Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Obowiązek zarządu zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Aneta Kułakowska13 kwietnia 2018Komentarze (0)

Siedzę przy kawiarnianym stoliku, zjadłam kanapkę z pastą z bakłażana, popijam pyszną kawę i pomyślałam, że jest to dobry czas na to, aby napisać o kolejnym obowiązku zarządu spółki z o.o. Po tytule wpisu domyślacie się, że chodzi o obowiązek zarządu zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. W sumie każdy czas jest dobry, aby o tym pisać. Ale jak zapewne zauważyliście mamy prawie połowę kwietnia, a to oznacza, że jeśli rok obrotowy Waszej spółki jest równy rokowi kalendarzowemu to zostało niewiele czasu do 30 czerwca.

Pewnie orientujecie się, że k.s.h. wyróżnia dwa rodzaje zgromadzeń wspólników: zwyczajne i nadzwyczajne. Dzisiaj opowiem trochę o zwyczajnym zgromadzeniu, które jest jedynym co do którego przepisy wprowadzają obowiązek jego organizacji w konkretnym czasie.

Obowiązek zarządu zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Obowiązek zarządu zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Przepisem, który będzie nas dzisiaj najbardziej interesował jest art. 231 §1 i §2 k.s.h. Zgodnie z nim zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rok obrotowy powinien być wskazany w treści umowy spółki.

Oczywiście to zarząd spółki z o.o. został zobligowany do jego zwołania.

Art. 231 § 1 i § 2 k.s.h.

§1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§2. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2)powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;

3)udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Przywołany przepis przewiduje obowiązek odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników we wskazanym terminie. Odbycie się zwyczajnego zgromadzenia po terminie nie będzie jednak miało wpływu na zakwalifikowanie go jako zwyczajnego. Bowiem to przedmiot zgromadzenia decyduje o tym czy mamy do czynienia ze zwyczajnym zgromadzeniem wspólników.

Sprawy wskazane w art. 231 §2 k.s.h. mogą być przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia. Wyjątek może dotyczyć jedynie uchwały co podział zysku i pokrycia straty, jeśli zostały one umową spółki wyłączone spod kompetencji zwyczajnego zgromadzenia. Oczywiście przedmiot obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników nie musi się ograniczać wyłącznie do spraw wskazanych w art. 231 §2 k.s.h. i może obejmować także inne dowolne sprawy należące do kompetencji zgromadzenia wspólników.

Przedmiot zwyczajnego zgromadzenia wspólników

W  przypadku zwyczajnego zgromadzenia, wbrew pozorom to nie termin determinuje, iż jest ono zwyczajne, ale przedmiot tego zgromadzenia. Minimalny przedmiot obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników wskazany jest w art. 231 §2 k.s.h. obejmuje:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium.

Sprawy wskazane powyżej należą do wyłącznej kompetencji zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Niedopuszczalne jest podjęcie w tych sprawach uchwał na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Oczywiście poza wspomnianą powyżej uchwałą o podziale zysku albo pokryciu straty, jeśli zostało to wyłączone umową spółki.

Możliwość niezwoływania zwyczajnego zgromadzenia

Art. 231 §6 k.s.h. pozwala na nieodbycie zwyczajnego zgromadzenia za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego. Musisz jednak pamiętać, iż w/w przepis daje taką możliwość, a zatem brak jest przeszkód, aby zwyczajne zgromadzenie wspólników się odbyło. W przypadku jednak skorzystania z możliwości nieodbycia zgromadzenia, sprawy, o których mowa w art. 231 §2 k.s.h powinny być przedmiotem obrad kolejnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Zwołanie po terminie lub niezwołanie zwyczajnego zgromadzenia

Poza tym, że zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest obowiązkiem zarządu spółki, to musicie też wiedzieć co nieco o konsekwencjach jego odbycia po terminie lub niezwołania.

Odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników po upływie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego nie ma co do zasady wpływu na ważność uchwał podjętych na takim zgromadzeniu. Musicie jednak mieć świadomość, że uchwała powzięta przez zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołane po upływie terminu może być uchylona, gdy zostanie wykazane, że naruszenie terminu miało wpływ na jej treść.

Ponadto odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników po upływie terminu może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą członków zarządu, chyba że nie ponoszą oni winy. Dodatkowo członkowie zarządu mogą ponieść odpowiedzialność organizacyjną, której skutkiem może być odwołanie z zarządu.

Z kolei niezwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników może być bardziej dotkliwe dla członków zarządu. Może skutkować odpowiedzialnością karną członków zarządu. Otóż niezwołanie zgromadzenia wspólników wbrew obowiązkowi zagrożone jest karą grzywny do 20 000 zł, którą może nałożyć sąd rejestrowy.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników może się odbyć jako formalnie zwołane, bądź bez formalnego zwołania. O możliwych sposobach zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników postaram się przygotować oddzielny wpis.

*****************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli szukacie prostych wzorów dokumentów z omówieniem to koniecznie zajrzyjcie do Sklepu z ebookami.  Znajdziecie tam również wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki.

wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki z o.o.

Zachęcam do zapoznania się z innymi wpisami:

Wzór podpisu członka zarządu

Jak odwołać Prezesa Zarządu spółki z o.o.?

Zarząd jednoosobowy w spółce z o.o.

Księga protokołów w spółce z o.o.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki z o.o.

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: