Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Spółka z o.o. jako strona umowy, czyli jak opisać spółkę w komparycji umowy

Aneta Kułakowska13 lutego 2018Komentarze (0)

Czytelniku, jeśli czytasz mojego bloga to wiesz, że zarząd spółki  z o.o. prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Wiesz również, że to zarząd reprezentuje spółkę z o.o. jako stronę umowy. Zresztą nie chodzi mi o jakąś konkretną umowę, ale wyłącznie o sposób opisu spółki z o.o. jako strony umowy. Z doświadczenia wiem, że wiele osób nie wie jak opisać spółkę jako stronę umowy i często pojawiają się w tym zakresie błędy, ewentualnie opis jest tylko szczątkowy. Liczę, że dzisiejszy wpis – Spółka z o.o. jako strona umowy, czyli jak opisać spółkę w komparycji umowy, będzie pomocny.

Spółka z o.o. jako strona umowy

Spółka z o.o. jako strona umowy

Niestety bardzo często w swojej praktyce spotkam się z błędami w opisie spółki z o.o. jako strony umowy czy innego dokumentu, w którym występuje spółka z o.o. Dlatego też, w dzisiejszym bardzo krótkim wpisie zamieszczam przykładowy wzór opisu spółki z o.o. jako strony umowy, który możnesz umieścić w komparycji umowy:

***

Spółka pod firmą ABCD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  adres: 01-111 Warszawa, ul. Sądowa 1 lok. 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001234, o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych, NIP 111-222-33-44, REGON 123456789, którą przy niniejszej umowie reprezentuje jednoosobowo Jan Nowak  – Prezes Zarządu

uprawniony do jednoosobowej reprezentacji zgodnie z reprezentacją wynikającą z odpisu aktualnego z KRS z dnia 12 lutego 2018 roku (Identyfikator wydruku: RP/……) oraz z kopii Umowy Spółki załączonej do niniejszej umowy.

 ***

To tylko przykładowy wzór, który może zostać przez Ciebie odpowiednio zmieniony w zależności od osób reprezentujących spółkę z o.o. oraz podstawy tej reprezentacji. Liczę, że załączony wzór pomoże Ci opisać Twoją spółkę z o.o. jako stronę umowy.

Daj Czytelniku znać jak Ci poszło i czy wciąż masz pytania w tym zakresie.

*****

Przeczytaj również:

Reprezentacja spółki z o.o.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: