Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej

Aneta Kułakowska11 marca 20188 komentarzy

Czytelniku, jak pamiętasz, wielokrotnie pisałam, że spółka z o.o. musi mieć zarząd. We wpisie pisałam również kto może być członkiem zarządu w spółce z o.o. Dzisiejszym wpisem Powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej opowiem Ci jaki będzie skutek powołania do zarządu osoby skazanej.

Powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej

Powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej

Zgodnie z art. 18 § 2 k.s.h. członkiem zarządu spółki z o.o. nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa w nim określone.  Mandat członka zarządu skazanego za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 k.s.h. wygasa w momencie uprawomocnienia się wyroku skazującego, bez konieczności dokonywania w tym celu przez spółkę jakichkolwiek czynności, w szczególności bez konieczności odwołania takiej osoby czy stwierdzenia wygaśnięcia jej mandatu.

Należałoby się jednak zastanowić co się stanie, jeśli pomimo wyraźnego zakazu ustawowego, nastąpi powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej. Zdecydowana większość orzecznictwa i doktryny opowiada się za tym, że uchwała o powołaniu na członka zarządu osoby skazanej za przestępstwo określone w art. 18 § 2 k.s.h., jako sprzeczna z ustawą jest bezwzględnie nieważna i nie wywołuje żadnych skutków. Wobec tego nie ma konieczności podejmowania jakichkolwiek działań prawnych, aby tę nieważność potwierdzić sądownie.

Skutki powołania skazanego na członka zarządu

Osobiście opowiadam się za stanowiskiem większości. Jestem zdania, że osoba skazana nie uzyskuje statusu członka zarządu. A to z kolei oznaczałoby, iż wszelkie dokonane przez nią czynności jako członka zarządu są bezskuteczne. Osoba taka nie ma uprawnień do pełnienia funkcji członka zarządu. Stąd też jakakolwiek uchwała w zakresie powołania takiej osoby czy akt woli podmiotu uprawnionego do powołania na daną funkcję nie będzie wywoływać zamierzonego skutku. Osoba taka nigdy nie zyska bowiem statusu członka zarządu. Odmienne stanowisko stałoby w sprzeczności do przywołanego wielokrotnie przepisu.

I właściwie wszystko co powyżej napisałam byłoby oczywiste, gdyby nie Uchwała Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 18 września 2013 r. III CZP 13/13. Uchwała, pomimo że krytykowana w doktrynie, stanowi, że w takim przypadku jak przeze mnie opisywany, czyli w przypadku podjęcia uchwały o powołaniu do zarządu osoby skazanej, uchwała jest ważna dopóki sąd w konstytutywnym wyroku nie stwierdzi jej nieważności. A to oznacza, że uchwały podjętej wbrew zakazowi z art. 18 § 2 k.s.h. nie można uznać za nieważną, jeżeli nie wytoczono przeciwko niej powództwa. Bez wyroku unieważniającego taką uchwałę nie można twierdzić, że dana osoba nie pełniła funkcji członka zarządu w okresie od momentu jej powołania.

 

Kontrola zgodności uchwały przez KRS

Powyższe stanowisko SN oznaczałaby, że powołany wbrew zapisom ustawy członek zarządu pełni tę funkcję do czasu stwierdzenia nieważności takiej uchwały. Praktyka sądów rejestrowych jest jednak inna. Kontrola zgodności uchwały o powołaniu członka zarządu dokonywana jest przede wszystkim przez sąd rejestrowy w ramach postępowania o wpis. KRS we własnym zakresie dokonuje weryfikacji osoby powołanej na członka zarządu. W przypadku uzyskania informacji o skazaniu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 k.s.h., KRS wzywa wnioskodawcę do usunięcia przeszkody dokonania wpisu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających wybór nowej osoby na członka zarządu. Takiej osoby nie wpisuje się do KRS jako członka zarządu, pomimo załączenia wniosku o jej wpis wraz z uchwałą o jej powołaniu.

Czytelniku, daj znać jakie masz doświadczenia w tym zakresie i jak sądy rejestrowe reagowały na próbę dokonania wpisu osoby skazanej do KRS.

Zapraszam Cię do śledzenia kolejnych wpisów na blogu.

*****

Zachęcam Cie również do zapoznania się z innymi wpisami:

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.

Mandat a kadencja członka zarządu w spółce z o.o.

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. powołanego na czas nieokreślony

 

 

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Czerwiec 7, 2018 o 11:27

Dzień dobry.

W kontekście przedstawionym w artykule można by przyjąć, że jeśli skazano prezesa i został on przez KRS wykreślony z reprezentacji spółki z o.o. to można by go powołać do reprezentacji jako prokurenta. I spółka miała by nadal reprezentację. Czy spotkała się Pani z taką sytuacją ?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Czerwiec 11, 2018 o 20:36

Szanowny Panie Wojciechu,
spotkałam się ze spółkami, w których nie było zarządu, a był jedynie prokurent. Ale to nie znaczy, że jest to godne polecenia. Zresztą podczas dokonywania wpisu zmiany, KRS powinien Pana wezwać złożenia uchwały o powołaniu zarządu oraz formularza.

Odpowiedz

Radosław Sierpień 17, 2018 o 09:42

Witam
Czy można prosić o radę w takiej sprawie. Jest spółka w której w KRS widnieje osoba będąca prezesem. Jestem w posiadaniu orzeczenia z którego wynika, że w stosunku do prezesa został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Moja wątpliwość dotyczy tego czy spółka w dalszym ciągu ma reprezentację. Czy orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności skutkuje z urzędu że osoba w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia działalności przestaje być prezesem spółki czy też konieczna jest np uchwała spółka, rezygnacja prezesa.

Odpowiedz

Ireneusz Listopad 13, 2018 o 11:47

Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa przeciw dokumentom jest Prezesem – członkiem Zarządu w dwóch różnych spółkach Czy art.18 par.2 odnosi się do obu spółek z o.o.?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Listopad 14, 2018 o 12:33

Panie Ireneuszu,
jeśli osoba została skazana za przestępstwa wymienione w art. 18 ksh to nie może w ogóle pełnić funkcji członka zarządu w żadnej spółce.

Odpowiedz

Leszek Listopad 14, 2018 o 09:57

Witam, w kontekście tego co artykułu- skazany członek zarządu automatycznie traci mandat członka zarządu. Jak więc może powołać prokurenta, skoro przestał by członkiem zarządu a zarząd pełnił jednoosobowo? Czy wspólnicy mogą w tym momencie powołać prokurenta uchwałą?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Listopad 14, 2018 o 12:31

Panie Leszku,
skazana osoba nie może być członkiem zarządu, a po zmianie przepisów również nie może być prokurentem.

Odpowiedz

Karolina Listopad 14, 2018 o 17:52

Dzień dobry, co w sytuacji gdy osoba skazana – prokurent samoistny – nadal figuruje w krs, a po nowelizacji ksh podpisał pozew i reprezentuje spółkę w postępowaniu sądowym? Czy w takiej sytuacji sąd wzywa prezesa do potwierdzenia czynności?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: