Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Powołanie członka zarządu na czas nieoznaczony

Aneta Kułakowska13 marca 2018Komentarze (0)

Czytelniku, dzisiejszym krótkim wpisem postaram się odpowiedzieć na pytanie Czytelnika:

Pani mecenas, czy musimy spełnić jakieś warunki, aby powołać członka zarządu na czas nieoznaczony w naszej spółce? Do tej pory powoływaliśmy tylko na 3 lata.

Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na czas nieoznaczony

Powołanie członka zarządu na czas nieoznaczony

W przypadku spółki z o.o. brak wyraźnego zapisu ustawy przewidującego kadencyjność zarządu. W art. 202 § 1 k.s.h. mamy jedynie zapis:

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Powyższe oznacza, że jeśli w umowie spółki brak zapisu co do długości kadencji członka zarządu, kadencja członka zarządu trwa wówczas rok obrotowy. Ze wskazanego przepisu można również wyprowadzić wniosek, że ustawa wyraźnie dopuszcza powołanie członka zarządu na okres dłuższy niż rok. Ponadto dopuszcza powołanie członka zarządu na czas nieoznaczony. Jednak aby członek zarządu mógł być powołany na czas nieoznaczony, zapis taki powinien być zawarty w umowie spółki z o.o. W braku natomiast regulacji w umowie spółki, nie ma możliwości takiego powołania. Zresztą to samo dotyczy również braku wyraźnego wskazania o powołaniu członków zarządu na określoną kadencję, np. 2 lata czy 5 lat.

Uchylenie zastosowanie art. 202 § 1 k.s.h. w umowie spółki

Na tym nasze możliwości zapisu w umowie spółki się nie wyczerpują. Otóż, umowa spółki może uchylić zastosowanie wspomnianego art. 202 § 1 k.s.h. Pół biedy, jeśli oprócz uchylenia znajdą się zapisy dotyczące okresu na jaki mają być powołani członkowie zarządu. Wątpliwości mogą pojawiać się w przypadku braku wskazania w umowie okresu powołania. Wówczas pozostaje nam określenie długości okresu powołania w samym akcie powołania, np. w uchwale zgromadzenia wspólników. A gdyby jednak nie doszło do określenia okresu powołania w takim akcie, może nastąpić powołanie członka zarządu na czas nieoznaczony.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w umowie spółki znalazł się zapis o powierzeniu kompetencji do określenia długości okresu powołania innemu organowi, niekoniecznie organowi  uprawnionemu do powołania członków zarządu.

Reasumując, w razie uchylenia umową spółki zastosowania art. 202 § 1 k.s.h. oraz nieokreślenia okresu powołania, powołujący może dokonać powołania na dowolny okres. I może to być również powołanie członka zarządu na czas nieoznaczony.

Odpowiedź na pytanie o powołanie członka zarządu na czas nieoznaczony

Zapewne się domyślasz jaka byłaby odpowiedź na pytanie Czytelnika. Otóż, jeśli w umowie spółki brak zapisu o możliwości powołania na czas nieoznaczony lub zapisu o uchyleniu zastosowania art. 202 §1 k.s.h. to ja nie widzę możliwości takiego powołania. Zapoznałam się z umową spółki Czytelnika. Rzeczywiście jest w niej  zapis mówiący o powołaniu na 3-letnią kadencję. Jedyną możliwością, aby powołanie członka zarządu na czas nieoznaczony było możliwe jest zmiana umowy spółki.

A jak to jest u Ciebie w umowie spółki z długością okresu powołania członków zarządu?

*****

Zachęcam do zapoznania się a innymi wpisami:

Wzór uchwały o powołaniu zarządu spółki z o.o.

Jak wypełnić formularz KRS ZK

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis:

Powołanie członka zarządu na czas nieoznaczony