Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Obowiązek zarządu spółki z o.o. złożenia listy wspólników

Aneta Kułakowska20 marca 201822 komentarze

Czytelniku, a dzisiaj wpis o liście wspólników, a właściwie o obowiązku jej aktualizacji.  Niestety często zdarza się, że lista wspólników nie jest składana do KRS, nawet jeśli od dawna zmienili się wspólnicy w spółce. Wiesz, że obowiązek zarządu spółki z o.o. złożenia listy wspólników jest zagrożony karą grzywny w przypadku jego niewypełnienia?

Obowiązek zarządu spółki z o.o. złożenia listy wspólników

Obowiązek zarządu spółki z o.o. złożenia listy wspólników

O czym musisz pamiętać?

Otóż, po każdej zmianie w składzie wspólników czy zmianie dotyczącej poszczególnych wspólników dotyczącej zmiany nazwy, firmy czy nazwiska wspólnika czy ilości posiadanych udziałów, zarząd spółki ma obowiązek złożenia sądowi rejestrowemu aktualnej listy wspólników. Lista wspólników powinna zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu. Należy w niej również podać liczbę i wartość nominalną udziałów każdego wspólnika oraz wzmiankę o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziałów (art. 188 § 3 k.s.h.). A co istotne, jeśli członek zarządu wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd nie składa aktualnej listy wspólników, podlega grzywnie do  20.000,00 zł. Karę nakłada sąd rejestrowy.

 

Przykładowy wzór listy wspólników w spółce z o.o.

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór listy wspólników.

Warszawa, dnia 20 marca 2018 r.

LISTA WSPÓLNIKÓW

Spółki XXZZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

  1. Jan Kowalski – posiada 95 udziałów po 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 4.750,00 zł;
  2. Jan Nowak – posiada 4 udziały po 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł;
  3. ABCD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – posiada 1 udział o wartości nominalnej 50,00 zł.

……………………………………………………..

Podpisy wszystkich członków zarządu

 

Wpis zmiany wspólników spółki z o.o. w KRS

Złożenie aktualnej listy wspólników do KRS związane jest zazwyczaj ze złożeniem wniosku o wpis zmiany w tym zakresie.  Jeśli zgłoszenie zmiany do KRS dotyczy jedynie aktualizacji po zmianie wspólników to musisz złożyć do KRS następujące dokumenty:

  • wypełnione formularze KRS Z3 i KRS ZE, które możesz pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
  • listę wspólników
  • potwierdzenie opłaty na kwotę 350 zł (chyba że opłaty dokonujesz w kasie sądu gotówką, wówczas kasjer potwierdza dokonanie opłaty na wniosku).

Formularze KRS Z3 i ZE podpisuje zarząd spółki z o.o. zgodnie z reprezentacją. Listę wspólników podpisują wszyscy członkowie zarządu spółki z o.o.

Jeśli złożenie listy wspólników nie wiąże się ze zmianą wymagającą złożenia wniosku o wpis zmiany to złożenie jedynie listy podlega opłacie w wysokości 40 zł.

Czytelniku, liczę że tym razem będziesz pamiętał o złożeniu aktualnej listy wspólników do KRS. Pamiętaj, że lista wspólników ujawnia wyłącznie aktualnych wspólników spółki z o.o.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

{ 22 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Joanna Maj 21, 2018 o 18:40

Dzień Dobry. Czy w przypadku zmiany nazwiska wspólnika posiadającego mniej niż 10% udziałów (a więc nie podlegającego wpisowi do rejestru) wystarczy wysłać do KRS uaktualnioną listę wspólników + opłata 40 zł?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Maj 28, 2018 o 18:08

Szanowna Pani Joanno,
polecam mój inny wpis na blogu https://zarzadwspolcezoo.pl/adresy-osob-uprawnionych-do-powolania-zarzadu/
Może Pani dokonać tej zmiany choćby przy okazji składania listy osób upoważnionych do powołania zarządu.

Odpowiedz

Wioletta Listopad 6, 2018 o 11:28

Dzień dobry,
przeprowadzamy procedurę podwyższenia kapitału w spółce z jednoosobowym Zarządem. Sąd wezwał do uzupełnienia wniosku m.in. o listę wspólników sporządzoną zgodnie z wymogami art. 188 par.3 ksh. Czy wobec tego należy przygotować taką listę w oparciu o dotychczasowy kapitał i liczbę udziałów czy też dokonać już aktualizacji o kwotę podwyższającą kapitał? Nie mamy jeszcze decyzji o wpisie do rejestru.
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Listopad 6, 2018 o 12:25

Pani Wioletto,
po podwyższeniu kapitału należy złożyć do KRS listę wspólników ujawniając zmianę podziału kapitału między wspólników po podwyższeniu. Nawet jeśli nie ma wpisu podwyższenia w KRS.

Odpowiedz

Monika Grudzień 5, 2018 o 09:21

Witam Pani Aneto,
a co w następującej sytuacji:
A posiada 51%, B 48% i C 1%. B nabywa 1% od C. Czy wystarczy złożyć nową listę wspólników, czy może nie składać? Wspólnik z 1%nie był przecież zgłoszony?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Grudzień 5, 2018 o 10:03

Pani Moniko,
wspólnik z 1% był wspólnikiem i był na liście wspólników, więc po sprzedaży udziałów lista wspólników ulega zmianie. Nie ma znaczenia czy był widoczny na odpisie w krs.

Odpowiedz

monika Grudzień 5, 2018 o 12:05

Dziękuję, za odpowiedź ale czy wystarczy dołączyć listę, czy musi być KRS-ze?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Grudzień 14, 2018 o 18:17

Pani Moniko,
jeśli jest tak jak Pani napisała, to należy złożyć uaktualnioną listę wspólników.

Odpowiedz

Radek Styczeń 23, 2019 o 16:56

W jakiej sytuacji trzeba złożyć do KRS także umowę zbycia udziałów w sp. z o.o.? Czy ma znaczenie, czy nowy wspólnik nabył wszystkie udziały, czy to wymaga złożenia dodatkowych dokumentów? Czy trzeba składać tekst jednolity umowy spółki?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Luty 4, 2019 o 06:42

Panie Radku,
co do zasady nie trzeba składać umowy zbycia udziałów do KRS. Dodatkowo informuje Pan KRS, że to jedyny wspólnik. Tekst jednolity spółki składa Pan do KRS w przypadku zmiany umowy spółki.

Odpowiedz

Agnieszks Marzec 18, 2019 o 09:41

Pani Moniko
czy w przypadku gdy jedyny wspólnik sprzedaje poniżej 10% wystarczy złożenie do KRS aktualnej listy wspólników z opłatą 40 zł? Czy należy dołączyć jeszcze jakiś formularz ?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Marzec 27, 2019 o 16:25

Pani Agnieszko,
nie wystarczy aktualna lista wspólników, ale dodatkowo KRS Z3 i ZE oraz opłata 350 zł.

Odpowiedz

Dariusz Marzec 26, 2019 o 13:12

Witam
Złożyłem listem poleconym wypowiedzenie umowy spółki o treści
21 maja 2018

XYX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
adres: ulxxx Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS XXX, NIP XXX, REGON XXX

Niniejszy na podstawie kodeksu spółek handlowych wypowiadam ze skutkiem na 31 grudnia 2018 roku umowę spółki: xyx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: aaa1 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS aaa, NIP 1aa, REGON aaa. Umowa była zawarta ze mną w dniu 9.11.2017 roku.
Dopuszczam również możliwość wystąpienia ze spółki w terminie wcześniejszym w drodze zmiany umowy spółki lub poprzez zbycie moich praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej na innego lub nowego wspólnika zgodnie z decyzją wspólników.
Żądam jako wspólnik, do czasu rozwiązanie ze mną umowy, rozliczenia ze mną kapitałów spółki ( zwrot wkładów pieniężnych) oraz wypłaty ewentualnych zaliczki/ek na podatek w 2018 roku oraz zysku za 2018 rok na takich samych zasadach jak wobec innych wspólników.

Nie wykreślono mnie z listy w KRS w dniu 8 stycznia 2019 roku

Napisałem kolejne pismo niedawno :

JA

Do:
xyx
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.

Ja niżej podpisany AAA informuję, iż w dniu 2018-05-22 została odebrana w siedzibie spółki przy ul. Londyńskiej 27 wysłana przez mnie przesyłka kurierska nr 8881232042S zawierająca:
– wezwanie do zwrotu pożyczek,
– wymówienie umowy spółki.
W tym samym dniu 2018-05-22 21:14:49 z adresu e-mail przesłałem do spółki w korespondencji mailowej wiadomość wraz z załączonymi skanami dokumentów:
Witam, Przesłałem do Państwa przesyłkę kurierską nr 8881232042S zawierającą:
– wezwanie do zwrotu pożyczek,
– wymówienie umowy spółki.
Przesyłka została dziś odebrana przez adresata.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem Waszym obowiązkiem było do 8 stycznia 2019 roku wykreślić mnie w KRS z listy udziałowców spółki XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k..
W związku z niedopełnieniem przez zarząd spółki podstawowych wymaganych prawem powyższych czynności żądam natychmiastowego w terminie do 20 marca 2019 roku wykreślenia mojej osoby (tj. AA) z Rejestru Przedsiębiorców KRS jako udziałowca spółki XYXspółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz dokonania stosownych rozliczeń wniesionych wkładów.
Data ustania wiążącej nas umowy spółki zaistniała na koniec 2018 roku.
W przypadku dalszego uchylenia się od dokonania tych czynności sprawa zostanie skierowana bezpośrednio do sądu rejestrowego celem zainicjowania postępowania przymuszającego.
Państwa działanie to kolejny przejaw bezprawnego działania zarządu spółki, braku kompetencji oraz zdolności do kierowania spółkami zgodnie z przepisami prawa.

Nadal mnie nie wypisali

I co teraz. Jaki wniosek do sądu rejestrowego ?

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Marzec 27, 2019 o 16:13

Panie Dariuszu,
prawidłowa odpowiedź wymaga chociażby znajomości umów spółek, a nie jedynie treści pism.

Odpowiedz

Kamila Maj 9, 2019 o 11:50

Witam,mam pytanie: zmianie uległa jedynie nazwa wspólnika – złożyliśmy więc KRS Z3 i ZE oraz opłaciliśmy 350 zł. Jednak nie dołączyliśmy aktualnej listy wspólników. Dane wspólników są już aktualne w rejestrze, ale teraz KRS żąda listy (OK), 40 zł dopłaty (OK) jak również “wniosku o przyjęcie aktualnej listy wspólników” – czyli jakiego wniosku? Ponownie ten sam Z3 i ZE ? Z góry dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

Mariola Maj 24, 2019 o 13:35

Witam,
Pani Aneto jak traktowany jest rodak na stałe zamieszkujący w Niemczech będący wspólnikiem w spółce z o.o. w Polsce. Nadmieniam iż posiada on obywatelstwo polskie i PESEL także polski meldunek, jednak w akcie założycielskim spółki legitymował sie niemieckim dokumentem tożsamości oraz podał tamtejszy adres zamieszkania. Spółka została zakwalifikowana jako spółka z przeważajacym zagranicznym kapitałem- posiada on 60 procent udziałów. Czy poprawnie nas zaszeregowano?

pozdrawiam serdecznie
Hadzik Mariola

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Czerwiec 10, 2019 o 07:28

Pani Mariolu,
a kto dokonał tego zaszeregowania? wniosek do KRS wypełnia sama spółka.

Odpowiedz

EWA Czerwiec 24, 2019 o 08:48

Witam
Czy przy zmianie wspólników (w wyniku śmierci 100% udziałowca) należy załączyć do KRS-Z3 za każdego spadkobiercę osobno KRS-ZE?
Jak zaokrąglić : 50 udziałów po podzieleniu na 3 spadkobierców = 16,3337

Odpowiedz

Piotr Sierpień 27, 2019 o 12:49

Świetny wpis, bardzo pomocny.
ale
Zmieniła się strona internetowa Ministerstwa, link nie działa (kieruje do starej strony). Aktualna jest tutaj:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego

Odpowiedz

MAGDA Październik 20, 2019 o 17:21

witam, zmianie uległa umowa spółki polegająca na powołaniu członka zarządu, zmianie adresu oraz dodaniu pkd. Odwołano prokurenta, który został powołany na członka zarządu. Czy należy dołączyć do zmiany aktualne adresy do doręczeń? listę wspólników? zaznaczam, że członek zarządu nie ma udziałów. Był zarząd jednoosobowy a teraz powołał członka
pozdrawiam

Odpowiedz

ewa Listopad 9, 2019 o 15:08

Dzień dobry
Potrzebuję pomocy, jak to zrobić prawidłowo, raz a porządnie.
W roku 2018 jeden ze wspólników spółki z oo sprzedał udziały , ale nie zostało to zgłoszone do KRS.
W roku 2019 ten nowy wspólnik ( nie zgłoszony do KRS) sprzedał udziały.
Na dzień 9 listopada wszystkie udziały w spółce posiada jedna osoba.
Zarząd spółki – osobowy ( wspólnicy) złożyli rezygnację.
W jaki sposób teraz złożyć dokumenty aktualizacyjne do KRS.
Mój pomysł:
do wniosków należy dołączyć:
listę nowych wspólników
uchwałę o powołanie nowego zarządu ( spisaną przy notariuszu)
umowę sprzedaży udziałów ( tą nie zgłoszoną aby KRS widział skąd się osoba na umowie znalała tej z roku 2019 oraz 2018)
podpisuje druki do KRS nowy zarząd

Pozdrawiam
Ewa Kulikowska

Odpowiedz

Aneta Kułakowska Listopad 10, 2019 o 09:08

Panie Ewo,
w sprawie konsultacji zapraszam do kontaktu mailowego.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest AK & AK Kancelaria Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: