Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Uchwała o dalszym istnieniu spółki

Aneta Kułakowska21 marca 2019Komentarze (0)

Uchwała o dalszym istnieniu spółki – wciąż niewielu członków zarządu wie o obowiązku zwołania przez zarząd zgromadzenia wspólników w celu jej powzięcia. Mam na myśli przypadek, gdy bilans sporządzony przez zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.

 Uchwała o dalszym istnieniu spółki

Obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników

Na początek przywołam przepis będący podstawą prawną wskazanego powyżej obowiązku zarządu zwołania zgromadzenia wspólników.

Art. 233 § 1 k.s.h.:

Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Co do samego bilansu to nie musi to być sprawozdanie roczne, może to być bilans sporządzony w trakcie roku. Ważne jest w tym przypadku, że jeśli bilans rzeczywiście wykaże stratę wskazaną w/w przepisie nie czekać na termin zwyczajnego zgromadzenia wspólników, a niezwłocznie zwołać zgromadzenie nadzwyczajne. Oznacza to, że zarząd powinien jak najszybciej zwołać zgromadzenie wspólników, oczywiście przy zachowaniu procedury zwołania zgromadzenia, a jeśli istnieje szansa odbycia zgromadzenia bez formalnego zwołania to powinien skorzystać z tej właśnie możliwości.

Uchwała o dalszym istnieniu spółki

Zwołane przez zarząd zgromadzenie wspólników powinno powziąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki, ewentualnie uchwałę o rozwiązaniu spółki lub zgłoszeniu wniosku o upadłość. Wszystko zależy od tego w jakiej sytuacji finansowej znalazła się spółka i czy na przykład spełnia warunki do złożenia wniosku o upadłość.

Jeśli zgromadzenie zdecyduje o utrzymaniu spółki, dobrze byłoby (choć to nie jest obowiązkiem) podjąć decyzję co do określonego postępowania, które mogłoby pomóc spółce w wyjściu z problematycznej sytuacji. Mogą to być dopłaty wspólników, jeśli umowa spółki na to pozwala, obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego i wprowadzenie dodatkowego wspólnika z kapitałem, czy skorzystanie z kredytu itp.

Uchwały o dalszym istnieniu spółki oraz o jej rozwiązaniu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jednak w przypadku uchwały o rozwiązaniu spółki, istnieje wymóg umieszczenia jej w protokole sporządzonym przez notariusza.

Podsumowując, jeśli bilans wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników. Jeśli zarząd pomimo obowiązku nie zwoła zgromadzenia, niestety ryzykuje możliwością poniesienia odpowiedzialności cywilnoprawnej. Pamiętajcie jednak, że obowiązek powzięcia uchwały nie wyłącza ani nie zastępuje  obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli spełnione są warunki do jego zgłoszenia.

*****

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Umowa z jedynym członkiem zarządu będącym jednocześnie jedynym wspólnikiem

Rezygnacja członka zarządu złożona mailem

Lista osób uprawnionych do powołania zarządu

Skuteczność zmiany umowy spółki

Oświadczenie członka zarządu o przyjęciu stanowiska

 

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: