Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Aneta Kułakowska28 grudnia 2018Komentarze (0)

Wielokrotnie dokonując audytu dokumentacji spółki napotykam na oświadczenie członka zarządu o niekaralności. Oświadczenie to składane jest do KRS wraz z informacją o powołaniu nowego członka zarządu. Pytacie mnie również często o to, czy takie oświadczenie o niekaralności należy składać do KRS, aby uniknąć wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Domyślam się, że taka praktyka składania oświadczenia, jak i Wasze pytania nie pojawiły się bez powodu. Większość z Was od dawna już wie, że osoba skazana nie może być członkiem zarządu Pisałam o tym na blogu m.in. we wpisach Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o. i Powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej.

Zgodnie z art. 18 § 2 k.s.h. członkiem zarządu spółki z o.o. nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 k.s.h, art. 587 k.sh., art. 590 k.s.h oraz art. 591 k.s.h., chyba że została ona zwolniona z tego zakazu lub zakaz ten ustał wskutek upływu czasu.

 

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Wracając jednak do tematu wpisu, nasuwa się pytanie:

Czy w takim razie składać do KRS oświadczenie członka zarządu  o niekaralności?

Moim zdaniem, nie nie ma takiej potrzeby. Już odpowiadam dlaczego.

Po pierwsze ani k.s.h., ani ustawa o KRS nie zobowiązują do załączenia oświadczenia o niekaralności do wniosku o wpis osoby do KRS jako członka zarządu. Wobec czego nie ma konieczności składania  takiego oświadczenia do KRS.

Po drugie przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym i ustawy o KRS zapewniają możliwość komunikowania się systemów teleinformatycznych KRK i KRS na etapie dokonywania wpisu spółki z o.o. do KRS, jak i wpisów dotyczących zmian w składzie zarządu. Przepisy dają możliwość KRK informowania o skazaniu osoby będącej członkiem zarządu wpisanej do KRS w zakresie określonym w art. 18 § 2 k.s.h. lub orzeczeniu wobec niej zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub wykonywania określonej działalności gospodarczej na podstawie art. 39 pkt 2 Kodeksu karnego.

Powyższe oznacza, że KRS ma możliwość weryfikowania członków zarządu przed dokonaniem wpisu do rejestru, a także na etapie kiedy członek zarządu zostaje skazany po wpisie do KRS. Wówczas KRS bada, czy skazany członek zarządu powinien zostać wykreślony z urzędu, ponieważ utracił zdolność do pełnienia funkcji.

 

Reasumując, nie ma potrzeby składania do KRS przez członka zarządu spółki z o.o. oświadczenia o niekaralności. KRS jest wyposażony w narzędzia uprawniające go do dokonania weryfikacji zarówno na etapie dokonywania wpisu, jak i po wpisaniu członka zarządu do KRS.

*****

Zapraszam do zapoznania się również z innymi wpisami na blogu:

Skuteczność powołania członka zarządu

Blogi prawnicze dla biznesu

Czy zarząd spółki z o.o. jest administratorem danych osobowych?

Dwóch prezesów zarządu w spółce z o.o.

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: