Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Przeznaczenie zysku w spółce z o.o.

Aneta Kułakowska29 maja 2019Komentarze (0)

Zbliżające się zwyczajne zgromadzenie wspólników sprawia, że zarządy spółek zaczynają zastanawiać się jakie powinno być przeznaczenie zysku w spółce z o.o. wypracowanego w 2018 roku. O tym,  jakie jest przeznaczenie zysku w spółce z o.o. niektórzy myślą dopiero w połowie roku. Zresztą nie bez powodu dostałam od Was mnóstwo pytań właśnie o to na co spółki z o.o. mogą zysk przeznaczyć i jak go podzielić. W takim razie zapraszam na wpis.

Przeznaczenie zysku w spółce z o.o.

Przeznaczenie zysku w spółce z o.o.

Jeśli w Waszych spółkach sprawy podziału osiągniętego zysku nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników, to właśnie zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje w tej sprawie uchwałę. Wówczas to zgromadzenie wspólników może podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości bądź w części na rzecz wspólników (dywidenda). Może również zdecydować o wyłączeniu nawet w całości zysku od podziału na rzecz wspólników. Wskazując jednocześnie, iż wypracowany zysk zostanie przekazany na jeden z funduszy lub na kilka funduszy własnych (fundusz rezerwowy, zapasowy czy celowy). Zysk w całości lub w części zgromadzenie może również przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Może się okazać, że zgromadzenie chcąc przeznaczyć zysk, np. na fundusz celowy z przeznaczeniem na konkretną inwestycję, będzie musiało go najpierw utworzyć. Uchwały o utworzeniu funduszu mogą zostać podjęte na tym samym zgromadzeniu.

Art. 192 k.s.h.

Dokonując podziału zysku weźcie pod uwagę również brzmienie art. 192 k.s.h.:

Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Oznacza to, że zgromadzenie może dysponować zyskiem pomniejszonym o obowiązkowe odpisy wynikające z ustawy i umowy spółki.

Wniosek zarządu co do podziału zysku

Przepisy k.s.h. zobowiązują zarząd do przedłożenia wniosku co do podziału zysku, a radę nadzorczą do oceny tego wniosku. Zarząd spółki powinien zatem przedstawić swoją propozycję podziału zysku (najlepiej z uzasadnieniem) i poddać ją ocenie rady nadzorczej. Jeśli jej w spółce nie ma, to propozycja podziału zysku trafia bezpośrednio na zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie wspólników nie jest jednak związane propozycją zarządu ani ewentualną oceną rady nadzorczej.

Pamiętajcie, że pomimo tego, że głównie skupiamy się na zysku osiągniętym w ostatnim roku. Zarząd przygotowując wniosek powinien brać pod uwagę całokształt stanu kapitałów własnych spółki. A to oznacza, że nie może zapomnieć chociażby o stracie z lat ubiegłych czy niepodzielonym zysku z poprzednich lat.

Uchwała o podziale zysku

O tym czy zwyczajne zgromadzenie w Waszych spółkach podejmie uchwałę o podziale zysku będzie zależeć od sprawozdania finansowego. Jeśli bowiem spółka osiągnęła zysk, zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysku.

Uchwałę o podziale zysku zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Pamiętajcie o tym, że jest to konieczna przesłanka do podjęcia takiej uchwały. Bez zatwierdzenia sprawozdania, zgromadzenie nie podejmuje uchwały w sprawie podziału zysku.

W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie zysku na rzecz wspólników. W uchwale zgromadzenie wskazuje kwotę dywidendy, dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Jeśli nie określi terminu wypłaty, to dywidendę wypłaca się wspólnikom niezwłocznie po dniu dywidendy.

Zanim podejmiecie decyzję co do podziału zysku, zwróćcie uwagę na zapisy Waszej umowy spółki. Może się okazać, że umowa spółki przyznaje wspólnikom roszczenie o wypłatę całości bądź części osiągniętego zysku. A może wyłącza lub ogranicza na jakiś czas udział w zysku.

***************************************************

#autopromocja #produktwłasny

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Zmianę siedziby i adresu spółki z o.o. Wzory dokumentów z omówieniem.

Zmiana siedziby i adresu spółki z o.o. Wzory dokumentów z omówieniem.

Zapraszam do zapoznania się z ostatnimi wpisami na blogu:

Format dokumentów składanych do KRS

Zwyczajne zgromadzenie wspólników po terminie

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Opłata za zmianę wpisu w KRS

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: