Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Przedmiot działalności spółki z o.o.

Aneta Kułakowska26 marca 2019Komentarze (0)

Przedmiot działalności spółki z o.o. – jeszcze nie o tym pisałam. Warto więc nadrobić te zaległości, tym bardziej że pytań od Was przybywa.

Przedmiot działalności spółki z o.o.

Przedmiot działalności spółki z o.o.

Z przedmiotem działalności spółki z o.o. mamy do czynienia w umowie spółki, a potem na etapie jego ujawniania w KRS. Przedmiot działalności spółki w umowie spółki możecie określić w dowolny sposób. Ma być jedynie na tyle wyraźnie określony, aby było jasne co jest przedmiotem działalności spółki. Na pewno nie ma wymogu, aby przedmiot działalności w umowie spółki został określony poprzez wybór PKD, choć w zdecydowanej większości umów, właśnie w ten sposób spółki określają przedmiot działalności. Taki sposób określania wypracowała praktyka, co zapewne ułatwia wpis przedmiotu działalności do KRS. Nawet jeśli w umowie spółki przedmiot działalności nie został określony poprzez wybór pkd, to już podczas ujawnienia przedmiotu działalności w KRS musicie posługiwać się Polską Klasyfikacją Działalności  (PKD), aby dokonać wpisu przedmiotu działalności w KRS.

Do czasu nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie 1 grudnia 2014 r., nie było żadnych ograniczeń co do ilości PKD ujawnianych w KRS. Nowelizacja ograniczyła zakres obowiązku ujawniania przedmiotu działalności spółki w KRS do 10 pozycji PKD, w tym wskazania przeważającego przedmiotu działalności na poziomie podklasy (np. 70.22.Z). Oczywiście w KRS możecie wpisać wyłącznie te kody PKD, które określają przedmiot działalności spółki zdefiniowany w umowie. To oznacza również, że możecie dokonać zmiany wpisu w zakresie wyboru PKD w KRS bez zmiany umowy spółki, jeśli umowa przewiduje dany rodzaj działalności.

Zmiana przedmiotu działalności

Gdy planujecie zmianę przedmiotu działalności spółki określonego w umowie spółki, musicie dokonać zmiany samej umowy spółki. W przypadku spółki założonej tradycyjnie u notariusza, zmiany umowy spółki dokonujecie uchwałą zgromadzenia wspólników umieszczoną w protokole notarialnym. Co do spółki z o.o. założonej za pośrednictwem S24, możecie skorzystać z możliwości zmiany w tym systemie bez udziału notariusza. Pamiętajcie jednak, aby zmianę umowy spółki zgłosić do KRS. Dopiero bowiem wpis zmiany umowy spółki w KRS spowoduje skuteczną zmianę umowy spółki, w tym zmianę przedmiotu działalności.

Nowelizacja ustawy o KRS

Wspominałam wyżej o nowelizacji, która ograniczyła zakres ujawniania przedmiotu działalności spółki w KRS do 10 pozycji PKD. A to oznacza, że od dnia jej wejścia w życie, spółki mają obowiązek zgłosić ww. zmianę, czyli ograniczenie się do 10 pkd przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy. Jeśli więc w ostatnich latach nie zgłaszaliście żadnych zmian w KRS, to do dnia 1 grudnia 2019 r. na pewno należałoby dokonać zmiany wpisu w zakresie przedmiotu działalności ujawnionego w KRS poprzez wybór 10 pkd, w tym jednego pkd w zakresie przedmiotu działalności przeważającej. Zgłoszenie tej zmiany dokonujecie na formularzu KRS-ZM, oczywiście załączając go do wniosku KRS Z3.

Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów. Jeśli potrzebujecie pomocy prawnej to zapraszam do kontaktu.

*****

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Kto podpisuje dokumenty do KRS

Kto ustala wynagrodzenie członków zarządu, jeśli umowa spółki tego nie określa

Uchwała o dalszym istnieniu spółki

Umowa z jedynym członkiem zarządu będącym jednocześnie jedynym wspólnikiem

Rezygnacja członka zarządu złożona mailem

 

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: