Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej

Aneta Kułakowska11 marca 20189 komentarzy

Wielokrotnie pisałam, że spółka z o.o. musi mieć zarząd. We wpisie pisałam również kto może być członkiem zarządu w spółce z o.o. Dzisiejszym wpisem Powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej opowiem Wam jaki będzie skutek powołania do zarządu osoby skazanej.

Powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej

Powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej

Zgodnie z art. 18 §2 k.s.h. członkiem zarządu spółki z o.o. nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa w nim określone. Mandat członka zarządu skazanego za przestępstwo wymienione w art. 18 §2 k.s.h. wygasa w momencie uprawomocnienia się wyroku skazującego. Zatem bez konieczności dokonywania w tym celu przez jakichkolwiek czynności. W szczególności bez konieczności odwołania takiej osoby czy stwierdzenia wygaśnięcia jej mandatu.

Należałoby się jednak zastanowić co się stanie, jeśli pomimo wyraźnego zakazu ustawowego, nastąpi powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej. Zdecydowana większość orzecznictwa i doktryny opowiada się za tym, że uchwała o powołaniu na członka zarządu osoby skazanej za przestępstwo określone w art. 18 §2 k.s.h., jako sprzeczna z ustawą jest bezwzględnie nieważna i nie wywołuje żadnych skutków. Wobec tego nie ma konieczności podejmowania jakichkolwiek działań prawnych, aby tę nieważność potwierdzić sądownie.

Skutki powołania skazanego na członka zarządu

Osobiście opowiadam się za stanowiskiem większości. Jestem zdania, że osoba skazana nie uzyskuje statusu członka zarządu. A to z kolei oznaczałoby, iż wszelkie dokonane przez nią czynności jako członka zarządu są bezskuteczne. Osoba taka nie ma uprawnień do pełnienia funkcji członka zarządu. Stąd też jakakolwiek uchwała w zakresie powołania takiej osoby czy akt woli podmiotu uprawnionego do powołania na daną funkcję nie będzie wywoływać zamierzonego skutku. Osoba taka nigdy nie zyska bowiem statusu członka zarządu. Odmienne stanowisko stałoby w sprzeczności do przywołanego wielokrotnie przepisu.

I właściwie wszystko co powyżej napisałam byłoby oczywiste, gdyby nie Uchwała Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 18 września 2013 r. III CZP 13/13. Uchwała, pomimo że krytykowana w doktrynie, stanowi, że w takim przypadku jak przeze mnie opisywany, czyli w przypadku podjęcia uchwały o powołaniu do zarządu osoby skazanej, uchwała jest ważna dopóki sąd w konstytutywnym wyroku nie stwierdzi jej nieważności. A to oznacza, że uchwały podjętej wbrew zakazowi z art. 18 §2 k.s.h. nie można uznać za nieważną, jeżeli nie wytoczono przeciwko niej powództwa. Bez wyroku unieważniającego taką uchwałę nie można twierdzić, że dana osoba nie pełniła funkcji członka zarządu w okresie od momentu jej powołania.

Kontrola zgodności uchwały przez KRS

Powyższe stanowisko SN oznaczałaby, że powołany wbrew zapisom ustawy członek zarządu pełni tę funkcję do czasu stwierdzenia nieważności takiej uchwały. Praktyka sądów rejestrowych jest jednak inna. Kontrola zgodności uchwały o powołaniu członka zarządu dokonywana jest przede wszystkim przez sąd rejestrowy w ramach postępowania o wpis. KRS we własnym zakresie dokonuje weryfikacji osoby powołanej na członka zarządu.

W przypadku uzyskania informacji o skazaniu za przestępstwo wymienione w art. 18 §2  k.s.h., KRS wzywa wnioskodawcę do usunięcia przeszkody dokonania wpisu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających wybór nowej osoby na członka zarządu. Takiej osoby nie wpisuje się do KRS jako członka zarządu, pomimo załączenia wniosku o jej wpis wraz z uchwałą o jej powołaniu.

************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklistę po sprzedaży udziałów oraz zmianie w zarządzie i adresie spółki z o.o.

Checklista po sprzedaży udziałów oraz zmianie w zarządzie i adresie spółki z o.o.

Zachęcam do zapoznania się z innymi wpisami:

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.

Mandat a kadencja członka zarządu w spółce z o.o.

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. powołanego na czas nieokreślony

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Wojciech 7 czerwca, 2018 o 11:27

  Dzień dobry.

  W kontekście przedstawionym w artykule można by przyjąć, że jeśli skazano prezesa i został on przez KRS wykreślony z reprezentacji spółki z o.o. to można by go powołać do reprezentacji jako prokurenta. I spółka miała by nadal reprezentację. Czy spotkała się Pani z taką sytuacją ?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 11 czerwca, 2018 o 20:36

  Szanowny Panie Wojciechu,
  spotkałam się ze spółkami, w których nie było zarządu, a był jedynie prokurent. Ale to nie znaczy, że jest to godne polecenia. Zresztą podczas dokonywania wpisu zmiany, KRS powinien Pana wezwać złożenia uchwały o powołaniu zarządu oraz formularza.

  Odpowiedz

  Radosław 17 sierpnia, 2018 o 09:42

  Witam
  Czy można prosić o radę w takiej sprawie. Jest spółka w której w KRS widnieje osoba będąca prezesem. Jestem w posiadaniu orzeczenia z którego wynika, że w stosunku do prezesa został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Moja wątpliwość dotyczy tego czy spółka w dalszym ciągu ma reprezentację. Czy orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności skutkuje z urzędu że osoba w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia działalności przestaje być prezesem spółki czy też konieczna jest np uchwała spółka, rezygnacja prezesa.

  Odpowiedz

  Ireneusz 13 listopada, 2018 o 11:47

  Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa przeciw dokumentom jest Prezesem – członkiem Zarządu w dwóch różnych spółkach Czy art.18 par.2 odnosi się do obu spółek z o.o.?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 14 listopada, 2018 o 12:33

  Panie Ireneuszu,
  jeśli osoba została skazana za przestępstwa wymienione w art. 18 ksh to nie może w ogóle pełnić funkcji członka zarządu w żadnej spółce.

  Odpowiedz

  Leszek 14 listopada, 2018 o 09:57

  Witam, w kontekście tego co artykułu- skazany członek zarządu automatycznie traci mandat członka zarządu. Jak więc może powołać prokurenta, skoro przestał by członkiem zarządu a zarząd pełnił jednoosobowo? Czy wspólnicy mogą w tym momencie powołać prokurenta uchwałą?

  Odpowiedz

  Aneta Kułakowska 14 listopada, 2018 o 12:31

  Panie Leszku,
  skazana osoba nie może być członkiem zarządu, a po zmianie przepisów również nie może być prokurentem.

  Odpowiedz

  Karolina 14 listopada, 2018 o 17:52

  Dzień dobry, co w sytuacji gdy osoba skazana – prokurent samoistny – nadal figuruje w krs, a po nowelizacji ksh podpisał pozew i reprezentuje spółkę w postępowaniu sądowym? Czy w takiej sytuacji sąd wzywa prezesa do potwierdzenia czynności?

  Odpowiedz

  Dariusz 4 lutego, 2021 o 22:49

  Mam pytanie odnośnie art 18 ale pkt 3. Osoba skazana w 2011 roku, w 2012 wyrok się uprawomocnił, w 2016 kara została wykonana, a 2019 Sąd uznał że zakaz pełnienia funkcji publicznych został wykonany. Czy taka osoba może pełnić funkcję w zarządzie stowarzyszenia?

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: