Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Czy wspólnik  będzie płacił składki zus od 1 stycznia 2024 r.?

Wszelkie zmiany przepisów sprawiają, że z początkiem roku wielu z Was nie wie czego się spodziewać. Doświadczenie z polskim ładem sprawiło, że wszelkie niespodzianki przestają Was dziwić.

Pytacie o obowiązek płacenia składek społecznych i składek zdrowotnych przez wspólników spółki z o.o. w 2024 roku, więc dzisiaj krótko tylko o tym.

Czy wspólnik będzie płacił składki zus od 1 stycznia 2024 r.?

Czy wspólnik będzie płacił składki zus od 1 stycznia 2024 r.?

W zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku wspólników spółki z o.o. nic się nie zmieniło. Nadal wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. płaci składki ZUS jak osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Jeśli więc jedyny wspólnik spółki z o.o. jest osobą fizyczną płaci składki  społeczne i składkę zdrowotną. Zgodnie z art. 13 pkt 4a i 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązek ubezpieczeń społecznych w przypadku wspólników jednoosobowych spółek z o.o. powstaje od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia udziałów. Obowiązek ustaje z dniem wykreślenia spółki z KRS albo zbycia wszystkich udziałów w spółce. Obowiązkowi ubezpieczeń społecznych wspólnik nie podlega w czasie zawieszenia działalności spółki.
Zatem w przypadku spółki z o.o., gdzie jest przynajmniej 2 wspólników tego obowiązku nie ma.

Wysokość składek w 2024 r.

Z obwieszczenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  w 2024 r. wynosi 7824 zł. Oznacza to, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. dla wspólników jednoosobowych spółek z o.o. wyniesie 4.694,40 zł, tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zatem należy liczyć się z kosztem w wysokości ok. 1600 zł. Pamiętajcie, że wspólnicy nie korzystają z preferencyjnych składek zus.

Od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2023 r., tj. od kwoty 7.767,85 zł obliczana jest również będzie składka zdrowotna 9%, czyli 699,11 zł.

***************************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałami ustalającymi wynagrodzenie zarządu

Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały od 1 stycznia 2022 r.

Jak aktualnie dokonać opłaty w KRS?

Czy warto zawiesić działalność spółki od 1 stycznia?

Prowadzenie podmiotu leczniczego w formie spółki z o.o. – wywiad z mec. Katarzyną Zalewską, radcą prawnym

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe spółki za 2023 rok?

Co należy sporządzić poza sprawozdaniem finansowym za 2023 rok?

W jaki sposób zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za 2023 rok?

Jak złożyć sprawozdanie finansowe spółki za 2023 rok?

Jak zwykle o tej porze roku powracają te sama pytania lub inne im podobne. A ja, jak każdego roku, postaram się przeprowadzić Was w kilku krokach przez kolejne obowiązki.

W związku z tym, że u zdecydowanej większości spółek z o.o. rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, więc poniższe wskazówki są dla nich. Jeśli więc w Waszej spółce rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2023 r. to zapraszam.

Sprawozdanie finansowe spółki za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe spółki za 2023 rok

Zakładam, że współpracujecie z biurem rachunkowy lub księgową, która zajmuje się obsługą księgową spółki. Zatem zakładam również, iż pamięta o sporządzeniu sprawozdania finansowego w formacie xml do dnia 31 marca 2024 r.  Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat  oraz informacji dodatkowej. Wszystko to jest w jednym dokumencie w xml.

Sprawozdanie podpisuje elektronicznie osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli zwykle Wasza księgowa. Podpisuje również cały zarząd spółki. Jeśli nie ma możliwości, aby wszyscy członkowie zarządu podpisali sprawozdanie to zapoznajcie się z wpisem Kto podpisuje sprawozdanie finansowe po 1 stycznia 2022 r.? Tam znajdziecie podpowiedź.

Sprawozdanie z działalności spółki za 2023 rok

Do dnia 31 marca 2024 r. zarząd jest również zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z działalności spółki. Sprawozdanie sporządzacie w formie elektronicznej, np. pdf, xml, docx.

O sprawozdaniu zarządu przeczytacie m.in. we wpisach:

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

W jakiej formie sporządzić sprawozdanie z działalności?

Niektóre spółki mogą skorzystać z możliwości niesporządzania sprawozdania. Sprawdźcie czy dotyczy to Waszego przypadku:

Czy zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

Wzór uchwały o niesporządzaniu sprawozdania z działalności

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Jak już macie sporządzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności to czas na kolejny krok. Zarząd powinien zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników. Ma na to czas do dnia 30 czerwca 2024 r. Na zgromadzeniu wspólników wspólnicy dokonują rozpatrzenia sprawozdań. A to oznacza omówienie tego co wydarzyło w poprzednim roku i jakie to ma odzwierciedlenie w sprawozdaniu. Następnie podejmują uchwały w sprawach:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  • zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki
  • podziału zysków lub pokrycia strat
  • udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej (jeśli jest w spółce).

Ze zgromadzenia wspólników sporządzacie protokół, w którym umieszczacie podjęte uchwały. W sklepie na blogu znajdziecie wzory dokumentów. Zarówno komplet do formalnego zwołania zgromadzenia. Jak również komplet do zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania, jak i inne dokumenty.

Złożenie sprawozdania do KRS

Jak już jesteście po zwyczajnym zgromadzeniu wspólników i macie protokół ze zwyczajnego zgromadzenia to czas na kolejny etap. Czeka Was złożenie dokumentów do KRS. Dokumenty składacie elektronicznie i bezpłatnie poprzez Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF).  Dokumenty składa członek zarządu, prokurent, ewentualnie adwokat lub radca prawny. Jeśli w spółce nie ma członka zarządu lub prokurenta z PESEL-em to pozostaje Wam zlecenie złożenia przez adwokata lub radcę prawnego. Ewentualnie złożenie poprzez system S24 co wiąże się z opłatą 140 zł.

Macie na to 15 dni od dnia odbycia zwyczajnego zgromadzenia. W przypadku zatem, gdy odbyło się ono 30 czerwca 2024 r. to do 15 lipca 2024 r. składacie dokumenty do KRS.

Jakie dokumenty złożyć do KRS?

Za 2023 rok składacie elektronicznie do KRS następujące dokumenty:

  • sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • sprawozdanie z działalności spółki w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez cały zarząd (chyba że spółka korzysta z możliwości jego niesporządzania)
  • uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe oraz uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty – wystarczy skan
  • opinię biegłego rewidenta (jeśli spółka jest zobligowana do jej złożenia) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP biegłego rewidenta.

Aby wysłać dokumenty musicie mieć konto w RDF, następnie logujecie się i załączacie  dokumenty w wersji elektronicznej, podpisujecie wniosek i wysyłacie.

Po złożeniu dokumentów w KRS nie musicie oddzielnie przesyłać dokumentów do urzędu skarbowego.

WAŻNE: Pamiętajcie, że niesporządzenie i niezłożenie sprawozdania finansowego jest przestępstwem karnoskarbowym. Przeczytacie o tym we wpisie Jakie mogą być konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS?Zebrane wpisy z bloga zarząd spółki z o.o. Lata 2018-2023

Ebook Zebrane wpisy z bloga zarząd w spółce z o.o. Lata 2018-2023

Chciałabym również przypomnieć, iż 14 lutego swoją premierę miał ebook Zebrane wpisy z bloga zarząd w spółce z o.o.

Ebook jest w formacie pdf i ma 484 strony. W sklepie możecie pobrać Spis treści.

Dodatkowo do dnia 29 lutego 2024 r. włącznie możecie kupić ebooka -50% taniej. Wystarczy, że zapiszecie się na newsletter. O premierze i kodzie rabatowym będę przypominać do końca lutego, więc  zachęcam do zapisu.

 

********************************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Zebrane wpisy z bloga likwidacja spółki z o.o.

Ebook Zebrane wpisy z bloga likwidacja spółki z o.o.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Śmierć wspólnika

Zmiana z datą przyszłą a wpis w KRS

Wniosek do KRS o sprostowanie

Wynagrodzenie członka zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Dzisiaj krótki wpis informacyjny.

Jutro swoją premierę ma nowy ebook. Ebook, o który prosiliście już kilka lat temu. Planowałam premierę na koniec stycznia. Cóż, zdarza się. Połowa lutego i Walentynki to też dobry czas na premierę, chociaż ebook niewiele ma wspólnego z tym dniem 🙂

Zebrane wpisy z bloga zarząd spółki z o.o. Lata 2018-2023

Ebook Zebrane wpisy z bloga zarząd spółki z o.o. Lata 2018-2023

15 stycznia 2024 r. blog obchodził swoje 6 urodziny i to dobry czas, aby wreszcie spełnić daną Czytelnikom obietnicę.

Na blogu na koniec 2023 roku było niemal 400 wpisów, a w ebooku zebrałam ich łącznie 298. Wybrałam te cieszące się największym powodzeniem i dające sporą porcję praktycznej wiedzy. Od razu zaznaczam, że nie poddawałam ich szczególnej redakcji. Usunęłam tylko niepotrzebne treści, powtórzenia, a także je zaktualizowałam. Mam nadzieję, że ebook będzie bardzo pomocny i będzie sporą dawką wiedzy ze spółki z o.o.

Pamiętajcie jednak, że nie musicie kupować ebooka. Wciąż możecie czytać wpisy bezpośrednio z bloga. Większość wpisów na blogu jest wciąż aktualna, a te które wymagają aktualizacji będą aktualizowane na bieżąco. Poza tym będą pojawiać się nowe.

Ebook jest w formacie pdf i ma 484 strony. W sklepie możecie pobrać Spis treści.

Dodatkowo do dnia 29 lutego 2024 r. włącznie możecie kupić ebooka -50% taniej. Wystarczy, że zapiszecie się na newsletter. Już jutro leci do Was newsletter wraz hasłem promocyjnym.  O premierze i haśle będę przypominać do końca lutego, więc  zachęcam do zapisu.

********************************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Zebrane wpisy z bloga likwidacja spółki z o.o.

Ebook Zebrane wpisy z bloga likwidacja spółki z o.o.

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Śmierć wspólnika

Zmiana z datą przyszłą a wpis w KRS

Wniosek do KRS o sprostowanie

Wynagrodzenie członka zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

6 urodziny bloga!

Aneta Kułakowska15 stycznia 202412 komentarzy

Dzisiaj mija 6 lat od startu bloga. Szybko przeleciało. Dzisiaj zatem zapraszam Was na krótkie podsumowanie.

6 urodziny bloga!

6 urodziny bloga!

Dawno już nie robiłam podsumowania. Był czas, że na pierwsze, drugie i trzecie urodziny bloga pojawiał się podsumowujący wpis. W ostatnim czasie takich podsumowań nie było. W sumie nie wiem dlaczego. Warto chyba do nich wrócić.

Przede wszystkim dziękuję Wam – moim Czytelnikom za to, że czytacie bloga. Wiem o tym, bo dostaję mnóstwo maili. To dzięki Wam wiem, że cała moja blogowa działalność ma sens. Dziękuję za wspólne sześć lat 🙂

Podziękowania należą się również Rafałowi Chmielewskiemu z WEB-LEX i jego niezawodnej ekipie. Gdyby nie Rafał ten blog nigdy by nie powstał i nie działałby tak jak działa 🙂

Sześć lat blogowania

Szósty rok blogowania za mną. Wielu z Was pewnie wie, że oprócz tego bloga prowadzę również drugiego bloga o spółce z o.o. likwidacja spółki z o.o. oraz bloga zarząd w spółce akcyjnej. Ten drugi trochę zapomniany czeka na lepsze czasy.

Teraz troszkę statystyki.

Choć nie zrealizowałam swojego planu blogowego, to i tak opublikowałam przez te wszystkie lata niemal 400 wpisów. To całkiem przyzwoity wynik.

Przez te 6 lata blog zanotował prawie 4,8 mln wyświetleń. Uzbierało się prawie 2 tys. komentarzy i 3,5 tys. subskrybentów. Część z nich przez te lata się wykruszyła i aktualna lista subskrybentów to 2,8 tys.

Współprace

Na blogu nie znajdziecie reklamy, płatnych współprac czy linków sponsorowanych. Blog daje inne możliwości. Nie ze wszystkich możliwości i zaproszeń do współpracy mogłam skorzystać. Właściwie raptem z kilku, które poniżej wspominam.

Na samym początku blogowania pojawiłam się w podcaście Rafała Chmielewskiego W drodze do kancelarii.

Napisałam 6 artykułów w ramach współpracy z magazynami Controlling i Rachunkowość Zarządcza oraz Finanse i Controlling.

Miałam swój skromny udział w ebooku mecenas Joanny Lubeckiej Wycena usług prawnych. Byłam gościem jednego z wywiadów.

Miałam również ogromną przyjemność recenzować ebooka Rafała Chmielewskiego i Elżbiety Bansleben Jak odnosić sukcesy w kancelarii prawnej i czerpać satysfakcję z obsługi klienta.

5 najczęściej czytanych wpisów na blogu

Przez te 6 lat są wpisy, które cieszą się niesłabnącym powodzenie. Oto one:

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Wzór uchwały o powołaniu zarządu spółki z o.o.

Wzór sprawozdania zarządu z działalności

Opłata za zmianę wpisu w KRS

Sklep z ebookami 

Od czerwca 2020 r. w blogu działa również sklep z ebookami. Aktualnie w sklepie możecie kupić prawie ponad 70 produktów elektronicznych. Znajdziecie w nim różnego rodzaju checklisty, wzory dokumentów oraz ebooki.

Blog likwidacja spółki z o.o.

W lipcu 2021 r. swoją premierę miał blog likwidacja spółki z o.o., w którym opowiadam o likwidacji spółki. Wykorzystuję swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc przejść przez proces likwidacji w miarę bezboleśnie.

Newsletter Projekt spółka z o.o.

Od października 2022 r. działa również newsletter Projekt spółka z o.o. Tutaj mam jeszcze wiele do zrobienia i do nauczenia, ale mogę Wam obiecać, że będę nad nim pracować.

Najbliższe plany

Jeszcze w styczniu w sprzedaży powinny pojawić się zebrane wpisy z bloga. O ebooka z wpisów prosicie już od kilku lat. Ja niezmiennie obiecuję, że wreszcie usiądę i przygotuję materiał i jakoś do tego pory nie wyszło. 1,5 roku temu już był praktycznie na finiszu, ale pochłonął mnie inny projekt i ebook poszedł w zapomnienie.

Jednak 6 lat blogowania zobowiązuje do realizacji danych Wam obietnic. Zainteresowanych ebookiem zachęcam do zapisu na newsletter. Subskrybenci dowiedzą się pierwsi o ebooku i dostaną specjalny rabat na jego zakup.

A z innych niespodzianek, to w najbliższym czasie wystartuje platforma oraz podcast o spółce z o.o. To ogromne wyzwanie, szczególnie jeśli chodzi o podcast. Na razie nie więcej nie powiem. Będę Was informować na bieżąco.

Nie zabraknie bezpłatnej wiedzy, ale pojawią się też nowe ebooki i wzory dokumentów.

Podsumowanie

Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wspólnych 6 lat. Dziękuję za Waszą aktywność, a także komentarze i maile, w których piszecie, że blog pomaga Wam w pracy. Bardzo mnie to cieszy. Obiecuję, że w kolejnym roku nie zabraknie pomocnych i praktycznych wpisów, a także produktów elektronicznych, o które prosicie.

Blogowanie dało mi bardzo wiele. Nie tylko grono wiernych Czytelników, ale wielu wspaniałych Klientów, ciekawe współprace, a także nowe internetowe znajomości, również z branży prawniczej.

Zapraszam Was zatem do śledzenia bloga oraz subskrypcji. Subskrybenci mogą liczyć na sporą dawkę praktycznej wiedzy, wzory, a także informacje o nowościach i specjalne rabaty na produkty elektroniczne.

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wspaniałego roku 🙂

***********************************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklistę założenie spółki z o.o. w S24 wraz ze wzorami dokumentów. 

Checklista założenie spółki z o.o. w S24 wraz ze wzorami dokumentów

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Śmierć wspólnika

Zmiana z datą przyszłą a wpis w KRS

Wniosek do KRS o sprostowanie

Wynagrodzenie członka zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

S24 zwrot wniosku i co dalej?

Aneta Kułakowska14 stycznia 202420 komentarzy

S24 zwrot wniosku i co dalej?

Wpisy o S24 pojawiają się na blogu dość regularnie. Po Waszych powtarzających się pytaniach sprawdziłam kilka wymaga szybkiej aktualizacji.

S24 nadal funkcjonuje tak jak funkcjonuje. Nic się w ostatnim czasie znacznie nie poprawiło. Ja przynajmniej nie zauważyłam znacznej poprawy.

Osobiście uważam, że nie tak powinno funkcjonować S24. System powinien być prosty, łatwy i intuicyjny. Taki, aby osoba bez znajomości k.s.h., ustawy o krs wiedziała, jakie dokumenty ma złożyć. Niestety, tak to nie działa. Doszło do tego, że nawet prawnicy mają problem z S24. Dodatkowo dziwi brak jakichkolwiek informacji o tym, co należy zrobić w przypadku zwrotu wniosku. Instrukcje są enigmatyczne i do końca nie wiadomo co zrobić. Dokumentacja użytkownika milczy na ten temat. Jak zresztą na wiele innych problemów pojawiających się po drodze. Nie wspomnę o pouczeniach pod zarządzeniami, które nie dają faktycznie prostych wskazówek.

Dzisiaj dzielę się z Wami moimi doświadczeniami w tym zakresie.

S24 zwrot wniosku

S24 zwrot wniosku i co dalej?

Zacznijmy więc od tego, że przez system S24 otrzymujecie korespondencję – zarządzenie o zwrocie wniosku. Od tego dnia macie 7 dni na ponowne złożenie wniosku. Wówczas tak złożony wniosek wywołuje skutek od daty złożenia wniosku zwróconego. Jeśli złożycie po tej dacie lub wniosek będzie miał błędy będące przyczyną zwrotu to wówczas jest traktowany jak nowy wniosek. Pamiętajcie o tym. Czasem to istotne, a czasem na spokojnie możecie złożyć wniosek również po upływie 7 dni.

Powyższe oznacza, że w tym terminie ponownie przygotowujecie załączniki i wniosek w S24. Jakie to będą załączniki to zależy od indywidualnej sytuacji. Pamiętajcie, że części wymaganych załączników nie znajdziecie we wzorach. Musicie je zatem przygotować samodzielnie i załączyć do S24 jako dokument zewnętrzny. Część dokumentów załączonych do poprzedniego wniosku jest ważnych i skutecznych pomimo braku wpisu zmian w KRS i zwrotu wniosku.

Oczywiście pod warunkiem, że są poprawie wypełnione i podpisane. Na nowo sporządzacie załączniki, które zawierały błędy. Z kolei część załączników sporządzacie na nowo, ponieważ bez nich nie wprowadzicie odpowiednich zapisów do wniosku o wpis zmian. Te załączniki, których nie sporządzacie ponownie, bo są ważne i nie zawierały błędów niestety nie załączycie ponownie do nowego wniosku, ale możecie wnioskować o ich zaliczenie. Wystarczy, że sporządzicie pismo, które wprowadzicie jako dokument zewnętrzny do S24.

Jak już macie podpisane załączniki to sporządzacie wniosek o wpis zmian KRS-ZEL3, załączacie załączniki, podpisujecie, dokonujecie opłaty i wysyłacie do KRS. Opłaty zawsze dokonujecie elektronicznie poprzez system.

Wniosek o zwrot opłaty

W zarządzeniu o zwrocie pierwszego wniosku zwykle znajdziecie również informację o zwrocie wniesionej opłaty. Czasem brakuje tej informacji, ale zwrot i tak się Wam należy. Opłata pomniejszona jest o kwotę 30 zł. W zakresie tej opłaty musicie złożyć do KRS wniosek o zwrot opłaty. Wzór wniosku znajdziecie we wpisie Wzór wniosku do KRS o zwrot opłaty.

Podsumowując, po zwrocie wniosku w S24 ponownie składacie nowy wniosek o wpis zmian przez S24 z uwzględnieniem uwag zamieszczonych w zarządzeniu o zwrocie. Co do zasady sporządzacie wszystkie wymagane załączniki. Często nawet te sporządzone prawidłowo (ale wymagane do zawnioskowania o zmiany we wniosku). Jak i te które były z błędem i te brakujące. Część załączników (bez błędu, ważnie podpisanych) nie sporządzacie na nowo, ale wnioskujecie o ich załączenie do nowego wniosku. Dotyczy to m.in.: umowy zbycia, zgody na zbycie udziałów, oświadczenia o objęciu udziałów.

Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

***********************************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklistę założenie spółki z o.o. w S24 wraz ze wzorami dokumentów. 

Checklista założenie spółki z o.o. w S24 wraz ze wzorami dokumentów

Kilka ostatnich wpisów blogowych:

Śmierć wspólnika

Zmiana z datą przyszłą a wpis w KRS

Wniosek do KRS o sprostowanie

Wynagrodzenie członka zarządu jednoosobowej spółki z o.o.

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych