Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Aneta Kułakowska10 kwietnia 20188 komentarzy

Całkiem niedawno pisałam o obowiązku zarządu spółki z o.o. sporządzania sprawozdań finansowych. Tym razem opowiem Wam czym jest sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Sporządzenie sprawozdania finansowego nie kończy obowiązków zarządu spółki z o.o. wynikających z zamknięcia roku obrotowego. Zarząd zobowiązany jest również do sporządzenia sprawozdania z działalności spółki z o.o.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Pani mecenas, a czym jest sprawozdanie działalności i co mam w nim napisać?

Gdybym miała odpowiedzieć krótko to powiedziałabym, że sprawozdanie z działalności spółki to skrócony opis tego co działo się w spółce z o.o. przez cały ostatni rok.

Z kolei, jeśli zerkniemy w przepisy to dowiemy się, że sprawozdanie z działalności powinno zawierać wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej spółki, w tym ocenę efektów jej działalności oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. Ponadto powinno obejmować wskaźniki finansowe i niefinansowe, jeżeli jest to istotne dla oceny sytuacji spółki, oraz dodatkowe wyjaśnienia do kwot zawartych w sprawozdaniu finansowym. A nawet informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia.

Oprócz informacji finansowych pisemne sprawozdanie zarządu powinno zawierać informacje podstawowe, w tym o siedzibie i adresie spółki, położeniu zakładów produkcyjnych czy oddziałów, formie prawnej jednostki gospodarczej, o jej działalności i liczbie zatrudnionych pracowników.

Żaden przepis jednak nie podaje gotowego wzoru sprawozdania z działalności. Określa tylko zakres informacji, które powinny być w nim zawarte. Jednak katalog informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności nie jest zamknięty. Wskazuje nam jedynie pewien zakres minimalny pozostawiając zarządowi spółki z o.o. decyzję co do zakresu sprawozdania.

Zakres sprawozdania z działalności spółki z o.o.

Proponuję, aby sięgnąć do treści przepisu art. 49 ust.2 ustawy o rachunkowości, aby dowiedzieć się co zdaniem ustawodawcy powinno zawierać sprawozdanie z działalności spółki:

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

2) przewidywanym rozwoju jednostki;

3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;

4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;

5) udziałach własnych, w tym:

a) przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów,

d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;

6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

7) instrumentach finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń;

Przykładowe zestawienie informacji do sprawozdania z działalności 

Poniżej zamieściłam przykładowe zestawienie informacji do ujęcia w sprawozdaniu z działalności spółki z o.o.

Informacje ogólne

 1. Podstawowe informacje o spółce
 2. Kapitał zakładowy spółki
 3. Władze spółki
 4. Udziałowcy spółki
 5. Organizacja spółki
 6. Obszary działalności podstawowej spółki

Sytuacja finansowa spółki

 1. Ocena sytuacji finansowej
 2. Analiza rachunku zysków i strat, aktywów i pasywów i przepływów pieniężnych
 3. Wskaźniki finansowe i niefinansowe
 4. Rodzaje i ocena ryzyka operacyjnego i finansowego
 5. Przyjęta przez spółkę polityka zarządzania ryzykiem finansowym i zastosowane instrumenty finansowe zabezpieczające przed ryzykiem

Ocena działalności spółki

 1. Podsumowanie wyników i kierunki rozwoju działalności spółki
 2. Pozyskanie nowych rynków zbytu i wdrożenie nowych produktów/usług
 3. Nabycie i sprzedaż nieruchomości/przedsiębiorstw/udziałów/akcji
 4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
 5. Przewidywany rozwój spółki w nadchodzącym okresie

Pozostałe obszary

 1. Zatrudnienie i ochrona środowiska naturalnego
 2. Istotne zdarzenia po dacie bilansu
 3. Inne informacje.

Oświadczenia zarządu spółki

 1. Oświadczenie zarządu spółki dotyczące sprawozdania finansowego spółki za okres 01.01.2017-31.12.2017
 2. Wnioski zarządu do zgromadzenia wspólników.

Złożenia sprawozdania z działalności do KRS

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o. podpisują wszyscy członkowie zarządu pełniący funkcję w dacie sporządzenia sprawozdania. Sprawozdania nie podpisują byli członkowie zarządu, chociażby pełnili swoje funkcje w roku obrotowym, którego sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o. składacie do KRS do repozytorium dokumentów finansowych poprzez system teleinformatyczny. Wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki składasz sprawozdanie finansowym, opinię biegłego (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu) wraz uchwałą zgromadzenia wspólników zatwierdzającą sprawozdanie finansowe. Musisz to zrobić w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jeśli nie złożycie dokumentów, możecie spodziewać się wezwania z KRS do ich złożenia w terminie 7 dni pod rygorem nałożenia grzywny.

O tym jak po zmianach będziecie składać sprawozdania do KRS już pisałam. Zmiany weszły w życie 15 marca tego roku. Wkrótce przekonamy się jak będzie to wyglądać w praktyce i z jakimi problemami będą borykać się zarządy spółek.

Sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności nie kończy obowiązków zarządu spółki z o.o. wynikających z zamknięcia roku obrotowego. Ale o tym napiszę w jednym z kolejnych wpisów.

**********************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli szukacie prostych wzorów dokumentów z omówieniem to koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami.  Znajdziecie tam również wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki.

wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki z o.o.

Zachęcam do zapoznania się z innymi wpisami:

Obowiązek zarządu spółki z o.o. dotyczący składania sprawozdań finansowych do KRS

Obowiązek zarządu sporządzania sprawozdań finansowych

Kiedy wymagane jest złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu spółki z o.o.

Jak odwołać Prezesa Zarządu spółki z o.o.?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Tomasz 28 marca, 2019 o 14:15

  Dzień dobry. Chciałbym dowiedzieć się czy w w spółkach z o.o. (mikro i małe) gdzie sprawozdanie finansowe sporządza się wg uprosczonych zasad co dopuszcza UoR, konieczne jest sporzadzanie przez zarząd „sprawozdania z działalności” i składanie do KRS?
  Z góry dziękuję i pozdrawiam
  Tomasz Wiraszka

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 28 marca, 2019 o 18:20

  Panie Tomaszu,
  nawet w przypadku takich spółek konieczne jest sporządzenie sprawozdania z działalności przez zarząd.

  Odpowiedz

  MIchal 28 marca, 2019 o 21:35

  Generalnie wszystkie spółki z o.o. zobowiązane są do sporządzania – wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym – sprawozdania z działalności jednostki. Jednak, w myśl obecnie obowiązujących przepisów bilansowych, sprawozdania tego mogą nie sporządzać spółki z o.o. będące jednostkami mikro lub jednostkami małymi, pod warunkiem że stosowne dane zostaną zamieszczone w informacji dodatkowej lub w informacji uzupełniającej do bilansu.

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 29 marca, 2019 o 06:43

  Panie Michale,
  zgadza się. Dziękuję za uzupełnienie mojej odpowiedzi.

  Odpowiedz

  Paweł 29 marca, 2019 o 00:07

  Dzień dobry, dlaczego w takim przypadku nie można skorzystać z uprawnienia z art 49 ust. 4 UoR ?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 29 marca, 2019 o 06:45

  Panie Pawle,
  Pan Michał napisał o wyjątku. Proszę zerknąć do komentarza powyżej.

  Odpowiedz

  Robert 11 kwietnia, 2019 o 20:15

  Witam,
  W związku z zmianami w przepisach odnośnie obowiązków zarządu mikro spółek z o.o. mam prośbę o wyjaśnienie w jakim terminie i jakie dokumenty zarząd mikro spółki powinien złożyć do KRS i Urzędu skarbowego. e-sprawozdanie sporządziłem i podpisałem elektronicznie w terminie.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 15 kwietnia, 2019 o 17:08

  Panie Robercie,
  zachęcam do zapoznania się z wpisem na blogu: https://zarzadwspolcezoo.pl/zblizajace-sie-terminy-dla-spolek/

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: