z o.o. jest administratorem danych osobowych?

Obowiązek informacyjny spółki z o.o. wobec członków zarządu

Czy członek zarządu może być inspektorem ochrony danych?

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: