Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Obowiązek zarządu dotyczący składania sprawozdań finansowych

Aneta Kułakowska23 marca 2018Komentarze (0)

Powoli zaczynam rozkręcać się z tematyką obowiązków zarządów spółek z o.o. Jednak nie obawiajcie się. Postaram się dawkować to porcjami nadającymi się do przetrawienia. W najbliższym czasie pojawią się wpisy powiązane ze sporządzaniem dokumentów podsumowujących rok obrotowy w spółce z o.o. Dzisiaj opiszę obowiązek zarządu spółki z o.o. dotyczący składania sprawozdań finansowych do KRS.

Obowiązek zarządu dotyczący składania sprawozdań finansowych

Obowiązek zarządu dotyczący składania sprawozdań finansowych

Zgodnie z art. 231 §1 k.s.h. zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zgromadzenia powinno być między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Jednak nie zwyczajne zgromadzenie ma być dzisiaj tematem wpisu. Dzisiaj opowiem Wam czym jest obowiązek zarządu spółki dotyczący składania sprawozdań finansowych do KRS.

Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową. W myśl art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zarząd spółki z o.o. jest zobowiązany do złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Do sprawozdania finansowego dodatkowo załączasz opinię biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega badaniu), sprawozdanie z działalności oraz uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Cały komplet dokumentów składasz w terminie do KRS.

Powyższe oznacza, że jeśli rok obrotowy w Waszej spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym to najpóźniej w dniu 30 czerwca powinno odbyć się zwyczajne zgromadzenie wspólników. Wówczas macie 15 dni na złożenie sprawozdania finansowego do KRS, czyli najpóźniej do 15 lipca, jeśli 30 czerwca odbyło się zgromadzenie wspólników.

Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego pojawia się  w KRS. Ponadto informacja o jego złożeniu jest publikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Zapewne słyszeliście co nieco o zmianach w składaniu sprawozdań finansowych do KRS. Zmiany weszły w życie 15 marca br. i zapewne narobią masę zamieszania w składaniu sprawozdań za rok 2017. W związku z tym, że pojawiły się już bardzo ciekawe posty na ten temat na innych blogach, z radością mogę zaprosić Was do zapoznania się z wpisami:

Jak zgłosić sprawozdanie finansowe i dokumenty finansowe do KRS po 15 marca 2018 roku – S24 z bloga Radcy Prawnego Moniki Morkisz

Sprawozdania finansowe. Komu nowe zasady podniosą ciśnienie? z bloga Radcy Prawnego dr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS

Jakie są możliwe sankcje za niedopełnienie obowiązku złożenie sprawozdania finansowego do KRS?

Kara grzywny, kara ograniczenia wolności, wszczęcie postępowania przymuszającego, rozwiązanie spółki z o.o. i wykreślenie z KRS, ustanowienie kuratora.

Koniecznie musicie też wiedzieć, że niezłożenie sprawozdania finansowego to przestępstwo.

Zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego w KRS podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Postępowanie przymuszające oraz rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS, a także procedura ustanowienia kuratora uregulowane są z kolei w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy, że sprawozdanie finansowe nie zostało złożone pomimo upływu ustawowego terminu, sąd wszczyna postępowanie przymuszające i wzywa do jego złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny. Jeśli po tym terminie sprawozdanie nie zostanie złożone, sąd może nałożyć grzywnę. Sąd może ponowić nałożenie grzywny. Z kolei, jeśli to nie przyniesie skutku, sąd rejestrowy może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora. Inną możliwą sankcją w przypadku, gdy pomimo stosowania grzywien spółka nie przedkłada sprawozdania finansowego, jest ustanowienie kuratora.

Niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS

Co się stanie jeżeli pomimo wezwania KRS nie złożycie sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe? 

Otóż, KRS ma możliwość z urzędu orzec o rozwiązaniu spółki z o.o. bez postępowania likwidacyjnego.

Musicie też pamiętać, że to na Was jako członkach zarządu ciąży obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie kończy bowiem obowiązków wynikających z zamknięcia roku obrotowego w spółce z o.o. Sprawozdanie wymaga dodatkowo zatwierdzenia uchwałą zgromadzenia wspólników i złożenia w KRS. Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie będzie wiązać się z odpowiedzialnością. Liczę że tym razem będziecie o tym pamiętać.

********************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzoru protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników z uchwałami to zapraszam Was do sklepu z ebookami.

Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania

Koniecznie przeczytajcie inne wpisy:

Obowiązek zarządu spółki z o.o. złożenia listy wspólników

Czy kolejność podpisywania dokumentów w S24 ma znaczenie?

Jak poradzić sobie z błędem w S24?

W jakiej formie sporządzić sprawozdanie z działalności?

Zapraszam również na bloga Likwidacja spółki z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: