Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Skutki naruszenia zakazu konkurencji przez członka zarządu

Aneta Kułakowska10 kwietnia 2019Komentarze (0)

Członków zarządu spółki z o.o. obowiązuje zakaz konkurencji. Kilka miesięcy temu na blogu pojawił się jedyny do tej pory wpis na ten temat – Zakaz konkurencji członka zarządu. O skutkach jego naruszenia napisałam raptem kilka słów, ponieważ wpis miał jedynie zapoznać Was z samą instytucją zakazu konkurencji wynikającą bezpośrednio z k.s.h.  Dzisiaj rozwinę temat i opiszę skutki naruszenia zakazu konkurencji przez członka zarządu.

 

Skutki naruszenia zakazu konkurencji

Skutki naruszenia zakazu konkurencji przez członka zarządu

Art. 211 k.s.h. regulujący zakaz konkurencji członków zarządu w spółce z o.o. nie określa następstw naruszenia zakazu konkurencji. Spółka z o.o. ma jednak możliwość skorzystania nie tylko z instrumentów o charakterze organizacyjnym, czyli z zawieszenia czy odwołania członka zarządu. Ma ona również możliwość podjęcia działań o charakterze odszkodowawczym kiedy tą szkodę poniosła na skutek działań członka zarządu i wystąpienia z pozwem o naprawienie szkody. A w przypadku, jeśli członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem w spółce, spółka może wystąpić z pozwem o wyłączenie wspólnika ze spółki. Udziały wyłączonego wspólnika muszą zostać przejęte przez pozostałych wspólników lub osoby trzecie. Kolejnym rozwiązaniem może być także pociągnięcie członka zarządu do odpowiedzialności karnej, jeśli wyrządził on spółce znaczną szkodę majątkową. Warto również wiedzieć o tym, że naruszenie zakazu konkurencji przez ujawnienie tajemnicy spółki również dodatkowo może rodzić odpowiedzialność karną na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zawieszenie czy odwołanie członka zarządu

W swojej praktyce częściej spotykam się z odwołaniem członka zarządu niż zawieszeniem w przypadku naruszenia zakazu konkurencji. Dlaczego? Ponieważ jeśli dowody naruszenia zakazu konkurencji nie budzą wątpliwości to wspólnicy nie chcą odwlekać w czasie nieuniknionego. Nie ma co ukrywać, że naruszenie zakazu konkurencji jest wystarczającą i uzasadnioną podstawą do dowołania z pełnionej funkcji. A w przypadku zatrudnienia członka zarządu na umowę o pracę, spółka jako pracodawca może nie tylko rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, ale również, jeśli zostały spełnione przesłanki, skorzystać z możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Dodatkowo w przypadku, jeśli spółka wskutek naruszenia zakazu konkurencji poniosła szkodę majątkową, to może  dochodzić jej naprawienia na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

Pozew o naprawienie szkody

Jak już wspomniałam wyżej, spółka może też wytoczyć powództwo o naprawienie szkody. Ma na to rok od dnia naruszenia zakazu konkurencji. Po upływie roku z takiej możliwości może skorzystać również wspólnik i wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Pamiętajcie jednak, że to spółka musi wskazać dowody na powstałą szkodę w majątku spółki i jej wysokość. Często nie jest to takie łatwe.

Do tematu na pewno jeszcze wrócę, tak więc zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów na blogu. A jeśli chcecie skorzystać z pomocy prawnej to zapraszam do kontaktu.

*****

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Prokurenci, radcowie prawni i adwokaci mogą składać sprawozdania finansowe

Czy zarząd spółki może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Wzór sprawozdania zarządu z działalności

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Przedmiot działalności spółki z o.o.

Kto podpisuje dokumenty do KRS

Uchwała o dalszym istnieniu spółki

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: