Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019

Aneta Kułakowska07 maja 2020Komentarze (1)

Jak koronawirus wpłynął na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019?

W tym roku w marcu opublikowałam wpis dotyczący sprawozdania finansowego za 2019 i ważnych terminów  dla spółki w 2020. Koronawirus w ostatnim czasie ma wpływ na wszystko. Na sporządzenie dokumentacji za 2019 rok również.

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. przesunęło ustawowe terminy. Otrzymaliście dodatkowe 3 miesiące na sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019

Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019

Zakładając, że w większości spółek z o.o. rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym do dnia 31 marca 2020 r. byliście zobowiązani do sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2019 rok. W związku z w/w rozporządzeniem termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego upływa 30 czerwca 2020 r.

Nadal sprawozdanie sporządzacie w formacie elektronicznym xml. Sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzyliście prowadzenie ksiąg rachunkowych i wszyscy członkowie zarządu. Sprawozdanie podpisujecie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Datą sporządzenia sprawozdania finansowego jest data złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie z działalności spółki i badanie biegłego rewidenta

Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym to do 31 marca 2020 r. należało sporządzić i podpisać sprawozdanie z działalności za 2019. W przypadku tego sprawozdania również termin na sporządzenie i podpisanie upływa w tym roku 30 czerwca 2020 r.

Nie wszystkie spółki z o.o. są jednak zobligowane do jego sporządzenia. Pisałam o tym we wpisie Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Z uwagi na przesunięcie terminu dla sprawozdania finansowego, przesunięte mogą zostać również terminy na ich zbadanie przez biegłych rewidentów. Oczywiście w tych spółkach, które zobligowane są do badania. Jednak to już pozostaje w ramach Waszych ustaleń z biegłymi rewidentami.

Rada nadzorcza

Nie we wszystkich spółkach jest rada nadzorcza. Jeśli u Was jest to pamiętajcie, że na radzie również spoczywają obowiązki związane z zakończeniem roku obrotowego. Do zadań rady nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym. A także ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokryciu straty. Rada nadzorcza sporządza i składa zgromadzeniu wspólników pisemne sprawozdanie z wyników tych ocen.

W praktyce więc po sporządzeniu sprawozdań, a przed terminem zwyczajnego zgromadzenia wspólników zwoływane jest posiedzenie rady nadzorczej, na którym członkowie sporządzają wyżej wspomniane sprawozdanie, tak aby móc je przedstawić na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Jeśli rok bilansowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. to najpóźniej 30 czerwca 2020 r. odbyłoby się zwyczajne zgromadzenie wspólników. Rozporządzenie również w tym przypadku dało Wam dodatkowe 3 miesiące, przesuwając ostateczny jego termin na 30 września 2020 r.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być przynajmniej:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2019 rok
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok 2019
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium za 2019 (dotyczy wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej, jeśli jest powołana)

Złożenie sprawozdania finansowego za 2019 do KRS

Jeśli macie już sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i protokół ze zwyczajnego zgromadzenia to przed Wami ostatni krok. Ostatnim krokiem jest złożenie sprawozdania finansowego do KRS. Dokonujecie tego wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System ten umożliwia Wam bezpłatne złożenie sprawozdania bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych. W terminie 15 dni od zwyczajnego zgromadzenia wspólników (zatwierdzenia sprawozdania) musicie wysłać dokumenty do KRS. Jeśli więc zgromadzenie odbedzie się ostatniego dnia, czyli 30 września to 15 października 2020 r. mija Wam ostatni dzień terminu.

Za 2019 rok przesyłacie do KRS następujące dokumenty:

 1. sprawozdanie finansowe za 2019 rok w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 2. sprawozdanie z działalności za rok 2019 (jeśli nie jesteście zwolnieni) w postaci elektronicznej (np. xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 3. opinia biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu) w postaci elektronicznej (np. xml, doc, pdf i inne) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 4. uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku bądź pokryciu straty – mogą być zeskanowane i przesłane w pdf .

*******************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również ebook Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Koronawirus a termin złożenia wniosku o upadłość

Zmiany w k.s.h. przez koronawirusa

Jak spółka może uniknąć zaskoczenia po rozwodzie jednego z udziałowców – udziały w spółce z o.o. w przypadku rozwodu i podziału majątku jednego ze wspólników. Rozmowa z Adwokatem Aleksandrą Gaczek

Ponownie o zawieszeniu spółki

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Anna 22 maja, 2020 o 08:52

  Dzień dobry,
  Pani Mecenas, jesli w umowie spolki :
  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później niż do 31 maja po upływie roku obrachunkowego.
  termin na wysylke zawiadomien zatem mamy do konca maja.

  Jednocześnie bez zmian pozostaje art. 231 KSH na podstawie, którego ZZW winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
  Wobec braku konieczności zatwierdzenia sprawozdania (oraz braku faktycznej możliwości z przyczyn braku opinii biegłego rewidenta) ZZW odbyte w czerwcu nie będzie posiadało pkt dot. sprawozdania z zarządu, sprawozdania finansowego, kwestii zysku/ straty a także dalszego istnienia spółki. Wobec tego trzymając się stricte obowiązujących przepisów należałoby odbyć w czerwcu ZZW na którym dokona się udzielenia absolutorium i zobowiązania Zarządu do zwołania kolejnego zgromadzenia po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta niezwłocznie, nie póżniej jednak niż do końca września 2020.

  Wynika to z luki prawnej powstałej w wyniku przesunięcia terminów dot. sprawozdania i braku takiego przesunięcia co do samego zgromadzenia.
  Czy instnieje możliwosć odbycia jednego Zgromadzenia w terminie np. lipcowym bez koniecznosci zawiadamiania do konca maja i odbycia do konca czerwca jedynie w sprawie zzatw. absolutorium ?
  Będę ogromnie wdzięczna za odpowiedz
  Anna

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: