Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Posiedzenia zarządu po zmianie przepisów

Aneta Kułakowska20 maja 2020Komentarze (0)

O zmianie przepisów k.s.h. możecie poczytać we wpisie Zmiany w k.s.h. przez koronawirusa.

Jak zwołuje sie posiedzenia zarządu po zmianie przepisów?

Postaram się Wam dzisiaj o tym opowiedzieć.

Posiedzenia zarządu po zmianie przepisów

Posiedzenia zarządu po zmianie przepisów

Zapewne nie muszę Wam przypominać, że w posiedzeniami zarządu macie do czynienia w spółkach, w których zarząd jest przynajmniej dwuosobowy. Jeśli umowa spółki nie wprowadza odmiennych uregulowań, to co do zasady zarząd podejmuje uchwały właśnie na posiedzeniach. Pamiętajcie, że nawet jeśli nie wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu to dla ważności podjętych uchwał musicie zadbać przede wszystkim, aby wszyscy członkowie zostali o nim zawiadomieni.

Jak dokonać zawiadomienia o posiedzeniu zarządu? 

W k.s.h. możecie spotkać się z zapisem, że członkowie zarządu powinni zostać „prawidłowo zawiadomieni”. Jednak brak w k.s.h. uregulowania jaki sposób zawiadomienia jest prawidłowy. A to oznacza, że sami możecie określić w jaki sposób będziecie w spółce zawiadamiać o posiedzeniu zarządu. Możecie zatem określić to w umowie spółki, regulaminie zarządu lub w innym wewnętrznym regulaminie. A bywa i tak, że wynika to z przyjętej w spółce praktyki w tym zakresie. Proponuję, aby w wolnym czasie sposób zwoływania posiedzeń czy zawiadomienia o posiedzeniach jednak spisać. Na pewno będzie pomocny w przypadku jakiegokolwiek konfliktu w zarządzie.

W związku z tym, że przepisy nie narzucają Wam sposobu zawiadomienia to macie wybór co do jego formy. Możecie zatem zawiadomić o posiedzeniu telefonicznie, mailowo, sms-em, messengerem, a także listem poleconym czy przesyłką kurierską. Można też dokonać tego za pomocą aplikacji do zarządzania projektami, poczty wewnątrznej czy CRM.

Posiedzenia zarządu zdalnie

Po zmianie przepisów k.s.h. możecie brać udział w posiedzeniu zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Możecie w ten sposób głosować podejmując uchwałę. Może to być wideo konferencja lub telekonferencja. W tym przypadku również spisujecie protokół z posiedzenia i umieszczacie w nim podjęte uchwały.

Podjęcie uchwał obiegowo

Na podstawie zmienionych przepisów k.s.h. możecie również podjąć uchwały pisemnie w tzw. trybie obiegowym. Członkowie zarządu mogą też oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka tego organu. Aby oddać w ten sposób głos, zadbajcie o pisemne upoważnienie do oddania głosu za uchwałą czy uchwałami.

Bezwzględna większość głosów

Bez względu na sposób w jaki odbędzie się posiedzenie, uchwały zostają powzięte pod warunkiem uzyskania bezwzględnej większości głosów. Chyba że w umowie spółki macie inne wymagania w tym zakresie. Pamiętajcie, że bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Z kolei głosy oddane to zarówno głosy za uchwałą, przeciwko niej, jak również wstrzymujące się. Do obliczeń nie uwzględniacie głosów nieważnych i nie oddanych.

Powyżej wskazane zasady obowiązują bez względu na to czy wprowadzicie je do umowy spółki. Przed zmianą przepisów nie było to możliwe. Aby odbyć posiedzenie zdalnie czy głosować zdalnie, musieliście zadbać o odpowiednie zapisy w umowie spółki. Aktualnie jeśli nie chcecie, aby w Waszej spółce możliwe było odbywanie posiedzeń zdalnie, głosowanie zdalne czy podejmowanie uchwał obiegowo lub za pośrednictwem innego członka, to musicie wpisać to do umowy spółki.

***********

Zapraszam Was na ostatnie wpisy blogowe:

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 

Koronawirus a termin złożenia wniosku o upadłość

Jak spółka może uniknąć zaskoczenia po rozwodzie jednego z udziałowców – udziały w spółce z o.o. w przypadku rozwodu i podziału majątku jednego ze wspólników. Rozmowa z Adwokatem Aleksandrą Gaczek

Ponownie o zawieszeniu spółki

Zmiana terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Zapraszam również na bloga: Zarząd w spółce akcyjnej

Aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: