Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki z o.o.

Aneta Kułakowska03 marca 201839 komentarzy

Dzisiejszym wpisem – Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki z o.o. – chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które w lutym otrzymałam na maila od Klienta. Wbrew pozorom wydawać się by mogło, że na tym tle nie powinno być żadnych wątpliwości, a jednak wciąż się pojawiają.

Pani Mecenas, zdecydowaliśmy się na zmianę adresu spółki. Przenosimy się jednak z Mokotowa na Wolę. Nie wiemy jednak jakie dokumenty złożyć do KRS. Czy musimy zmieniać umowę spółki? Proszę o pomoc w tej sprawie?

Chciałabym tylko wyjaśnić, iż chodzi w tym przypadku o zmianę adresu na terenie siedziby spółki Miasta Stołecznego Warszawy. Należy odróżniać siedzibę spółki z o.o. od adresu spółki. Siedzibą spółki jest miejscowość. Z kolei adres jest konkretyzacją siedziby, poprzez podanie ulicy, numeru budynku, ewentualnie lokalu. O ile siedzibę spółki ustalają jej wspólnicy w umowie, o tyle adres spółki w praktyce ustala zarząd spółki z o.o.

Obowiązek wpisania adresu do rejestru KRS  został uregulowany  w art. 38 pkt 1 ppkt c ustawy o KRS. W myśl art. 47 ustawy o KRS obligatoryjne jest również zgłoszenie zmiany adresu. Niedopełnienie powyższego obowiązku, może skutkować wszczęciem postępowania przymuszającego wobec zarządu spółki jako osób odpowiedzialnych za jego wykonanie.

Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki z o.o.

Uchwała zarządu o zmianie adresu spółki z o.o.

Rozpocznę może od tego, że uchwała zarządu w przypadku zmiany adresu spółki będzie niezbędna, jeśli mamy do czynienia w spółce z o.o. z zarządem wieloosobowym. W przypadku zarządu jednoosobowego, jak już była zresztą o tym mowa tutaj, jedyny członek zarządu prowadzi sprawy spółki samodzielnie.

W tym miejscu warto przywołać art. 208 §3 i §4 k.s.h., zgodnie z którym sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki każdy członek zarządu może prowadzić samodzielnie, a  w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.

§3. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.

§4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w §3, choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.

Czy zmiana adresu jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd?

Według kodeksowej regulacji, sprawy z zakresu zwykłego zarządu nie wymagają uprzedniej uchwały zarządu. To czy dana czynność należy do kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu uzależnione jest od wielu czynników, w szczególności zakresu działalności podmiotu, konkretnego stanu faktycznego związanego z realizacją czynności. Brak jednak kodeksowego katalogu czynności przekraczających zwykły zarząd. Może zdarzyć się tak, iż czynność w jednej spółce będzie sprawą z zakresu zwykłego zarządu, a w innej może stanowić czynność przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki.

Mówiąc bardzo ogólnie, czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu to czynności o doniosłym znaczeniu dla spółki, wykraczające poza normalną działalność spółki. Wspólnicy, aby ułatwić działanie zarządowi mogą w umowie określić kwotowo czy rodzajowo czynności, które będą należały do katalogu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Moim zdaniem, w przypadku zmiany adresu, mamy do czynienia z czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Oznaczenie adresu podmiotu ma decydujące ze względu na działalność operacyjną spółki. Adres ten najczęściej będzie miejscem pracy zarządu, przechowywania dokumentacji, prowadzenia księgi udziałów i księgi protokołów oraz przechowywania innych dokumentów.

Do podejmowania uchwał przez zarząd spółki jeszcze powrócę wielokrotnie. Naprawdę jest o czym pisać w tym temacie.

Wzór uchwały zarządu o zmianie adresu spółki z o.o.

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór uchwały zarządu spółki z o.o. o zmianie adresu spółki.

 Uchwała nr ..

z dnia ………. roku

w sprawie ustalenia nowego adresu Spółki

Zarząd Spółki pod firmą …………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……………… z dniem podjęcia niniejszej uchwały ustala, że Spółka mieścić się będzie pod adresem: ……………….

Uchwała została podjęta jednomyślnie przez cały skład Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie w dniem jej podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu

Wpis zmiany adresu spółki z o.o. w KRS

Wiecie już że zmiana adresu spółki wymaga również wpisu do KRS. Spółka z o.o. powinna w terminie 7 dni od dokonania zmiany adresu dokonać wpisu zmiany w KRS. Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS:

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wszelkie dokumenty do KRS od dnia 1.07.2021 r. składacie wyłącznie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych/e-formularze KRS, chyba że zmiany zgłaszacie poprzez S24.

Aby dokonać zmiany w KRS musicie złożyć następujące dokumenty do KRS:

 • sporządzony w systemie Portal Rejestrów Sądowych/e-formularze KRS wniosek o wpis zmiany
 • uchwałę zarządu o zmianie adresu spółki z o.o.

Wniosek o wpis zmiany podpisuje zarząd zgodnie z reprezentacją. Zarząd może również upoważnić do i złożenia wniosku do KRS radcę prawnego lub adwokata. Gdyby tak się stało dodatkowo należałoby załączyć do powyżej wskazanych dokumentów pełnomocnictwo podpisane przez zarząd wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej 17 zł.

Pamiętajcie, że wszelkie załączniki, które składacie elektronicznie w formie skanu musicie przesłać w oryginale do KRS w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Nie musicie tego robić, jeśli wniosek składa radca prawny lub adwokat.

Po podpisaniu wniosku dokonujecie opłaty elektronicznie poprzez system, ewentualnie dokonujecie opłaty na konto bankowe KRS. Wówczas potwierdzenie opłaty dołączacie do wniosku jako załącznik.

*****************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również ebook Zmiana siedziby i adresu spółki z o.o. Wzory dokumentów z omówieniem

Zmiana siedziby i adresu spółki z o.o. Wzory dokumentów z omówieniem

Zapraszam Was do zapoznania się z innymi wpisami:

Reprezentacja spółki z o.o.

Wzór podpisu członka zarządu

Jak odwołać Prezesa Zarządu spółki z o.o.?

Zarząd jednoosobowy w spółce z o.o.

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 39 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Michał 13 maja, 2018 o 04:07

  Dzień dobry,
  czy w związku ze zmianą składania sprawozdania finansowego przez internet również coś się zmienia w przypadku zgłoszenia zmiany adresu (siedziba pozostaje bez zmian)? Mianowicie, mam zamiar złożyć sprawozdanie finansowe za rok ubiegły drogą elektroniczną, ale nie wiem co robić ze zgłoszeniem zmiany adresu, który również zmieniam 1 czerwca tego roku. Kiedyś takie zmiany zgłaszałem do sądu standardowo na papierze za jednym zamachem, aby uniknąć podwójnych opłat, a teraz nie mam pojęcia w jaki sposób to załatwić.

  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 28 czerwca, 2018 o 06:05

  Szanowny Panie Michale,
  sprawozdania finansowe składa Pan droga elektroniczną, a wszelkie inne zmiany w spółce, w tym zmianę adresu, droga tradycyjną. Nie ma możliwości od 15 marca dokonać tego za jednym zamachem, jednym wnioskiem.

  Odpowiedz

  Grażyna 19 czerwca, 2018 o 19:08

  Mam pytanie:
  W spółce chcemy zmienić prezesa oraz mamy zmianę adresu spółki.
  Czy to wszystko można zrobić na jednym formularzu KRS?
  Czy muszą być oddzielnie te sprawy załatwione?
  Co z opłatą? Raz 350,00 czy dwa razy?
  Grażyna

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 28 czerwca, 2018 o 06:03

  Szanowna Pani Grażyno,
  zmiany dokonuje Pani składając jeden wniosek KRS Z3 wraz z załącznikami i wnosząc jedną opłatę 350 zł.

  Odpowiedz

  Sławomir 3 lipca, 2018 o 17:14

  Witam

  Na portalu S24, tam gdzie zakładaliśmy spółkę z o.o. przyjęliśmy uchwałę o zmianie adresu. Zmienił się tylko numer budynku z numeru 29 na numer 28.
  Skorzystaliśmy z gotowego formularza uchwały, na stronie EKRSu S24. Uchwała, została podpisana przez cały zarząd spółki, profilami epuap.

  Teraz mam pytanie, zmiana wciąż jest niewidoczna w wyszukiwarce podmiotów KRS. Co więcej, nie ma opcji uiszczenia opłaty za zmiane adresu. Teraz nie wiem, czy to jest płatne, czy bezpłatne?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 9 lipca, 2018 o 18:48

  Panie Sławomirze,
  zmiana adresu spółki jest zmiana płatną, więc prawdopodobnie po drodze pojawił się błąd w przesłanej dokumentacji. A załączył Pan uchwałę o zmianie adresu do wniosku o zmianę danych rejestrze?

  Odpowiedz

  Katarzyna 10 lipca, 2018 o 16:32

  Pani Mecenas,

  Zarząd naszej spółki z o.o. podjął w lipcu uchwałę o zmianie adresu spółki z dniem 1 sierpnia. Czy wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców powinniśmy złożyć w sądzie w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały czy od daty 1 sierpnia?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Katarzyna

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 10 lipca, 2018 o 18:12

  Pani Katarzyno,
  zapis art. 22 ustawy o KRS mówi: Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Moim zdaniem zdarzeniem uzasadniającym wpis jest data zmiany adresu spółki. Jednak w praktyce, jeśli szybkie uzyskanie wpisu zmiany adresu w krs jest istotne dla Klienta,składam dokumenty do KRS wcześniej, biorąc pod uwagę czas jaki potrzebuje KRS na dokonanie wpisu zmiany adresu, tak aby ten wpis pojawił się wcześniej, ale nie przed ustalonym uchwałą dniem zmiany adresu.

  Odpowiedz

  Błażej Sarzalski | Rejestracja spółki z o.o. 4 września, 2018 o 12:46

  Najlepsze jest jednak to, że sądy rejestrowe co do zasady nie wymagają takowej uchwały aby wpisać zmianę adresu (w ramach jednej siedziby) do rejestru.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 5 września, 2018 o 17:19

  Ja na stałe włączyłam uchwałę do listy dokumentów do zmiany adresu w KRS, a szczególnie po tym jak trafiło do mnie kilku klientów z prośba o pomoc ze zwróconym wnioskiem lub wezwaniem do uzupełnienia braków, a wśród brakujących dokumentów na liście była m.in. uchwała zarządu o zmianie adresu.

  Odpowiedz

  Danuta 17 września, 2018 o 16:09

  Pani Mecenas
  Chciełeby zmienić wyłacznie adres do korespondencji. czy kest to tozsame ze amiana adresu?

  Odpowiedz

  Sandra 15 listopada, 2018 o 10:03

  Jak długo czeka się na zmianę adresu w KRSie?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 17 listopada, 2018 o 13:35

  Pani Sandro,
  wszystko zależy od sądu. Aktualnie nie powinno trwać dłużej niż 2-3 tygodnie. Ale proponuje zadzwonić do sądu i się upewnić.

  Odpowiedz

  Rafał 27 listopada, 2018 o 14:26

  Witam, czy zmiana adresu Spółki wymaga formy aktu notarialnego, w przypadku, gdy adres został wskazany w umowie spółki? W pierwotnej umowie Spółki wskazaliśmy jedynie siedzibę spółki jako miasto. Następnie uchwałą Zgromadzenia Wspólników, zmieniliśmy siedzibę Spółki i jednocześnie wpisaliśmy w akcie notarialnym adres Spółki.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 29 listopada, 2018 o 17:11

  Panie Rafale,
  moim zdaniem zmiana adresu powinna nastąpić w zwykłej formie, np. uchwałą zarządu i poprzez zgłoszenie do KRS.A wykreślić adres z umowy spółki można przy okazji innych zmian w umowie spółki.

  Odpowiedz

  Halina 20 lutego, 2019 o 11:28

  Witam, kiedy należy powiadomić klientów o zianie adresu, z dniem pojawienia sie informacji w KRS czy z dniem podjęcia uchwały o zmianie np. uchwała z dnia 20.01.2019 zmiana adresu 21.01.2019 wpis w KRS 20.02.2019- więc kiedy inf. i czy w treści mam wpisać że dnia 21.01.2019 nastąpiła zmiana adresu czy tez z dniem 20.02.2019 nastąpiła zmiana adresu

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 28 lutego, 2019 o 11:37

  Pani Halino,
  do zmiany adresy dochodzi w terminie określonym podjętą uchwałą, czyli najczęściej w dniu jej podjęcia. Uważam, że klientów dobrze powiadomić najwcześniej jeśli to możliwe, tak aby umożliwić choćby kierowanie korespondencji na odpowiedni adres.

  Odpowiedz

  Maciej 14 maja, 2019 o 17:55

  Podczas rejestracji spółki nastąpiła pomyłka i został wpisany zły kod pocztowy. Czy należy dokonać podjęcia uchwały o zmianie adresu siedziby spółki czy w inny sposób można to skorygować. reszta danych jest właściwa.

  Odpowiedz

  Marek 28 czerwca, 2019 o 08:57

  Szanowna Pani Aneto,
  co w sytuacji kiedy zmienia się siedziba spółki na inną miejscowość, ale będącą obszarem wiejskim dotychczasowej siedziby spółki oraz posiadająca ten sam kod pocztowy.
  przykład:
  dotychczasowy adres i siedziba: ul. Niebyła 199/1, 27-500 Opatów
  nowy adres: Zochcianek, ul.Opatowska 4b, 27-500 Opatów (bądź inaczej określany: ul.Opatowska 4b, 27-500 Zochcianek)
  Czy wystarczy zmienić jedynie adres spółki czy należy zmieniać również siedzibę aktem notarialnym?
  Przyjmując, że Zochcianek występuje w rejestrze gruntów Starostwa jako jednostka ewidencyjna – Opatów obszar wiejski.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 11 lipca, 2019 o 06:52

  Panie Marku,
  jeśli dochodzi do zmiany miejscowości, nawet jeśli jest to wieś, to moim zdaniem dochodzi do zmiany siedziby spółki.

  Odpowiedz

  Magda 2 września, 2019 o 11:52

  Dzień dobry, czy jest potrzebna uchwała zarządu w przypadku zmiany gminy? Sytuacja wygląda tak, ulica i nr domu zostaje taki sam, kod pocztowy również pozostaje, ale zmieniła się nazwa miejscowości tj. gmina. Czy w takim przypadku również konieczna jest uchwała?

  Odpowiedz

  Magdalena 19 września, 2019 o 14:16

  Witam Pani Mecenas,

  planujemy zmianę adresu spółki, przy czym umowa najmu zostanie podpisana w przyszłym tygodniu a sama przeprowadzka nastąpi w 03.2020.
  Czy uchwała Zarządu o zmianie adresu powinna powstać teraz (po podpisaniu umowy najmu), a co za tym idzie czy już teraz należy dokonać zgłoszenia zmiany adresu do KRS? Czy możemy z tą zmianą poczekać i dopełnić tych formalności bliżej terminu przeprowadzki?

  Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam,

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 30 września, 2019 o 18:18

  Pani Madaleno,
  uchwałę zarząd podejmuje wtedy, gdy nastepuje faktyczna zmiana adresu.

  Odpowiedz

  Tomasz 18 grudnia, 2019 o 17:28

  Pani Mecenas, czy podczas zmiany adresu spólki należy również poinformować Urząd Skarbowy oraz wypełnic NIP-8?
  pozdrawiam
  Tomasz

  Odpowiedz

  Grzegorz 22 grudnia, 2019 o 13:42

  Do którego sądu powinno się złożyć dokumenty dot. zmiany adresu spółki?
  W Bydgoszczy są 3: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy),
  VIII Wydział Gospodarczy (Sąd Rejonowy), XV Wydział Gospodarczy (Sąd Rejonowy). Wszystkie są w różnych lokalizacjach.

  Odpowiedz

  Walenty 17 kwietnia, 2020 o 11:42

  Szanowna Pani,
  sprzedałem 100% udziałów spółki z o.o., która była zarejestrowana pod adresem mojego prywatnego mieszkania.

  Czy aktualnie, aby pozbyć się spółki z mojego adresu wystarczy wypowiedzieć spółce umowę dostarczając ją prezesowi, który nie znajduje się pod adresem spółki? 🙂

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Michał 23 września, 2020 o 10:49

  Dzień dobry Pani Mecenas,
  Zachodzi potrzeba zmiany adresu spółki z o.o., która jest zawieszona. Czy to nie spowoduje np. odwieszenia spółki, z uwagi na fakt, ze zarząd działa i podejmuje uchwały?
  Czy można opłacić wniosek z prywatnego konta?
  Dziękuję, pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 23 września, 2020 o 17:10

  Panie Michale,
  w czasie zawieszenia można zmienić adres. Zarząd może działać w trakcie zawieszenia. O zawieszeniu jest sporo wpisów na blogu. Zapraszam.

  Odpowiedz

  Martyna 25 września, 2020 o 14:49

  Dzień dobry Pani Mecenas,
  Mam 99 udziałów w spółce z oo i jestem prezesem tej spółki, czy mogę zrezygnować z pełnionej funkcji prezesa? Jeżeli tak to co dalej? Czy powinnam zgłaszać to do sądu? Jeżeli tak to w jaki sposób?
  Dziękuję
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 26 września, 2020 o 11:18

  Pani Martyno,
  może Pani zrezygnować. Na blogu jest mnóstwo wpisów na ten temat.

  Odpowiedz

  Marcin 3 listopada, 2020 o 16:35

  Szanowna Pani Mecenas,

  chciałem zapytać co z obowiązkiem poinformowania Urzędu Skarbowego, co do zmienionego adresu spółki? Czy każdorazowo będzie trzeba złożyć także formularz NIP-8 do Urzędu Skarbowego? Jeśli tak to czy wysyłając zgłoszenie aktualizacyjne, w wyżej wymienionym wniosku musimy go uzupełniać w pełnym zakresie, czy może wystarczy jedynie w zakresie zmiany adresu, a pozostałe pola we wniosku możemy pozostawić puste?

  Życzę dużo zdrowia,
  Marcin

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 22 listopada, 2020 o 15:09

  Panie Marcinie,
  moim zdaniem zmiana adresu wymaga aktualizacji na NIP8.

  Odpowiedz

  Przemysław 17 listopada, 2020 o 18:15

  Szanowna Pani,

  Dziękuję za świetny wpis, mam jednak pewne wątpliwości, które mam nadzieję, że Pani rozwieje. Chciałbym zmienić adres spółki, jednak spółka była zakładana w sposób tradycyjny – umową u notariusza. W tej umowie nie ma punktu o zmianie siedziby oraz adresu. Czy w takiej sytuacji zmian adresu muszę najpierw dokonać u notariusza (zmiana umowy) a później udać się do KRS? Czy idę prosto do KRS tak jak Pani napisała w powyższym poście?

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 22 listopada, 2020 o 15:03

  Panie Przemysławie,
  proszę bardzo. Zmiana siedziby wymaga zmiany umowy, zatem wizyty u notariusza,a potem złożenia dokumentów w KRS. Sama zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy spółki. Składa Pan od razu dokumenty do KRS.

  Odpowiedz

  Przemysław 27 listopada, 2020 o 00:14

  Dziękuję Pani bardzo.

  Odpowiedz

  Kuba 10 września, 2021 o 07:54

  Złożyłem wniosek przez PRS na pełnomocnictwie, jednak nie dołączyłem wydruku z KRS, że pełnomocnictwo zostało podpisane przez właściwe osoby, czy to się kwalifikuje na zwrot? pozdrawiam

  Odpowiedz

  Amanda 2 sierpnia, 2022 o 10:36

  Szanowna Pani Mecenas,
  czy jeśli spółka z o.o. jest jednoosobowa to również nie jest konieczny akt notarialny przy zmianie adresu (miasto pozostaje to samo)?

  Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 2 sierpnia, 2022 o 11:40

  Pani Amando,
  w spółce jednoosobowej też nie jest konieczny akt notarialny przy zmianie jedynie adresu bez zmiany siedziby.

  Odpowiedz

  Joanna 25 listopada, 2022 o 20:43

  Dzień dobry Pani Mecenas,

  planuję przenieść prowadzenie działalności spółki z niewielkiego lokalu użytkowego, który spółka wynajmuje od początku prowadzenia działalności do domu (wygospodarowanego pokoju w budynku jednorodzinnym). Prowadzę małą pracownię projektowania ubrań. Lokal oraz mój dom znajdują się na tej samej działce, pod tym samym adresem. Czy oprócz rozwiązania umowy wynajmu oraz zgłoszenia do Urzędu Miasta wydzielenia pomieszczenia na cele działalności spółka powinna złożyć dokumenty do KRS?

  Dziękuję za sporą dawkę wiedzy w artykułach 🙂

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: