Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Prokurenci, radcowie prawni i adwokaci mogą składać sprawozdania finansowe

Aneta Kułakowska04 kwietnia 2019Komentarze (0)

U zdecydowanej większości z Was rok bilansowy pokrywa się z kalendarzowym, tak więc mogę uznać, że sprawozdania finansowe za 2018 rok już sporządziliście i uporaliście się również z ich podpisaniem w terminie. Przed Wami sporządzenie sprawozdania z działalności oraz zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników. O sporządzeniu sprawozdania z działalności możecie poczytać choćby w ostatnim wpisie, a o zwyczajnym zgromadzeniu wspólników tutaj. Dzisiaj jedynie chciałabym zasygnalizować o zmianach w kręgu osób uprawnionych do złożenia sprawozdania finansowego w imieniu spółki z o.o., o czym jeszcze rok temu mogliśmy tylko pomarzyć.

 

Prokurenci, radcowie prawni i adwokaci mogą składać sprawozdania finansowe

Prokurenci, radcowie prawni i adwokaci mogą składać sprawozdania finansowe

Zmiany wprowadzone w ustawie o KRS umożliwiają aktualnie złożenie sprawozdania finansowego przez prokurenta, radcę prawnego i adwokata, a także prawnika zagranicznego i zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Art. 19e ust. 2  i 3a ustawy o KRS

2.Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.

3a. Zgłoszenia może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1184, 1467, 1669 i 2193) i art. 601 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poza. 2115 i 2193), o ile w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

A to oznacza, że sprawozdanie finansowe za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz uchwałą zatwierdzającą mogą złożyć bezpłatnie do repozytorium także inne osoby, nie tylko członkowie zarządu. Jednak również i te osoby objęte są wymogiem posiadania PESEL. W przypadku radcy prawnego, adwokata i prawnika zagranicznego, warunkiem dodatkowym jest, aby ich PESEL był ujawniony w systemie informatycznym prowadzonym przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych. Ponadto muszą posiadać pełnomocnictwo do dokonania takiego zgłoszenia w KRS. Wówczas będą mogli podpisać dokumenty do KRS kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź osobistym. Do dnia 31.03.2019 r. profesjonalni pełnomocnicy składali sprawozdania finansowe do KRS jedynie poprzez system teleinformatyczny S24, dokonując jednocześnie opłaty od wniosku za złożenie dokumentów.

Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów. W najbliższym czasie będę publikować posty, które ułatwią Wam uporanie się z dopełnieniem formalności związanych z podsumowaniem 2018 roku. Przede wszystkim ze zwołaniem zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz ze złożeniem sprawozdania.

*****

Zapraszam na mojego drugiego bloga Rodo w spółce z o.o.

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Czy zarząd spółki może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Wzór sprawozdania zarządu z działalności

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Przedmiot działalności spółki z o.o.

Kto podpisuje dokumenty do KRS

Uchwała o dalszym istnieniu spółki

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: