Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Wzór rezygnacji członka zarządu wraz wzorem zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia wspólników i wzorem protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników [38]

297,00  z VAT

Jeśli rezygnację w zarządzie składa jedyny lub ostatni członek tego organu bądź też wszyscy jego członkowie zarządu jednocześnie, art. 202 §6 k.s.h. zobowiązuje rezygnującego członka zarządu do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia w oparciu o art. 2331 k.s.h. Rezygnacja członka zarządu podlega wówczas dołączeniu do zaproszenia na to zgromadzenie i jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zostało ono zwołane.

Kupując Wzór rezygnacji członka zarządu wraz wzorem zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia wspólników i wzorem protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników otrzymujesz spakowane w zip:

 • Wprowadzenie w formacie pdf
 • wzór rezygnacji członka zarządu w formacie doc i docx
 • wzór zawiadomienia o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z komentarzami objaśniającymi sposób jego uzupełnienia w formacie pdf
 • wzór zawiadomienia o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w formacie doc i docx
 • wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z komentarzami objaśniającymi sposób jego uzupełnienia w formacie pdf
 • wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w formacie doc i docx

We wprowadzeniu znajdziesz omówienie rezygnacji, tego co powinno się w rezygnacji znaleźć, form jej przygotowania oraz sposobu złożenia. Ponadto znajdziesz 2 checklisty do KRS, każda w 2 wersjach. Checklisty będą pomocne bez względu na liczbę rezygnujących i powołanych członków zarządu. Checklisty uwzględniają zmiany od 1 lipca 2021 r., a więc dotyczą dokumentów składanych do KRS elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych. Znajdziesz w nich dodatkowo instrukcję jak postąpić z załącznikami do wniosku, kto i jak je podpisuje oraz w jakim formacie załącza do wniosku, aby dokonać wpisu zmian objętych checklistami.

Pamiętaj, że od dnia 1 lipca 2021 r. nie ma możliwości złożyć wniosku w formie papierowej do KRS.

Realizacja zamówienia odbywa się automatycznie i w ciągu kilku minut po zaksięgowaniu wpłaty masz dostęp do zakupionych produktów. Gdyby jednak nastapiło opóźnienie to może oznaczać, że e-mail trafił do spamu. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości e-mail z plikami lub faktury, proszę o kontakt: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Wzór rezygnacji członka zarządu wraz wzorem zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia wspólników i wzorem protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Jeśli rezygnację w zarządzie składa jedyny lub ostatni członek tego organu bądź też wszyscy jego członkowie zarządu jednocześnie, art. 202 §6 k.s.h. zobowiązuje rezygnującego członka zarządu do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia w oparciu o art. 2331 k.s.h. Rezygnacja członka zarządu podlega wówczas dołączeniu do zaproszenia na to zgromadzenie i jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zostało ono zwołane.

Kupując Wzór rezygnacji członka zarządu wraz wzorem zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia wspólników i wzorem protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników otrzymujesz spakowane w zip:

 • Wprowadzenie w formacie pdf oraz wzory:
 • rezygnacji członka zarządu w formacie doc i docx
 • zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z komentarzami objaśniającymi sposób jego uzupełnienia w formacie pdf
 • zawiadomienia o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w formacie doc i docx
 • protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z komentarzami objaśniającymi sposób jego uzupełnienia w formacie pdf
 • protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w formacie doc i docx

Przygotowałam proste i zrozumiałe wzory rezygnacji, zawiadomienia oraz protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Wzory możesz dowolnie modyfikować w zależności od zapotrzebowania. We wzorze rezygnacji znajdziesz 6 wersji oświadczenia o rezygnacji do wykorzystania. Możesz zatem wybrać wzór, który najbardziej Tobie odpowiada, a także możesz połączyć kilka wzorów w jeden.

Wzór zawiadomienia wystarczy uzupełnić, wydrukować, podpisać i jest gotowy wraz z rezygnacją do wysłania do wspólników. Komplet wysyłasz listem poleconym co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników, chyba że w Twojej umowie spółki znajdziesz inne możliwe sposoby wysłania zawiadomienia.

Wzór protokołu możesz dowolnie zmieniać w zależności od zapotrzebowania bez względu na ilość rezygnujących i powołanych członków zarządu. W protokole znajdziesz przykładowe uchwały, w tym uchwałę o powołaniu nowego członka zarządu na miejsce rezygnującego członka zarządu.

We wprowadzeniu znajdziesz omówienie rezygnacji, tego co powinno się w rezygnacji znaleźć, form jej przygotowania oraz sposobu złożenia.

Checklista do KRS

Checklista rezygnacja członka zarządu, czyli co należy złożyć do KRS po rezygnacji członka zarządu. Pierwsza wersja zawiera listę dokumentów, które dotyczą jedynie wykreślenia wpisu członka zarządu po rezygnacji. Druga wersja listy zawiera dodatkowo dokumenty wymagane zmianą przepisów, które należy złożyć jeśli spółka dawno nie dokonywała żadnych wpisów zmian w KRS.

Checklista rezygnacja członka zarządu i powołanie nowego członka zarządu, czyli  co należy złożyć do KRS po rezygnacji członka zarządu i powołaniu nowego członka zarządu. Pierwsza wersja zawiera listę dokumentów, które dotyczą wykreślenia wpisu po rezygnacji członka zarządu i po powołaniu nowego członka zarządu. Druga wersja listy zawiera dodatkowo dokumenty wymagane zmianą przepisów, które należy złożyć jeśli spółka dawno nie dokonywała żadnych wpisów zmian w KRS.

Checklisty będą pomocne bez względu na liczbę rezygnujących i powołanych członków zarządu. Checklisty uwzględniają zmiany od 1 lipca 2021 r., a więc dotyczą dokumentów składanych do KRS elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych. Znajdziesz w nich dodatkowo instrukcję jak postąpić z załącznikami do wniosku, kto i jak je podpisuje oraz w jakim formacie załącza do wniosku, aby dokonać wpisu zmian objętych checklistami.

Pamiętaj, że od dnia 1 lipca 2021 r. nie ma możliwości złożyć wniosku w formie papierowej do KRS.

Tutaj znajdziesz Portal Rejestrów Sądowych

Podobne produkty:

Wzór rezygnacji członka zarządu z omówieniem

Wzór rezygnacji członka zarządu wraz ze zwołaniem zgromadzenia wspólników

Inne produkty, które mogą Cię zainteresować:

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Powołanie i odwołanie prokurenta w spółce z o.o. Wzory dokumentów z omówieniem.

Wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki z o.o.

Zmiana adresu spółki z o.o. Wzory dokumentów z omówieniem