Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ograniczenie kwotowe reprezentacji przez zarząd

Aneta Kułakowska12 października 2018Komentarze (0)

O reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd pisałam wielokrotnie. Dzisiaj opowiem o przypadku kiedy występuje ograniczenie kwotowe reprezentacji przez zarząd. Zagadnienie to nie zostało dotychczas jednoznacznie rozstrzygnięte w doktrynie,  jak również w orzecznictwie. Jednak stanowisko o dopuszczalności kwotowego ograniczenia sposobu reprezentacji przez zarząd spółki jest jednak przeważające. Dla potwierdzenia dopuszczalności kwotowego ograniczenia sposobu reprezentacji często wskazuje się, że takie rozwiązanie nie stanowi ograniczenia prawa członka zarządu do reprezentowania spółki, lecz jedynie określenie sposobu reprezentacji spółki, czego przepisy k.s.h. nie zakazują.

 

Ograniczenie kwotowe reprezentacji przez zarząd

Ograniczenie kwotowe reprezentacji przez zarząd

Ze współpracy z moimi Klientami wiem, że najmniej wątpliwości mają w przypadku zarządu jednoosobowego. Pojawiają się one za to w przypadku zarządu wieloosobowego. Jeśli mamy zarząd wieloosobowy sposób reprezentacji określa umowa spółki. A gdy tych zapisów w umowie brak, to określają go przepisy k.s.h. Oprócz zapisów ustalających sposób reprezentacji jednoosobowej czy łącznej, mogą również pojawić się postanowienia, że do wysokości określonej kwoty zobowiązania bądź rozporządzenia reprezentacja jest jednoosobowa, a powyżej tej kwoty wymagana jest reprezentacja łączna. Zapewne spotkaliście się z takimi ograniczeniami kwotowymi w zakresie reprezentacji przez zarząd. Jeśli u Was w spółce nie ma takich ograniczeń, to prawdopodobnie w przypadku klientów czy kontrahentów mieliście z takim przypadkiem do czynienia. Oczywiście taki sposób określenia reprezentacji przez zarząd spółki nie oznacza pozbawienia członka zarządu prawa do reprezentowania spółki. Należy jedynie pamiętać, że w pewnej kategorii spraw, w których wartość przekracza określoną w umowie kwotę wymagana jest reprezentacja łączna.

I jak się okazuje jest to kwestia dość problematyczna. Pomimo stanowiska doktryny i orzecznictwa o możliwości różnicowania reprezentacji poprzez ograniczenia kwotowe, jest spora rozbieżność stanowisk co do tego czy stanowi to ograniczenie prawa członka zarządu do reprezentowania spółki i czy ma skutek wobec osób trzecich. Wydaje się jednak, że zdecydowana większość popiera pogląd, iż ustanowienie warunku łącznej reprezentacji powyżej określonej wartości nie stanowi ograniczenia prawa reprezentowania spółki. Tym samym jest ono skuteczne wobec osób trzecich. A to w rezultacie oznaczałoby, że na przykład umowa zawarta z naruszeniem takich zasad reprezentacji skutkowałoby jej nieważnością.

 

Umowa spółki z ograniczeniem kwotowym 

Poniżej zamieszczam taki przykładowy zapis w umowie spółki:

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

  • do kwoty 50.000,00 zł – Prezes Zarządu samodzielnie;
  • powyżej kwoty 50.000,00 zł – dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 

Zapis w umowie spółki co do sposobu reprezentacji spółki podlega też ujawnieniu w KRS. W momencie rejestracji spółki w KRS wpisu dokonujecie na formularzu KRS WK, a w przypadku zmiany wpisu co do sposobu reprezentacji na formularzu KRS ZK. Pamiętajcie tylko, że nie składacie formularza samodzielnie. Musi on stanowić załącznik wniosku do KRS W3 w przypadku rejestracji spółki lub wniosku KRS Z3 w przypadku zmiany wpisu.

 

Konsekwencje niezastosowania się do ograniczenia

Przede wszystkim każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. To jest główna zasada. Zakładając jednak, że sposób reprezentacji z ograniczeniami kwotowymi ujawnia się w Krs, co do zasady dokonanie czynności prawnej przez jedną osobę przy wymogu reprezentacji łącznej powoduje nieważność czynności prawnej.  Wydaje się też, że właśnie ten pogląd ma najwięcej zwolenników.

Odmienny pogląd jest taki, iż w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieważnością umowy. Ponieważ prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. A takie ograniczanie praw członków zarządu jest bezskuteczne wobec osób trzecich. Ma natomiast moc w stosunkach wewnętrznych. Naruszając sposób reprezentacji, członek zarządu naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną lub cywilnoprawną.

Stanowisko orzecznictwa oraz doktryny w odniesieniu do przedmiotowej materii nie jest jednolite. Z tego też względu, członkowie zarządu powinni zwracać szczególną uwagę, aby oświadczenie składane w imieniu spółki było dokonane zgodnie z zasadami reprezentacji. Naruszenie zasad reprezentacji wynikających z wprowadzonego w umowie spółki kryterium kwotowego może się bowiem wiązać z ryzykiem nieważności czynności.

Osobiście jestem zwolenniczką poglądu, iż reprezentacja z ograniczeniem kwotowym stanowi regulację sposobu reprezentacji, która wiąże osoby trzecie. Tym bardziej, że jest przecież ujawniona w KRS. Wobec czego zawarcie umowy z naruszeniem reprezentacji obarczone jest jej nieważnością.

 

 

*******

Zachęcam również do zapoznania się ze starszymi wpisami:

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem spółki?

Papier firmowy w spółce z o.o.

Zawieszenie członka zarządu

Członek zarządu bez wynagrodzenia

Zmiana zarządu a wpis w KRS

Wzór uchwały o wynagrodzeniu członka zarządu

Umowa między członkiem zarządu a spółką 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: