Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Rezygnacja członka zarządu – zmiana przepisów

Aneta Kułakowska12 lutego 20193 komentarze

O rezygnacji członka zarządu już pisałam na blogu. O rezygnacji pojawiły się 3 wpisy: Rezygnacja członka zarządu, Rezygnacja członka zarządu w przypadku jednoosobowego zarządu oraz Rezygnacja członka zarządu z datą przyszłą. W styczniu sygnalizowałam, że od 1 marca 2019 r. w zakresie  rezygnacji ostatniego członka zarządu (jedynego członka) wejdą w życie zmiany w przepisach k.s.h., dlatego też dzisiaj trochę Wam o tym opowiem. Zapraszam więc do zapoznania się z wpisem Rezygnacja członka zarządu – zmiana przepisów.

Rezygnacja członka zarządu – zmiana przepisów

Rezygnacja członka zarządu – jak jest

Pisałam już o tym, że rezygnacja członka zarządu spółki z o.o. stanowi jedną z przesłanek powodujących wygaśnięcie mandatu członka zarządu. Jeśli w umowie spółki brak szczególnych uregulowań w tym zakresie, to co do zasady rezygnację członek zarządu może złożyć w każdym czasie. Nie oznacza to jednak, że jest to kwestia całkowicie bezproblemowa dla spółek.

Otóż, najwięcej problemów z rezygnacją członka zarządu mają głównie spółki z jednoosobowym zarządem, a także te w których ostatni członek zarządu postanowił zrezygnować.

Aktualnie rezygnacje w przypadku jednoosobowego zarządu składane są zwołanemu zgromadzeniu wspólników, prokurentowi czy pełnomocnikowi powołanemu do tej czynności. Są też zwolennicy tego, aby jedyny członek zarządu składał rezygnację poprzez wysłanie jej pod adres spółki. Ewentualnie poprzez złożenie w sekretariacie zarządu, tak aby umożliwić podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją. Każde jednak z wyżej wymienionych rozwiązań ma jednak swoich zwolenników i przeciwników.

Z czego wynika problem rezygnacji jedynego członka?

Co do zasady członek zarządu może złożyć rezygnację w każdym momencie. Rezygnacja jest jednostronną czynnością prawną, wobec czego nie jest konieczne przyjęcie tej rezygnacji przez spółkę. Nie ma też takiej możliwości, aby spółka, powołując się na brak przyjęcia rezygnacji, domagała się dalszego wykonywania obowiązków przez członka zarządu. Problem dotyczy jednak skuteczności rezygnacji, dla której wymagane jest jej dojście do osób uprawnionych do odbierania oświadczeń kierowanych do spółki i powstaje ona dokładnie z tą chwilą. Aby móc się skutecznie powoływać na złożoną rezygnację musimy mieć przede wszystkim pewność, że oświadczenie o rezygnacji doszło do spółki. Stąd propozycja ustawodawcy co do zmiany przepisów k.s.h., aby nam w tym pomóc

Rezygnacja członka zarządu – zmiana przepisów

Wejście w życie zmiany art. 202 k.s.h. poprzez dodanie §6 wprowadza nową regulację procedury rezygnacji jedynego lub ostatniego w spółce członka zarządu.

Art. 202 §6 k.s.h.:

Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 2331, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Jak sami widzicie, zgodnie z dodatkowym paragrafem, jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników. Zapisy dotyczące rezygnacji można jednak inaczej uregulować w umowie spółki. Jeśli w umowie spółki nie został inaczej uregulowany przypadek rezygnacji, to członek zarządu, aby skutecznie złożyć rezygnację jest zobowiązany zwołać zgromadzenie wspólników.

 Czy jest to dobre rozwiązanie?

Przekonamy się w praktyce. Ja nie do końca jestem przekonana. Już pojawiają się głosy, iż rozwiązanie to ogranicza swobodę rezygnacji członka zarządu, odraczając okres wygaśnięcia mandatu. Ponadto wymóg zwołania zgromadzenia wspólników pomija sytuację, kiedy w spółce inne osoby posiadają uprawnienia do powołania członków zarządu, a nie tylko zgromadzenie wspólników. I ja się z tym zgadzam. Ustawodawca chciał nam pomóc, ale nie wyszło to najlepiej. Mogę jedynie proponować, aby spółki same we własnym zakresie w umowach spółek postarały się wprowadzić odpowiednie zapisy. Przede wszystkim takie, które uregulują sposób składania rezygnacji przez członków zarządu.

Zapraszam Was do śledzenia kolejnych wpisów na blogu, komentowania i subskrypcji.

*****

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Oświadczenie członka zarządu o przyjęciu stanowiska

Tekst jednolity umowy spółki w KRS

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

 

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Robert 20 maja, 2019 o 20:48

Pisze Pani, że “…wymóg zwołania zgromadzenia wspólników pomija sytuację, kiedy w spółce inne osoby posiadają uprawnienia do powołania członków zarządu, a nie tylko zgromadzenie wspólników”. Czy przepis nie stanowi czasem “… chyba że umowa spółki stanowi inaczej”?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska 24 maja, 2019 o 07:56

Panie Robercie,
“chyba że umowa spółki stanowi inaczej” oznacza również to, że w umowie inne podmioty zostały umocowane do powołania członków zarządu, a nie zgromadzenie wspólników.

Odpowiedz

Paulina 15 kwietnia, 2020 o 15:16

Witam, jak należy stosować się do przepisu w przypadku, gdy jedyny członek zarządu jest jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: