Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Oświadczenie członka zarządu o przyjęciu stanowiska

Aneta Kułakowska11 lutego 2019Komentarze (0)

Oczywiście taki tytuł wpisu nie pojawił się bez powodu. W ciągu ostatniego miesiąca pojawił się w wyszukiwarce, jak i w Waszych pytaniach mailowych. Pytacie najczęściej:

„czy potrzebne jest oświadczenie członka zarządu o przyjęciu stanowiska?”

„jak powinno wyglądać oświadczenie członka zarządu o przyjęciu stanowiska?”

„w jakiej formie powinno być to oświadczenie?”

W takim razie do dzieła!

 

Oświadczenie członka zarządu o przyjęciu stanowiska 

Oświadczenie członka zarządu o przyjęciu stanowiska

Jeśli ktoś pamięta przepisy k.s.h. sprzed 15.01.2015 r., to może kojarzy , że istniał obowiązek składania wzorów podpisów członków zarządu do KRS. Przepisy się zmieniły i wzorów podpisów składać już nie trzeba. A że złożenie wzoru podpisu spełniało dodatkową funkcję wyrażenie zgody na objęcie funkcji w zarządzie spółki to uchylając obowiązek złożenia wzorów podpisów, należało tę lukę czymś uzupełnić. Inaczej do zarządu powoływane byłyby osoby tego nieświadome. Zatem wprowadzono wymóg dołączania do wniosku o wpis członków zarządu zgody tych osób na powołanie.

Art. 19a ust. 5 ustawy o KRS:

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Przywołany przepis przewiduje, że do wniosku o wpis członków zarządu spółki z o.o., należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Czy jak pojawiło się w Waszych pytaniach – oświadczenie o przyjęciu stanowiska. Moim zdaniem nie ma znaczenia jak to nazwiecie, ważne aby z niego wynikała zgoda na przyjęcie funkcji w zarządzie konkretnej spółki z o.o.

Zgoda taka może być wyrażona poprzez oświadczenie członka zarządu załączone do uchwały czy w oddzielnym dokumencie, ważne aby wynikało z niej na co godzi się osoba, która się pod tym oświadczeniem podpisała.

Wymogu załączenia powyższej zgody nie stosuje się w przypadku podpisania wniosku do KRS przez członka zarządu, który podlega wpisowi. Wyrażenia zgody na powołanie w protokole ze zgromadzenia wspólników powołującego osobę do zarządu i wyrażenia zgody w umowie spółki. Bądź udzielenia przez członka zarządu pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, np. radcy prawnemu.

 

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody 

Poniżej zamieściłam przykładowy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody członka zarządu na pełnienie funkcji.

Oświadczenie

Ja niżej podpisany ………… niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie mnie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółce pod firmą XXZZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000000000) z dniem podjęcia uchwały nr … Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia …………..

Warszawa, dnia ………… r.  ………………………………………..

                                                       Podpis Prezesa Zarządu

Zapraszam Was do śledzenia kolejnych wpisów na blogu, komentowania i subskrypcji.

*****

Zapraszam również do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu:

Tekst jednolity umowy spółki w KRS

Skazany nie zostanie prokurentem

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Skuteczność powołania członka zarządu

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

 

Najbardziej aktualne formularze KRS znajdziecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: