Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Rezygnacja członka zarządu z datą przyszłą

Aneta Kułakowska30 grudnia 2018Komentarze (0)

O rezygnacji członka zarządu pojawiły się do tej pory już 2 wpisy na blogu: Rezygnacja członka zarządu i Rezygnacja członka zarządu w przypadku jednoosobowego zarządu. Powracam do tematu krótkim wpisem o rezygnacji członka zarządu z datą przyszłą.

 

Rezygnacja członka zarządu z datą przyszłą

Rezygnacja członka zarządu z datą przyszłą

Złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółki z o.o. pociąga za sobą zmianę jej składu osobowego, a może też jednocześnie prowadzić do braku zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego. Znalezienie odpowiedniej osoby (lub osób) do zarządu spółki oraz zwołanie zgromadzenia wspólników zajmuje czas, a w tym okresie spółka funkcjonuje bez zarządu. Przypadek w praktyce działania spółek niestety nierzadki.

Niektórzy zastanawiali się nad możliwością złożenia oświadczenia o rezygnacji z zastrzeżeniem warunku, ewentualnie z datą przyszłą. Co mogłoby dać spółce z o.o. niezbędny czas na powołanie kolejnego członka lub członków zarządu. Dotychczas brak było jednolitego stanowiska w przedmiocie dopuszczalności składania oświadczenia o rezygnacji z zastrzeżeniem warunku. Wątpliwości dopiero wyjaśniła  uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31.03.2016 r., III CZP 89/15. SN wskazał, iż niedopuszczalne jest złożenie rezygnacji pod warunkiem ze względu na wprowadzanie stanu niepewności w stosunkach z udziałem spółki. Dopuścił jednak możliwość, aby w rezygnacji członek zarządu wskazał późniejszą datę ustąpienia z funkcji w zarządzie w stosunku do chwili złożenia oświadczenia o rezygnacji. Jednocześnie SN wskazał, że oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji w spółce z o.o. członek zarządu składa zgodnie z regułą wskazaną w art. 205 § 2 k.s.h., czyli na ręce innego członka zarządu lub prokurenta.

 

Wzór oświadczenia o rezygnacji członka zarządu z datą przyszłą

Poniżej zamieszczam przykładowy najprostszy wzór oświadczenia o rezygnacji członka zarządu z datą przyszłą.

Warszawa, dnia …….

Zarząd Spółki pod firmą

ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie

Niniejszym oświadczam, iż z dniem 31 stycznia 2019 r. rezygnuję z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki i jednocześnie z funkcji Prezesa Zarządu Spółki ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Ostatnim dniem pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki będzie dzień 31 stycznia 2019 r.

………………………………

podpis

 

Zmiany przepisów w zakresie rezygnacji

Od 1 marca 2019 r. w przypadku rezygnacji ostatniego członka zarządu wejdą w życie zmiany w przepisach k.s.h., ale o tym już w styczniu na blogu.

Zasygnalizuję jedynie, że zmiana art. 202 k.s.h. wprowadzi nową regulację procedury rezygnacji ostatniego członka zarządu w spółce z o.o. Ostatni członek zarządu składać będzie rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników.

Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów.

*****

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: