Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki z o.o.

Aneta Kułakowska03 marca 201815 komentarzy

Czytelniku, dzisiejszym wpisem – Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki z o.o. – chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które w lutym  otrzymałam na maila od Klienta. Wbrew pozorom wydawać się by mogło, że na tym tle nie powinno być żadnych wątpliwości, a jednak wciąż się pojawiają.

Pani Mecenas, zdecydowaliśmy się na zmianę adresu spółki. Przenosimy się jednak z Mokotowa na Wolę. Nie wiemy jednak jakie dokumenty złożyć do KRS. Czy musimy zmieniać umowę spółki? Proszę o pomoc w tej sprawie?

Chciałabym tylko wyjaśnić, iż chodzi w tym przypadku o zmianę adresu na terenie siedziby spółki Miasta Stołecznego Warszawy. Należy odróżniać siedzibę spółki z o.o. od adresu spółki. Siedzibą spółki jest miejscowość. Z kolei adres jest konkretyzacją siedziby, poprzez podanie ulicy, numeru budynku, ewentualnie lokalu. O ile siedzibę spółki ustalają jej wspólnicy w umowie, o tyle adres spółki w praktyce ustala zarząd spółki z o.o.

Obowiązek wpisania adresu do rejestru KRS  został uregulowany  w art. 38 pkt 1 ppkt c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  W myśl art. 47 ustawy o KRS obligatoryjne jest również zgłoszenie zmiany adresu. Niedopełnienie powyższego obowiązku, może skutkować wszczęciem postępowania przymuszającego wobec zarządu spółki jako osób odpowiedzialnych za jego wykonanie.

Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki z o.o.

Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki z o.o.

Rozpocznę może od tego, że uchwała zarządu w przypadku zmiany adresu spółki będzie niezbędna, jeśli mamy do czynienia w spółce z o.o. z zarządem wieloosobowym. W przypadku zarządu jednoosobowego, jak już była zresztą o tym mowa tutaj, jedyny członek zarządu prowadzi sprawy spółki samodzielnie.

W tym miejscu warto przywołać art. 208 § 3 i 4 k.s.h., zgodnie z którym sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki każdy członek zarządu może prowadzić samodzielnie, a  w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.

§3. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.

§4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 3, choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.

Czy zmiana adresu jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd?

Według kodeksowej regulacji, sprawy z zakresu zwykłego zarządu nie wymagają uprzedniej uchwały zarządu. To czy dana czynność należy do kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu uzależnione jest od wielu czynników, w szczególności zakresu działalności podmiotu, konkretnego stanu faktycznego związanego z realizacją czynności. Brak jednak kodeksowego katalogu czynności przekraczających zwykły zarząd. Może zdarzyć się tak, iż czynność w jednej spółce będzie sprawą z zakresu zwykłego zarządu, a w innej może stanowić czynność przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki. Mówiąc bardzo ogólnie, czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu to czynności o doniosłym znaczeniu dla spółki, wykraczające poza normalną działalność spółki. Wspólnicy, aby ułatwić działanie zarządowi mogą w umowie określić kwotowo czy rodzajowo czynności, które będą należały do katalogu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Moim zdaniem, w przypadku zmiany adresu, mamy do czynienia z czynnością przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Oznaczenie adresu podmiotu ma decydujące ze względu na działalność operacyjną spółki. Adres ten najczęściej będzie miejscem pracy zarządu, przechowywania dokumentacji, prowadzenia księgi udziałów i księgi protokołów oraz przechowywania innych dokumentów.

Do podejmowania uchwał przez zarząd spółki jeszcze powrócę wielokrotnie. Naprawdę jest o czym pisać w tym temacie.

Wzór uchwały zarządu o zmianie adresu spółki z o.o.

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór uchwały zarządu spółki z o.o. o zmianie adresu spółki.

 Uchwała nr 1

z dnia 3 marca 2018 roku

w sprawie ustalenia nowego adresu Spółki

Zarząd Spółki pod firmą ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dniem podjęcia niniejszej uchwały ustala, że Spółka mieścić się będzie pod adresem: 01-235 Warszawa, ul. Sądowa 1 lok. 1.

Uchwała została podjęta jednomyślnie przez cały skład Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie w dniem jej podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

………………………..………….

Wpis zmiany adresu spółki z o.o. w KRS

Czytelniku, wiesz już że zmiana adresu spółki wymaga również wpisu do KRS. Spółka z o.o. powinna w terminie 7 dni od dokonania zmiany adresu dokonać wpisu zmiany w KRS. Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS:

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Celem dokonania zmiany adresu spółki musisz złożyć następujące dokumenty do KRS:

  • wniosek – wypełniony formularz KRS Z3, który możesz pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
  • uchwałę zarządu o zmianie adresu spółki z o.o.
  • potwierdzenie opłaty na kwotę 350 zł (chyba że opłaty dokonujesz w kasie sądu gotówką, wówczas kasjer potwierdza dokonanie opłaty na wniosku).

Formularz KRS Z3 podpisuje zarząd spółki z o.o. zgodnie z reprezentacją. Tak jak już wielokrotnie wspominałam, zarząd może również upoważnić do złożenia dokumentów do KRS radcę prawnego lub adwokata. Gdyby tak się stało dodatkowo należałoby do załączyć do powyżej wskazanych dokumentów pełnomocnictwo podpisane przez zarząd wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej 17 zł. Dokumenty możesz złożyć osobiście w sądzie lub wysłać pocztą (najlepiej pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru).

Czytelniku, daj znać czy wszystkie informacje zawarte we wpisie są dla Ciebie jasne i czytelne. Pamiętaj tylko, że zmiana siedziby spółki rządzi się innymi prawami niż zmiana adresu spółki . O tym opowiem wkrótce.

{ 15 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Michał Maj 13, 2018 o 04:07

Dzień dobry,
czy w związku ze zmianą składania sprawozdania finansowego przez internet również coś się zmienia w przypadku zgłoszenia zmiany adresu (siedziba pozostaje bez zmian)? Mianowicie, mam zamiar złożyć sprawozdanie finansowe za rok ubiegły drogą elektroniczną, ale nie wiem co robić ze zgłoszeniem zmiany adresu, który również zmieniam 1 czerwca tego roku. Kiedyś takie zmiany zgłaszałem do sądu standardowo na papierze za jednym zamachem, aby uniknąć podwójnych opłat, a teraz nie mam pojęcia w jaki sposób to załatwić.

Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Czerwiec 28, 2018 o 06:05

Szanowny Panie Michale,
sprawozdania finansowe składa Pan droga elektroniczną, a wszelkie inne zmiany w spółce, w tym zmianę adresu, droga tradycyjną. Nie ma możliwości od 15 marca dokonać tego za jednym zamachem, jednym wnioskiem.

Odpowiedz

Grażyna Czerwiec 19, 2018 o 19:08

Mam pytanie:
W spółce chcemy zmienić prezesa oraz mamy zmianę adresu spółki.
Czy to wszystko można zrobić na jednym formularzu KRS?
Czy muszą być oddzielnie te sprawy załatwione?
Co z opłatą? Raz 350,00 czy dwa razy?
Grażyna

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Czerwiec 28, 2018 o 06:03

Szanowna Pani Grażyno,
zmiany dokonuje Pani składając jeden wniosek KRS Z3 wraz z załącznikami i wnosząc jedną opłatę 350 zł.

Odpowiedz

Sławomir Lipiec 3, 2018 o 17:14

Witam

Na portalu S24, tam gdzie zakładaliśmy spółkę z o.o. przyjęliśmy uchwałę o zmianie adresu. Zmienił się tylko numer budynku z numeru 29 na numer 28.
Skorzystaliśmy z gotowego formularza uchwały, na stronie EKRSu S24. Uchwała, została podpisana przez cały zarząd spółki, profilami epuap.

Teraz mam pytanie, zmiana wciąż jest niewidoczna w wyszukiwarce podmiotów KRS. Co więcej, nie ma opcji uiszczenia opłaty za zmiane adresu. Teraz nie wiem, czy to jest płatne, czy bezpłatne?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Lipiec 9, 2018 o 18:48

Panie Sławomirze,
zmiana adresu spółki jest zmiana płatną, więc prawdopodobnie po drodze pojawił się błąd w przesłanej dokumentacji. A załączył Pan uchwałę o zmianie adresu do wniosku o zmianę danych rejestrze?

Odpowiedz

Katarzyna Lipiec 10, 2018 o 16:32

Pani Mecenas,

Zarząd naszej spółki z o.o. podjął w lipcu uchwałę o zmianie adresu spółki z dniem 1 sierpnia. Czy wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców powinniśmy złożyć w sądzie w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały czy od daty 1 sierpnia?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Katarzyna

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Lipiec 10, 2018 o 18:12

Pani Katarzyno,
zapis art. 22 ustawy o KRS mówi: Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Moim zdaniem zdarzeniem uzasadniającym wpis jest data zmiany adresu spółki. Jednak w praktyce, jeśli szybkie uzyskanie wpisu zmiany adresu w krs jest istotne dla Klienta,składam dokumenty do KRS wcześniej, biorąc pod uwagę czas jaki potrzebuje KRS na dokonanie wpisu zmiany adresu, tak aby ten wpis pojawił się wcześniej, ale nie przed ustalonym uchwałą dniem zmiany adresu.

Odpowiedz

Błażej Sarzalski | Rejestracja spółki z o.o. Wrzesień 4, 2018 o 12:46

Najlepsze jest jednak to, że sądy rejestrowe co do zasady nie wymagają takowej uchwały aby wpisać zmianę adresu (w ramach jednej siedziby) do rejestru.

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Wrzesień 5, 2018 o 17:19

Ja na stałe włączyłam uchwałę do listy dokumentów do zmiany adresu w KRS, a szczególnie po tym jak trafiło do mnie kilku klientów z prośba o pomoc ze zwróconym wnioskiem lub wezwaniem do uzupełnienia braków, a wśród brakujących dokumentów na liście była m.in. uchwała zarządu o zmianie adresu.

Odpowiedz

Danuta Wrzesień 17, 2018 o 16:09

Pani Mecenas
Chciełeby zmienić wyłacznie adres do korespondencji. czy kest to tozsame ze amiana adresu?

Odpowiedz

Sandra Listopad 15, 2018 o 10:03

Jak długo czeka się na zmianę adresu w KRSie?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Listopad 17, 2018 o 13:35

Pani Sandro,
wszystko zależy od sądu. Aktualnie nie powinno trwać dłużej niż 2-3 tygodnie. Ale proponuje zadzwonić do sądu i się upewnić.

Odpowiedz

Rafał Listopad 27, 2018 o 14:26

Witam, czy zmiana adresu Spółki wymaga formy aktu notarialnego, w przypadku, gdy adres został wskazany w umowie spółki? W pierwotnej umowie Spółki wskazaliśmy jedynie siedzibę spółki jako miasto. Następnie uchwałą Zgromadzenia Wspólników, zmieniliśmy siedzibę Spółki i jednocześnie wpisaliśmy w akcie notarialnym adres Spółki.

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Listopad 29, 2018 o 17:11

Panie Rafale,
moim zdaniem zmiana adresu powinna nastąpić w zwykłej formie, np. uchwałą zarządu i poprzez zgłoszenie do KRS.A wykreślić adres z umowy spółki można przy okazji innych zmian w umowie spółki.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: