Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Aneta Kułakowska28 grudnia 2018Komentarze (0)

Wielokrotnie dokonując audytu dokumentacji spółki napotykam na oświadczenie członka zarządu o niekaralności. Oświadczenie to składane jest do KRS wraz z informacją o powołaniu nowego członka zarządu. Pytacie mnie również często o to, czy takie oświadczenie o niekaralności należy składać do KRS, aby uniknąć wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Domyślam się, że taka praktyka składania oświadczenia, jak i Wasze pytania nie pojawiły się bez powodu. Większość z Was od dawna już wie, że osoba skazana nie może być członkiem zarządu Pisałam o tym na blogu m.in. we wpisach Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o. i Powołanie do zarządu spółki z o.o. osoby skazanej.

Zgodnie z art. 18 § 2 k.s.h. członkiem zarządu spółki z o.o. nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 k.s.h, art. 587 k.sh., art. 590 k.s.h oraz art. 591 k.s.h., chyba że została ona zwolniona z tego zakazu lub zakaz ten ustał wskutek upływu czasu.

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności

Wracając jednak do tematu wpisu, nasuwa się pytanie:

Czy w takim razie składać do KRS oświadczenie członka zarządu  o niekaralności?

Moim zdaniem, nie nie ma takiej potrzeby. Już odpowiadam dlaczego.

Po pierwsze ani k.s.h., ani ustawa o KRS nie zobowiązują do załączenia oświadczenia o niekaralności do wniosku o wpis osoby do KRS. Wobec czego nie ma konieczności składania  takiego oświadczenia do KRS.

Po drugie przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym i ustawy o KRS zapewniają możliwość komunikowania się systemów teleinformatycznych KRK i KRS na etapie dokonywania wpisu spółki z o.o. do KRS, jak i wpisów dotyczących zmian w składzie zarządu. Przepisy dają możliwość KRK informowania o skazaniu osoby będącej członkiem zarządu wpisanej do KRS w zakresie określonym w art. 18 §2 k.s.h. lub orzeczeniu wobec niej zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub wykonywania określonej działalności gospodarczej na podstawie art. 39 pkt 2 Kodeksu karnego.

Weryfikacja członków zarządu przez KRS

Powyższe oznacza, że KRS weryfikuje członków zarządu przed dokonaniem wpisu do rejestru, a także na etapie skazania członka zarządu po wpisie do KRS. Wówczas KRS bada, czy skazany członek zarządu powinien zostać wykreślony z urzędu, ponieważ utracił zdolność do pełnienia funkcji.

Reasumując, nie ma potrzeby składania do KRS przez członka zarządu spółki z o.o. oświadczenia o niekaralności. KRS  dokonuje weryfikacji również po dokonaniu wpisaniu członka zarządu do KRS.

Pamiętajcie, że od dnia 1 lipca 2021 r. nie ma możliwości złożenia wniosku/pisma w formie papierowej do KRS. Dotyczy to również załączników do wniosku, w tym gotowych wzorów formularzy. Zatem aktualnie możecie złożyć wniosek do KRS elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych/e-formularze. Ewentualnie poprzez S24, jeśli spółka została założona w S24 i nie zmieniła umowy spółki notarialnie.

*********************************************************

#autopromocja #produktwłasny

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów czy checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklistę wpis likwidacji spółki z o.o. do KRS.

Checklista wpis likwidacji spółki z o.o. do KRS

Zapraszam do zapoznania się również z innymi wpisami na blogu:

Skuteczność powołania członka zarządu

Czy zarząd spółki z o.o. jest administratorem danych osobowych?

Dwóch prezesów zarządu w spółce z o.o.

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: