Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Skazany nie zostanie prokurentem

Aneta Kułakowska31 grudnia 2018Komentarze (0)

Dawno przymierzałam się do tego wpisu, ponieważ przepisy obowiązują już od 1 października 2018 r. Pod koniec roku nadrabiam zaległości. Otóż chodzi mi o przepisy k.s.h., które nie pozwalają osobom prawomocnie skazanym pełnić funkcji prokurenta w spółce z o.o.

Skazany nie zostanie prokurentem

Skazany nie zostanie prokurentem

Od dnia 1 października 2018 r. weszła w życie zmiana k.s.h. rozszerzająca ograniczenia dotyczące pełnienia określonych funkcji w spółkach.

Dotychczas zgodnie z art. 18 § 2 k.s.h. członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatorem spółki z o.o. nie mogła być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 k.s.h, art. 587 k.sh., art. 590 k.s.h oraz art. 591 k.s.h.

Powyższy zakaz nie obejmował prokurentów spółek. Jak zapewne wiecie uprawnienia prokurenta w zakresie reprezentacji spółki są zbliżone do uprawnień członka zarządu. Wobec tego osoba skazana za przestępstwa wspomniane powyżej mogła tak naprawdę sprawować funkcje zarządcze dzięki możliwości pełnienia funkcji prokurenta.

Od dawna było wiadomo, że lukę w przepisach pozwalająca na pełnienie funkcji prokurenta osobie skazanej wykorzystywały osoby skazane, które wcześniej pełniły w spółce funkcję członka zarządu. Członków zarządu nie mogących już pełnić funkcji w zarządzie, powoływano na prokurentów. W praktyce osoby, które popadły w konflikt z prawem, stały za sterami wielu spółek.

Zakaz pełnienia funkcji prokurenta określony w art. 18 § 2 k.s.h ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Oznacza to, że jeżeli w okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego nastąpi zatarcie skazania, to taka osoba będzie mogła sprawować funkcję prokurenta.

Skutki powierzenia funkcji prokurenta osobie skazanej

KRS za każdym razem przed dokonaniem wpisu osoby pełniącej określone funkcje w spółce, dokonuje weryfikacji w Krajowym Rejestrze Karnym. Do tej pory tak było chociażby w przypadku członków zarządu. Teraz tej weryfikacji podlegają również osoby, którym powierzono pełnienie funkcji prokurenta w spółce. W przypadku negatywnej weryfikacji przez KRS, czyli uzyskaniu informacji o skazaniu i braku przesłanek uchylających zakaz, KRS oddala wniosek o wpis. A co do prokurentów już wpisanych w KRS, możemy spodziewać się, że podobnie jak w przypadku członków zarządu, sądy rejestrowe będą wykreślać prokurentów z urzędu, chyba że spółki uprzedzą działania KRS i same pozbędą się takiej osoby.

*****

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: